pátek 19. prosince 2014

Autismus 4: Změna režimu o Vánocích

Je to možná první věc, která Vás v souvislosti s autismem napadne, je to možná jediná věc, která Vás v souvislosti s autismem napadne. Je to jedna z prvních věcí, která se k autismu v odborné literatuře uvádí, jedna z věcí, kterou v našem seriálu Autismus píšeme znovu a znovu: Osoby s poruchami autistického spektra potřebují režim. Mají rádi stereotypy. Nechtějí měnit a jen stěží mění své návyky. To, že se takové režimy špatně udržují, a že stereotypy Vašeho malého autisty nejsou ve spěchu vždy vhod, snad ani nemusíme zmiňovat. Přesto je máte po letech společného soužití už „vryté“. Každý den vstáváte ve stejnou hodinu, chystáte stejnou snídani, jezdíte stejnou tramvají, kupujete stejnou pastu na zuby,… Nakonec režim a plány je prý dobré mít. Již za několik dní jsou tu ale vánoční prázdniny a na více než čtrnáct dní se vybudovaný systém zhroutí. Tedy alespoň u dětí intaktních (tj. dětí, které nemají autismus, poruchy chování nebo emocí, mentální, tělesné či smyslové postižení; podle laické veřejnosti dětí zdravých). Nicméně rodiny, kde žije malý autista, budou muset nejspíš budovat jiný, „transformovaný“ režim prázdnin. Samozřejmě záleží, zda má dotyčný nízko, středně, nebo vysoce funkční autismus (tedy zjednodušeně řečeno, do jaké míry může své projevy kompenzovat), zda je jeho symptomatika mírná, střední, nebo těžká, jakou z pervazivních vývojových poruch má diagnostikovanou (dětský autismus, Aspergerův syndrom,…), a záleží také na spoustě dalších věcí, přesto budou změnu režimu vždy provádět určité problémy. Dítě může být mrzuté, může mít i záchvaty vzteku, ale je také možné, že si po několika dnech na nový režim zvykne. Jenomže to už možná budou prázdniny u konce a dítě bude muset znovu začít chodit do školy… Bohužel, je to jedna z věcí, která zvláštní a jistým způsobem fascinující poruchy autistického spektra doprovází. Jistě to není to nejtěžší, s čím se jako rodiče musíte ucházet. Přesto to jisté potíže způsobuje, tak proč si změny režimu poněkud neulehčit – z režimu do režimu se jistě bude přecházet líp s tabulemi na denní a týdenní režim. Obrázková škola nabízí tyto pomůcky, můžete je najít v jejich nabídce pod záložkou Komunikace, režimy, schémata.

pátek 12. prosince 2014

Alternativní a augmentativní komunikace 2: Piktogramy

Pokud chceme čtenáře našeho blogu seznamovat postupně se všemi nejčastěji využívanými systémy náhradní a rozšiřující komunikace, musíme jednoznačně začít s piktogramy. Piktogramy totiž jsou jedním z nejzákladnějších systémů, jedním z hojně využívaných systémů a zároveň jsou i systémem, na kterých staví další metody alternativní a augmentativní komunikace.
Pokud čtete o piktogramech poprvé, měla bych Vám popsat, jak vlastně tenhle systém funguje: Piktogramy jsou jednoduše malé černobílé obrázky, které si vytvoříte doma na počítači, ofotíte z knih nebo zakoupíte v obchodě. Tyhle obrázky zobrazují nějakou realitu, přání či myšlenky dětí nebo také úkoly, které mají děti udělat. Piktogramy jsou vhodné na podporu orientace dětí v čase i v prostoru, obrázky totiž mohou být přichyceny (suchým zipem, magnetem,…) do denních režimů nebo procesuálních schémat. Mohou však být užívány i tak, že dítě si z dostupných kartiček vybere tu, na které je zobrazeno jeho aktuální přání – pokud dítě například přinese obrázek láhve, má pravděpodobně žízeň a chce, abyste mu donesli pití.
Abyste si s dítětem skutečně rozuměli a abyste jak Vy, tak dítě chápali obrázky stejně, je nutné mít zpočátku pod obrázkem napsaný i význam – například tedy mít na obrázku již zmíněnou láhev a pod tím napsáno „žízeň“. Časem, až si budete jisti, že dítě si pamatuje obrázek, začněte používat piktogramy čistě obrázkové a ještě později můžete přejít na obrázky barevné. Barevné obrázky se pak většinou mění ve složitější systém alternativní a augmentativní komunikace, a to ve VOKS, tedy výměnný obrázkový komunikační systém.
V odstavci výše se zmiňuji o využití piktogramů v denních režimech a v procesuálních schématech – díky tomu jste možná už přišli na to, kdo využívá piktogramy nejčastěji. Ano, jsou to osoby s poruchami autistického spektra, právě pro ně je totiž důležitá orientace v průběhu dne a v čase vůbec. Stejně tak mají často problémy s mluvenou řečí, o čemž se můžete více dočíst v druhém díle našeho seriálu Autismus.

