čtvrtek 11. září 2014

Balíček trénování výslovnosti

Jedná se o speciální soubor logopedických kartiček, který se zabývá všemi českými hláskami.

Kartičky jsou určeny zejména pro děti předškolního věku, případně mladšího školního věku, které mají problémy s výslovností určité hlásky.
Jak s kartičkami pracujeme:
Nejdříve si kartičky s dítětem společně projdeme. Dané slovo řekneme vždy pomalu a zřetelně a dítě se jej pokusí se správnou výslovností zopakovat. Důraz klademe za zvýrazněné
písmenko.

Tato sada rozvíjí jazykové schopnosti dítěte a obohacuje mu i slovní zásobu. Hlásky jsou na artičkách v různých slovech a na rozličných pozicích. Tím procvičujeme veškeré možné způsoby výslovnosti dané hlásky. Je důležité, aby si dítě zafixovalo hlásku ve všech jejích podobách.

Další tipy pro práci s kartičkami:
Jestliže dítě zvládá pojmenovat samo všechny obrázky, můžeme
položit pár náhodných kartiček vedle sebe a dítě se
z daných obrázků pokusí vymyslet nějaký příběh.

 Balíček obsahuje 21 hlásek a celkem 384 kartiček.

Tip: sady kartiček pro trénování výslovnosti lze zakoupit také samostatně: