sobota 9. srpna 2014

Nové produkty: Tvoření vět s obrázky

Tato sada kartiček slouží k nácviku jednoduchých vět. Na levou stranu proužku se umístí obrázek a dítě má za úkol poskládat z malých kartiček (piktogramů) větu.
Příklad: Na obrázku je holka, která jí banán. Z piktogramů lze složit větu: HOLKA JÍ BANÁN.
Postavy (holka, kluk, opička a myšák) jsou označeny červeně.
Slovesa (jí, staví, jede aj.) jsou označeny modře.
Podstatná jména (banán, puzzle, kostky, auto, koloběžka aj.) jsou označeny zeleně.