Na závěr tohoto článku chci ještě informovat, že samotné piktogramy jsou pouze doplňkovou, tedy augmentativní formou komunikace, podporují verbální řeč osob s postižením a nejsou výjimkou případy, kdy nakonec byly černobílé obrázky odloženy, protože byla (právě i díky piktogramům!) mluvená řeč rozvinuta.

pondělí 8. prosince 2014

Autismus 3: Problémy s imaginací

Pokud jste četli předchozí díly našehoseriálu Autismus, víte, že dosud jsme psali článek pouze o jedné oblasti z autistické triády (a pokud jste je nečetli, uvádím, že autistická triáda je pojem pro tři velké oblasti, ve kterých mají osoby s poruchami autistického spektra potíže), a to o oblasti řeči a komunikace vůbec. Tento týden nadešel čas přiblížit problémy v oblasti další – v oblasti imaginace, tedy představivosti.
Také imaginace je ovlivňována rigiditou (tj. nepružností, nepřizpůsobivostí) v myšlení i chování, a projevuje se tak stereotypy, rituály a velkou nechutí ke změnám. Toto stereotypní chování se v průběhu vývoje dítěte mění a má svou funkci – poskytuje dotyčnému pocit jistoty. Pokud tedy osobě s poruchami autistického spektra nějakým způsobem změníte zavedený běh věcí, vyvolá to u něj úzkost, úzkost vyvolá stres a stres má za následek pro nás nepřirozené chování.Tímto neobvyklým chováním míníme časté kývání autistů, třepetání prsty před očima, tleskání, točení se dokola,… Funguje to vlastně následovně: Malý autista má pocit, že se mu něco podařilo a je zvyklý si při úspěchu zatleskat. Jeho učitelce však není zatleskání vhod a žáka okřikne. Dítě si pak přirozeně v první volné chvíli (o přestávce) musí svůj zvyk vynahradit, a tleská tak třeba deset minut v kuse. A to v lepším případě, v tom horším dostane v okamžiku zákazu učitelky záchvat.
Dalšími příklady těchto „problémů“ v chování je až abnormální zaměření na určité vzorce chování a na jejich neměnnost – dotyčný tak například snídá přesně v sedm hodin ráno jeden jediný jogurt vždy stejné značky a stejné příchuti, nikdy žádný jiný; nebo jezdí do školy vždy tramvají číslo šest, ať už je to z domu, z obchodu, od lékaře z druhé strany města,… Typické je pro osoby s PAS také zvláštní zacházení s věcmi, nebo v případě dětí s hračkami – všímají si na panence třeba jenom její ruky a neustále jí nandávají a sundávají rukavici, anebo si také můžou hrát jenom s obalem z této panenky.

Jak snad z tohoto článku vyplývá, je i druhá popisovaná oblast autistické triády oblastí velmi variabilní a nestejnou u všech jedinců. Jediná univerzální rada, kterou Vám můžeme znovu dát, zní: Vnímejte na osobách s autismem jejich rozdílnost jako přínos. Snažte se chápat jejich zvláštní projevy s pochopením a rozhodně se je nesnažte měnit.

pondělí 1. prosince 2014

Vzorový balíček produktů Oskola zdarma!

Dosud jste u nás nenakoupili, ale zajímá vás, jak naše kartičky vypadají nebo je prostě jenom chcete vyzkoušet?Máme tady jedinečnou nabídku - vzorový balíček zdarma.Vyplňte svoji poštovní a e-mailovou adresu, balíček vám zdarma zašleme. Ale určitě to neodkládejte, protože je nabídka omezena pro prvních 150 zájemců.Formulář k vyplnění najdete tady.

Fotky z výstavy "Rosteme pro život" v Brně

V sobotu se naše firma zúčastnila výstavy "Rosteme pro život" v Brně. Podobně jako před pár týdny v Praze se na výstavě sešla velká spousta výukových pomůcek a smysluplných hraček a velká spousta návštěvníků.
Stejně jako na předchozích výstavách si návštěvníci mohli prohlédnout naše výrobky, rozdávali jsme zdarma vzorové balíčky našich produktů, pohádkové skládačky a pohádková pexesa nebo bonbonky pro děti.

V letošním roce 2014 to byla naše poslední výstava. Zároveň ale plánujeme další výstavy pro nový kalendářní rok. Pokud víte o zajímavé akci, výstavě či veletrhu, kde by naše firma Oskola mohla vystavovat, určitě nám napište. Třeba na info@oskola.cz.

