neděle 10. srpna 2014

Nové produkty: Vzory podstatných jmen a Domino zlomky

Nabídku kartiček na procvičení učiva pro děti mladšího školního věku se snažíme stále rozšiřovat.

Proto jsme na nový školní rok zařadili „Domečky - vzory podstatných jmen“ (Český jazyk)
Zařadili jsme také „Domino-zlomky“. (Matematika)