neděle 31. srpna 2014

Budování nového skladu

Na začátku června letošního roku jsme zahájili provoz v chráněné pracovní dílny, kde se na výrobě našich kartiček podílí osoby se zdravotním postižením.Na konci června jsme opustili původní pronajaté prostory, protože firmě nevyhovovaly, zejména z hlediska malého skladovacího prostoru. Začali jsme budovat nový sklad ve stejném komplexu budov jako se nachází již zmíněná pracovní dílna.Nutnost vybudování nového skladu spočívala především v nutnosti navýšení počtu skladových zásob související s navýšením počtu objednávek a odebíraného zboží.Budování nového skladu jsme věnovali prakticky celé prázdniny. Montovaly se nové regály a nové vybavení, bylo potřeba určit všem věcem svá místa a také natáhnout kabely počítačové sítě.Větší sklad nám umožňuje skladovat produkty ve větším množství než dosud a odbavit více objednávek za den než dříve.