čtvrtek 27. listopadu 2014

Diagnoza: Dyslálie

Dyslalie, též zvaná patlavost je pravděpodobně nejrozšířenější poruchou řeči nejen u dětí, ale také u dospělých. Jen si vzpomeňme, kolikrát jsme již potkali, nebo slyšeli člověka, který tzv. ráčkuje, nebo si lidově řečeno šlape na jazyk? Zajisté si uvědomíme, že takových lidí je kolem nás nespočet. Dokonce až 2/3 dětí přijatých do logopedické péče trpí dyslalií, naneštěstí v neprospěch chlapců, kterých je s touto vadou o něco více, než dívek.
Tento typ narušené komunikační schopnosti je způsoben špatnou výslovností jedné, nebo i více hlásek mateřského jazyka. Jedinec může problémovou hlásku vynechávat, nahrazovat jinou, či tvořit nesprávným způsobem. U nás se nejčastěji vyskytuje právě chybná výslovnost sykavek – c,s,z,č,š,ž a vibrant – r a ř. Nicméně ne vždy se hned musí jednat o patologickou výslovnost. Vývoj artikulace má totiž svou fyziologickou posloupnost, která je navíc doprovázena individuálními schopnostmi každého jedince. Tříleté dítě nám ještě nevysloví hlásku R a tak ji ve slově nahradí něčím jednodušším. Stejně tak je tomu i u jiných hlásek, tento problém se mnohdy vyřeší sám, kdy artikulační orgány dítěte dozrají natolik, že již bude hlásku schopno bez problému vyslovit. Pokud se tak ale nestane, je třeba začít dávat pozor a vyhledat logopeda, aby nedocházelo k chybné fixaci.
Dyslalie se vyskytuje v různém rozsahu, může se jednat o špatnou výslovnost jedné hlásky, nebo takového množství, kdy se řeč stává až nesrozumitelná. Hláska může být také vyslovována špatně pouze v některých hláskových spojeních, nebo vždy. Při diagnostice se zaměřujeme na několik oblastí. Provádíme orientační vyšetření sluchu, zaměříme se také na motoriku orofaciální oblasti – mimiku, pohyby rtů a jazyka, kvalitu chrupu a skusu, schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky českého jazyka, anatomii mluvidel -  můžou se vyskytovat drobné odchylky. Neméně důležitý je také vliv prostředí a správný mluvní vzor. Příčinami může být vše výše zmíněné, k tomu se přidává rizikové těhotenství, dědičnost, zejména artikulační neobratnosti, poškození centrální nervové soustavy, nebo dyslalie vzniká jako následek jiného postižení, například sluchu, zraku, nebo mentálního postižení.

Při terapii je důležitý pozitivní přístup a dobré citové vazby v rodině. Neopravujme stále dítě, ale spíše před ním hlásku či slovo zopakujme správně. Musíme si dát také pozor na náš vlastní mluvený projev a dávat dítěti co nejlepší příklad.

čtvrtek 20. listopadu 2014

Naše skladové zásoby před Vánoci klesají, ale řešíme to.

Vánoce jsou sice až za měsíc, ale zásoby na našich skladech klesají k nule. Jak se to stalo? Měli jsme snad málo výrobků na skladě? Ne, donedávna jsme měli zásoby u většiny výrobků na měsíc dopředu. Zájem o naše kartičky stoupá, za to jsme velice rádi, i když naše skladové zásoby klesají. A proto jsme se rozhodli, že situaci musíme radikálně řešit. Jak ji řešíme a co od toho naši zákazníci mohou očekávat? O tom bude tento článek.

Počítačový program, který využíváme na skladové hospodářství, přestal na správu chybějících výrobků stačit. I když jsme vyráběli každý den to co chybělo, nastávala pravidelně situace, že jsme nemohli vyřídit žádnou objednávku, protože nám stále chybělo něco dalšího, co se mělo vyrábět až další den.

Počet nevyřízených objednávek se pohyboval stále okolo 40-50 a to je opravdu hodně. Minulý týden k nám nastoupil nový pracovník, který se zabývá analýzu systémů a dat.


Díky novému pracovníkovi byl nasazen nový rezervační systém. Na vytvoření rezervačního systému byl použit kancelářský program Excel úspěšnost jsme shlédli už po týdnu, protože počet nevyřízených objednávek klesá na číslo okolo 20.

Co náš nový systém dělá?
 • eviduje objednávky, které nemůžeme vyrobit
 • rezervuje chybějící zboží
 • připravuje seznam k výrobě
 • určuje přesné datum naskladnění zboží a vyřízení objednávky
Co jsme ještě vylepšili?
 • dokážeme stanovit výrobní kapacitu na 1 den, a proto přesně víme, kdy zboží vyrobíme a dodáme
 • odesíláme automatické emaily s předpokládaným datem dodání a to v okamžiku, kdy je zboží kompletně rezervováno a zadáno do výroby
Co vlastně ovlivňuje datum odeslání objednávky?
 • počet produktů v objednávce
 • počet produktů, které jsou již ve výrobě
 • zda má dané výrobky objednané i někdo jiný
 • U velkoobchodních partnerů, což jsou obchody a jiní prodejci, kteří nabízí naše výrobky k dalšímu prodeji, to je navíc výše dosavadního rabatu a možnost brát zboží na komisní sklad
Nejdůležitější beze sporu je, že pokud si naši zákaznici objednají zboží, které není skladem, situaci okamžitě řešíme a plánujeme výrobu tak, abychom vyřídili co nejvíce objednávek v co nejkratším čase.
Všem našim zákazníkům a odběratelům děkujeme za přízeň a věříme, že se nám bude dařit vypořádat se s touto situací.

Na závěr přidáváme malou ukázku toho, jak náš rezervační systém funguje.


čtvrtek 13. listopadu 2014

Fotky z výstavy Rosteme pro život - Praha

Tuto výstavu, která se v Praze konala již čtvrtý rok, ale my jsme se zúčastnili poprvé, považujeme za naši nejúspěšnější vůbec, a to hlavně, co se počtu účastníků týká.

Přišlo se na náš stánek a na stánek dalších téměř padesáti firem nabízejících smysluplné hračky, pomůcky, knížky a jiné, podívat více než tisíc účastníků z řad dospělých i dětí.

Přinášíme Vám pár fotek a už se pomalu začneme připravovat na výstavu Rosteme pro život v Brně, která se koná v sobotu 29. 11. 2014.


pondělí 3. listopadu 2014

3.díl seriálu Kartičky s kolíčky: Kolíčky pro výuku českého jazyka

Sady kartiček s kolíčky, které výrazně zpestří výuku Českého jazyka na běžných, alternativních či praktických i speciálních školách, lze rozdělit na čtyři základní série. V každé sérii nabízíme zpravidla  3 - 4 sady kartiček s různou obtížností.


První sérií jsou Neúplná slova. Na kartičce je vždy obrázek a neúplné slovo. Děti mají za úkol vybrat správnou odpověď k doplnění slova, které je na obrázku. Tuto odpověď označí kolíčkem. Po otočení kartičky si mohou svou odpověď zkontrolovat.

Druhou sérií je Pravopis. Na kartičce jsou vždy dvě slova k doplnění. Například jedno s měkkým „i“ a druhé s tvrdým „y“. Děti mají za úkol doplnit správně chybějící hlásky a z druhé strany kartičky si mohou odpověď zkontrolovat.

Třetí sérií jsou Skrytá písmena. Tady je úkolem rozložit slovo na jednotlivé hlásky a umístit kolíček na takovou pozici, aby odpovídala poloze zobrazeného písmenka. Například ve slově MED při zvýrazněném písmenku D musí dítě umístit kolíček na třetí pozici.

Čtvrtou sérií, která je u nás úplnou novinkou v tomto školním roce jsou Přeházená písmena. Na kartičce je vždy několik písmenek podle obtížnosti a pět obrázků. Úkolem je poskládat písmenka tak, aby vzniklo jedno ze slov na obrázcích. Vždy lze složit jen jedno z pěti slov, toto slovo se označí kolíčkem a z druhé strany je možné si slovo zkontrolovat.

Za zmínku určitě stojí i sada Co do řady nepatří pro školáky. V této sadě je na řádku napsaných vždy pět slov a dítě má za úkol určit, které do řady nepatří. Po otočení kartičky je možné odpověď zkontrolovat.


sobota 1. listopadu 2014

Autismus 2: Komunikace osob s PAS

Dříve existovala domněnka, že lidé s poruchami autistického spektra nemají o komunikaci zájem. Dnes se však již odborníci přiklání k tomu, že autisté o komunikaci s okolím zájem mají, mají však bohužel také omezené možnosti. Autisté obecně mají nedostatky v napodobování mluvy okolí, nedostatky ve spontánnosti i variacích používání jazyka. Pokud nějakého autistu poznáte blíže, zjistíte u něj rozdíly v receptivní a expresivní složce jazyka, což jednoduše znamená, že jeho pasivní slovní zásoba je obsáhlejší než ta aktivní, že dotyčný, ač používá řeč omezeně, rozumí všemu, co říkáte Vy. Častým a u veřejnosti známým znakem komunikace osob s autismem je také chybějící (nebo omezená) schopnost využívat a rozumět gestům, mimice, postojům,… Proto je také v přítomnosti autisty dobré vyvarovat se ironii, nejspíš ji totiž nepochopí, zbytečně byste pak mohli být oba se společným dialogem nespokojeni.

Konkrétní představu toho, jak osoby s poruchami autistického spektra mluví, Vám bohužel nastínit nemohu – je zde totiž, jako u většiny projevů týkajících se autismu, značná variabilita. V nejextrémnějším případě se můžeme setkat s totálním mutismem, tedy s tím, že se dotyčný nijak zvukově neprojevuje. Nejenom tedy, že nemluví, ale ani nemlaská, nezpívá si, nepobrukuje, jednoduše z něj nevyjde žádný zvuk, snad kromě škytání. Opačný extrém zase zahrnuje to, že dítě má obrovskou aktivní slovní zásobu, mluví téměř bez přerušení, jeho řeč však není smysluplná. Nejtypičtějšími projevy komunikace autistů je monotónní řeč bez intonace a také takzvaná echolálie, tedy automatické opakování slov a vět vyslovených druhou osobou. Pokud se tak například malého autisty zeptáte, zda chce raději mléko, nebo čaj, může odpovědět „čaj“, což však automaticky neznamená, že ten čaj skutečně chce. Neporozumění otázce se také projevuje tak, že se zeptáte „Chceš mléko nebo čaj?“ a malý autista odpoví „Chceš mléko nebo čaj.“

            Komunikace osob s poruchami autistického spektra tedy rozhodně není jednoduchá, známe dnes však již možnosti, jak se s nimi dorozumět, ať už řeč používají nebo ne: Těmito možnostmi míním mimo jiné VOKS, neboli výměnný obrázkový komunikační systém, který se právě při komunikaci s autisty osvědčil. Obrázkový komunikační systém firmy Oskola Vám bude více představen v jednom z dílů našeho seriálu Alternativní a augmentativní komunikace. A já Vám dnes pouze mohu nabídnout a doporučit výrobky e-shopu Obrázková škola – při komunikaci s dětmi s autismem jistě oceníte naše procesuální schémata, emoční schémata a další výrobky z oddělení Komunikace, režimy,schémata.


čtvrtek 23. října 2014

Zúčastnili jsme se výstavy v Ostravě

Výstavu pořádalo KVIC OP Opava na ZŠ Kpt. Vajdy Ostrava-Zábřeh.


Děkujeme všem návštěvnkům, kteří se na náš stánek přišli podívat.
Pokud se chcete přijít podívat na naše další výstavy, připomínáme:

pondělí 20. října 2014

Mezinárodní den balbutiků - 22. října

V den, kdy u nás slaví svůj svátek Sabiny, není výjimečný jen tímto jménem, ale především tím, že kromě těchto dam mají důvod ke slavení i balbutici z celého světa. 22. Říjen byl totiž stanoven jako mezinárodní den balbutiků, všech, kteří mají narušenou plynulost řeči -  koktají. Cílem tohoto dne je především podpora lidí s tímto postižením, porozumění a osvěta. V tento den se také konají různé akce, přednášky a konference, na kterých se lidé z řad odborníků i široké veřejnosti mohou dozvědět nejnovější informace o způsobech terapie, logopedických cvičeních apod.

Řekněme si ale něco více k samotné problematice koktavosti. Koktavost, odborně balbuties je narušení koordinace orgánů, které se podílejí na mluvení. Stručně řečeno jde o postižení, které jedinci zabraňuje v plynulé mluvě. Nejčastěji se projevuje opakováním první slabiky slova, nebo opakováním slova celého. Přidružují se ale také problémy s plynulostí dýchání, obtíže s tvorbou hlasu, je narušeno tempo a melodie řeči. Tito jedinci často dlouze opisují slova, nebo volí synonyma, aby se vyhnuli těm, které jim činí problémy. Příznaky se vždy různě kombinují, většinou se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu, dané situace, osobami, se kterými vedeme rozhovor a podobně. A co jsou vlastně příčiny koktavosti? Jak už to tak bývá, z velké části se podílí dědičnost, může se také jednat o různé orgánové odchylky, negativní vlivy sociálního prostředí, nebo psychotrauma. Přesná příčina vzniku se však dosud nepodařila plně objasnit.


Bohužel, jedinci s koktavostí mají často velmi negativní postoj ke komunikaci. Ať už díky opakovanému selhání při komunikačním záměru, nebo opakujícím se negativním zážitkům při snaze o verbální projev. Tyto faktory mohou vést až k logofobii – chorobný strach z vlastního mluveného projevu. A jak tedy alespoň částečně pomoci osobám s tímto postižením? Neskačme jim do řeči, nedokončujme za ně věty, buďme trpěliví, informujme se a berme se takoví, jací jsme. Vždyť mezi námi bylo už tolik slavných a vlivných osob s koktavostí. Mezi nimi například Winston Churchill, Marylin Monroe, Samuel L. Jackson, Charles Darwin, Tiger Woods, Isaak Newton a mnozí další. Ti všichni měli něco společného. Nedovolili, aby je jejich vada řeči zastavila.E-shop Obrázková škola si pro vás při příležitosti mezinárodního dne balbutiků připravil speciální slevu 20% na všechny logopedické pomůcky. Sleva platí ve dnech 20. - 22. 10. 2014
Všechny zlevněné produkty naleznete tady.

sobota 18. října 2014

Praha a Brno - zveme vás na výstavu "Rosteme pro život"

Dovolujeme si Vás pozvat na prodejní výstavu kvalitních a smysluplných hraček
"Rosteme pro život"

Výstava se koná 8. - 9. 11. 2014 na ZŠ Meteorologická v Praze.

A potom také 27. 11. 2014 na ZŠ Gajdošova v Brně.

Přijďte si prohlédnout naše kartičky naživo
a k tomu spoustu dalších smysluplných pomůcek a hraček.
Těšíme se na vás!
Pořadatelem výstavy je Hormé a více informací najdete na www.rostemeprozivot.cz

pátek 17. října 2014

Autismus 1: Úvod

Autismus, lépe poruchy autistického spektra, lékařsky pervazivní vývojová porucha, je dnes takříkajíc známou neznámou. O této diagnóze bylo již dost zjištěno, bylo o ní napsáno mnoho knih a často se také stává námětem filmů, zároveň je však problematika těchto poruch stále dost málo známá, a ač jimi trpí zhruba jedno ze sto padesáti dětí, vedou se spory o příčinách jejich vzniku.

Pokud označujeme autismus dalšími, již zmíněnými, termíny, je slovo pervazivní, tedy všepronikající, výstižný a všeříkající – poruchy autistického spektra totiž zasahují celou osobnost člověka. Nejvýraznější deficity jsou však v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti, proto se také mluví o takzvané autistické triádě. Pokud se podíváme na první z těchto oblastí, tedy na komunikaci, můžeme si všimnout jisté „formálnosti“ – autisti rozumí našim slovům a sami jich používají stejně jako my, nicméně se nám jejich komunikace jeví nepřirozenou, jako by umělou. Není to však pravidlem, stejně tak se můžeme setkat s autistou, který nemluví vůbec (- a to ani neverbálně -) nebo s autistou, který komunikuje pouze vlastním žargonem (houká, pomlaskává, mručí,…). Anebo jste při rozhovoru s autistou narazili na úplně jiný problém, možností je totiž celá řada.

V sociální interakci se nejvíce projeví nedostatek v oblasti chápání neverbální komunikace. Autisti se snaží pochopit svět jako logický vztah příčin a následků, proto je pro ně také důležité žít v rituálech, s návyky, ačkoliv jim někdy uniká logika věci (například si každé ráno obléknou čisté prádlo, nemusí ale chápat, že je to proto, že oblečení z minulého dne je špinavé a propocené). Problémy s imaginací jsou potom spojené s rigiditou v myšlení a chování, tudíž se to opět projevuje stereotypy, rituály a velkou nechutí k jakýmkoli změnám. Tyto zaběhlé formy chování a dané stereotypy mají totiž u autistů jasnou funkci – vyvolávají pocit bezpečí a jistoty, a to i přesto, že to může intaktnímu okolí připadat neobvyklé (řeč je například o kývání, točení dokola, tleskání, třepetání prsty před očima,…).


V České republice je počet osob s poruchami autistického spektra odhadován na desetitisíce. Tyto osoby skutečně nelze popsat jednotnými symptomy, dá se říci, že každý člověk s autismem je originál se svými vlastními, specifickými znaky a potřebami. Proto se v dalších dílech seriálu Autismus budeme více zabývat možnými projevy jednotlivých oblastí autistické triády i projevy jednotlivých poruch patřících pod PAS. Řeč bude také o možných příčinách vzniku autismu nebo o hračkách a učebních pomůckách vhodných pro děti s autismem.

úterý 14. října 2014

Vyřizování objednávek v naší firmě

Se začátkem nového školního roku po všech změnách, které jsme ve firmě absolvovali, přišla velká vlna objednávek a za to jsme nesmírně rádi.

Celý proces vyřízení objednávky z našeho internetového obchodu Obrázková škola a objednávek obdržených přes e-mail nebo telefon je zobrazen v následujícím diagramu.Obdržené objednávky každý den přijmeme do našeho informačního systému. Poté proběhne zjištění skladové dostupnosti všech položek, které si zákazníci objednali. Pokud v dané objednávce nějaká položka chybí, musíme počkat, až bude objednávka kompletní. Po rezervaci zboží jsou ve výrobě upřednostněny ty výrobky, na které máme objednávky.

Kompletní objednávky jsou předány do skladu, kde se vystaví faktura, připraví zboží, zabalí se do krabice a poté už jenom předáme zásilku přepravní společnosti.pátek 10. října 2014

Alternativní a augmentativní komunikace 1: Úvod

Od tohoto měsíce, měsíce října, pro vás Obrázková škola připravuje tematický seriál, který by měl vycházet pravidelně přibližně jednou za měsíc. Takovýchto seriálů v podobě článků na různá témata plánujeme více. A protože komunikace je nezbytná součást jakékoli mezilidské interakce a skrze ni sdělujeme naše myšlenky, pocity či přání, dovolte, abychom vám představily naše první téma, kterému se budeme ještě nejednou věnovat a tím je téma Alternativní a augmentativní komunikace, ve zkratce AAK.
V prvním díle vám ozřejmíme převážně obecné informace týkající se této problematiky, v dalších dílech už se pak budeme věnovat konkrétním komunikačním systémům.
Co je tedy alternativní a augmentativní komunikace a komu je určena? Tento způsob komunikace je určen zejména pro jedince, u kterých je z důvodu různě těžkého zdravotního postižení omezena, nebo zcela nemožná verbální komunikace. Alternativní a augmentativní komunikace se snaží kompenzovat komunikační obtíže a těmto osobám umožňuje alespoň částečně se dorozumívat se svým okolím a zapojit se tak do života společnosti. Jsou to vlastně všechny formy dorozumívání, které nahrazují, nebo doplňují řeč. Zatímco alternativní komunikační systém funguje jako náhrada mluvené řeči z důvodu závažné formy narušené komunikační schopnosti, augmentativní komunikační systémy slouží pro rozšíření a podporu již existující, ale pro běžné používání nedostačující komunikační schopnosti a má za úkol zvýšit kvalitu porozumění a usnadnit vyjadřování.
Aplikace AAK vyžaduje odborné poradenství a správný výběr vhodného systému není nic jednoduchého. Záleží na tom, zdali se jedná o vrozené narušení komunikační schopnosti či nikoli. Zdali má jedinec smyslové či mentální postižení, centrální poruchu vývoje hybnosti, kombinované postižení, degenerativní onemocnění mozku, prodělal úraz, či cévní mozkovou příhodu. Nutné je také brát ohled na prognózu do budoucna, věk, podporu rodiny a personálu, fyzické dovednosti, dobu práceschopnosti a mnoho dalších faktorů.

Metody AAK se dělí na metody s pomůckami a bez pomůcek. Ty s pomůckami se dále dělí na technické a netechnické. Takový příklad netechnických pomůcek můžete nalézt i v našem e-shopu. V dalších dílech se budeme postupně různým metodám ať s pomůckami, nebo bez, věnovat.

čtvrtek 9. října 2014

Byli jsme v Praze na konferenci "Dítě na cestě do základní školy"

Ve středu 8.října jsme se jako vystavovatelé zúčastnili konference „Dítě na cestě do základní školy aneb plynulý přechod z MŠ do ZŠ“, kterou pořádala v Praze společnost INFRA, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a která je zároveň distributorem našich produktů.Všem účastníkům jsme nabídli zdarma vzorek našich produktů.Někteří pedagogové naši firmu dosud neznali a měli možnost se s našimi produkty podrobně seznámit.
Někteří u nás nakoupili, jiní udělali objednávku a ostatním jsme poskytli kontakt na náš e-shop.Další výstavu máme za dva týdny v Ostravě a bude odpoledne přístupná i veřejnosti.neděle 5. října 2014

Mezinárodní den učitelů

„Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní zodpovědnosti“
Jan Amos Komenský

Jak jinak začít psaní o dni učitelů, než právě tematickým citátem od největšího pedagoga našich dějin. A proč že píšu o tomto tématu v říjnu a ne v březnu, v době, kdy se tento svátek oficiálně slaví u nás? Nenechte se mýlit, i když v České Republice připadá den učitelů právě na 28. března, což je výročí narození Jana Amose Komenského, ve světě se tento svátek, vyhlášený k poctě učitelů slaví právě v tomto měsíci a to konkrétně 5. října. Nicméně zatímco v naší zemi se Den učitelů slaví již od roku 1955, ve světě se tomu stalo až o něco později, když organizace UNESCO vyhlásila tento svátek v roce 1994, jako uznání a respekt k učitelské práci a ocenění této bohužel často nedoceněné a náročné profese. V tomto roce začíná také anketa Zlatý Ámos (anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR). Nový ročník soutěže začíná vždy 5. Října a korunovace pak probíhá právě na český Den učitelů. V roce 2011 Ministerstvo školství oznámilo, že chce, aby se Den učitelů zařadil na seznam významných dnů České republiky, což se později také stalo
Ať u nás, nebo ve světě, se v tyto dny pořádají různé akce a ani my nechceme zůstat pozadu. Nároky na učitele se v rychle měnícím světě stále zvyšují. A protože učitelé i rodiče hrají nezastupitelnou roli při rozvíjení talentu i osobnosti nejmladší generace, připravili jsme si pro všechny, kteří pracují s dětmi odměny v podobě výhodných slev.
Všem školám nebo organizacím, které si ve dnech 5. - 8. 10. 2014 objednají cokoliv v našem e-shopu www.obrazkova-skola.cz a zvolí platbu na fakturu, dodatečně přičteme slevu 20% na celou objednávku.

Bohužel, učitelé jsou u nás obecně profesí nedoceněnou, připomínat si tedy Den učitelů je naprosté minimum, které pro zlepšení tohoto postu můžeme učinit. Proto vést děti k úctě k nim by mělo být samozřejmostí. Pokud se tedy v tento den děti rozhodnout své učitele čímkoliv potěšit, ať už tím, že se rozhodnout protentokrát nezlobit, nebo vyrobí nějakou pozornost, je to ten nejlepší ukazatel toho, že se ve škole cítí dobře a svých učitelů si váží.


Za naši firmu přejeme všem pedagogům mnoho trpělivost, úspěchů a také neutuchající nadšení a kreativitu v tomto nelehkém povolání.

pátek 3. října 2014

2.díl seriálu Kartičky s kolíčky: Kolíčky pro předškoláky

Nejjednoduššími kartičkami s kolíčky jsou sady koleček na přiřazování barev a počítání.

Předškoláci by si měli osvojit počet do šesti, a proto máme v nabídce ještě jednu sadu s počítáním. Zde se přiřazují čísla podle počtu předmětů na obrázku, a to přicvaknutím kolíčku ke správnému číslu.

Dalším jednoduchým úkolem je určování, co do řady nepatří s obrázky. Kolíček je potřeba umístit na obrázek, který se mezi ostatní obrázky nehodí.

Úkoly Stejné obrázky a Stínové obrázky využívají všech čtyř základních barev kolíčků. Obrázek v rámečku je potřeba přiřadit k obrázku ve spodním řádku a označit ho barevným kolíčkem podle barvy rámečku.


Poslední úkol Najdi obrázek je ještě o něco složitější. Je potřeba najít správný obrázek v mřížce a označit ho kolíčkem příslušné barvy.

středa 1. října 2014

Pozvánka na výstavu didaktických pomůcek v Ostravě

Dovolujeme si pozvat všechny naše zákazníky a příznivce firmy
na výstavu v Ostravě, která se bude konat dne 22.10.2014
v rámci Minikonference "Metodické vedení asistentů pedagoga"


Termín konání: 22.10.2014

8:00 - 12:00 pro pedagogické pracovníky
12:00 - 15:00 pro veřejnost

Místo konání: Základní škola, Ostrava - Zábřeh, KPt. Vajdy 1a, p.o. (mapa)

Na co se můžete těšit:
 • všechny pomůcky si můžete na místě vyzkoušet, poradit se, zakoupit či objednat
 • pro každého budeme mít připravený malý dárek
 • kromě naší firmy Oskola se zúčastní i několik dalších firem, které nabízejí pomůcky pro děti se speciálními potřebami
Přehled vystavujících firem:
Benjamin - speciální hračky a pomůcky
Knihkupectví Jana Fialová - dborné knihy, dětská literatura
DZM s.r.o. Štenberk - didaktické pomůcky pro MŠ a 1.st. ZŠ
Petit - počítačové programy pro výuku, diagnostiku a domácí využití
Montessori pomůcky - široká nabídka pomůcek
Bruynzeel - Sakura - výtvarný materiál
ZŠ Opava, Havlíčkova 1 - kompenzační pomůcky, optické a elektronické pomůcky pro zrakově postižené
Modroočko - kvalitní dřevěné hračky


Organizátory výstavy jsou:
PhDr. Eva Cveková, Mgr. Eva Krzywoňová
KVIC, odloučené pracoviště Opava (www.kvic.cz)

středa 24. září 2014

Pexesa a skládačky se slevou 35% pouze dnes!Dnes můžete v našem e-shopu Obrázková škola zakoupit
vybraná pexesa a skládačky se slevou 35%!
Nabídka platí pouze dnes 25.9. do 20:00


čtvrtek 11. září 2014

Balíček trénování výslovnosti

Jedná se o speciální soubor logopedických kartiček, který se zabývá všemi českými hláskami.

Kartičky jsou určeny zejména pro děti předškolního věku, případně mladšího školního věku, které mají problémy s výslovností určité hlásky.
Jak s kartičkami pracujeme:
Nejdříve si kartičky s dítětem společně projdeme. Dané slovo řekneme vždy pomalu a zřetelně a dítě se jej pokusí se správnou výslovností zopakovat. Důraz klademe za zvýrazněné
písmenko.

Tato sada rozvíjí jazykové schopnosti dítěte a obohacuje mu i slovní zásobu. Hlásky jsou na artičkách v různých slovech a na rozličných pozicích. Tím procvičujeme veškeré možné způsoby výslovnosti dané hlásky. Je důležité, aby si dítě zafixovalo hlásku ve všech jejích podobách.

Další tipy pro práci s kartičkami:
Jestliže dítě zvládá pojmenovat samo všechny obrázky, můžeme
položit pár náhodných kartiček vedle sebe a dítě se
z daných obrázků pokusí vymyslet nějaký příběh.

 Balíček obsahuje 21 hlásek a celkem 384 kartiček.

Tip: sady kartiček pro trénování výslovnosti lze zakoupit také samostatně:

úterý 2. září 2014

1.díl seriálu Kartičky s kolíčky aneb Jak to funguje

Znáte naše kartičky s kolíčky a celou obsáhlou nabídku? Víte na jakém principu procvičování učiva funguje? Pokud ne, trochu vám to přiblížíme.Kartičky s barevnými dřevěnými kolíčky jsme zařadili do nabídky už minulý školní rok. Letos k nabídce procvičování předškolních dovedností, českého jazyka a matematiky, přibyla také angličtina.Principy jsou v podstatě dva. K prvnímu z nich bychom mohli přiřadit takové sady kartiček, kde jsou obsaženy kolíčky pouze jedné barvy. Jako příklad si vezmeme sadu „Co do řady nepatří pro předškoláky“. Na lícové straně je řada obrázků a dítě má za úkol určit, co do řady nepatří. Na obrázek, který se do řady nehodí připne jeden barevný kolíček. Když kartičku poté otočí, nachází se na rubové straně přeškrtnutý obrázek a také červený puntík, pokud je kolíček umístěn na správné pozici. Tak má dítě snadnou možnost kontroly.


K druhému principu můžeme zařadit ty sady kartiček, kde jsou obsaženy kolíčky více barev. Zde se totiž na lícové straně nachází více úkolů. Například v matematice jsou to čtyři příklady. Každý příklad je v barevném rámečku a dole se nachází čtyři různé výsledky. Úkolem je vzít postupně kolíčky příslušných barev, například červený kolíček, vypočítat příklad v červeném rámečku a umístit kolíček na příslušný příklad. Pokud dítě vypočítá celou kartičku, může ji opět otočit a na rubové straně se nachází kontrola v podobě barevných puntíků. Pokud puntíky odpovídají barvám kolíčků pod nimi, je úkol vyřešený správně.