pondělí 20. října 2014

Mezinárodní den balbutiků - 22. října

V den, kdy u nás slaví svůj svátek Sabiny, není výjimečný jen tímto jménem, ale především tím, že kromě těchto dam mají důvod ke slavení i balbutici z celého světa. 22. Říjen byl totiž stanoven jako mezinárodní den balbutiků, všech, kteří mají narušenou plynulost řeči -  koktají. Cílem tohoto dne je především podpora lidí s tímto postižením, porozumění a osvěta. V tento den se také konají různé akce, přednášky a konference, na kterých se lidé z řad odborníků i široké veřejnosti mohou dozvědět nejnovější informace o způsobech terapie, logopedických cvičeních apod.

Řekněme si ale něco více k samotné problematice koktavosti. Koktavost, odborně balbuties je narušení koordinace orgánů, které se podílejí na mluvení. Stručně řečeno jde o postižení, které jedinci zabraňuje v plynulé mluvě. Nejčastěji se projevuje opakováním první slabiky slova, nebo opakováním slova celého. Přidružují se ale také problémy s plynulostí dýchání, obtíže s tvorbou hlasu, je narušeno tempo a melodie řeči. Tito jedinci často dlouze opisují slova, nebo volí synonyma, aby se vyhnuli těm, které jim činí problémy. Příznaky se vždy různě kombinují, většinou se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu, dané situace, osobami, se kterými vedeme rozhovor a podobně. A co jsou vlastně příčiny koktavosti? Jak už to tak bývá, z velké části se podílí dědičnost, může se také jednat o různé orgánové odchylky, negativní vlivy sociálního prostředí, nebo psychotrauma. Přesná příčina vzniku se však dosud nepodařila plně objasnit.


Bohužel, jedinci s koktavostí mají často velmi negativní postoj ke komunikaci. Ať už díky opakovanému selhání při komunikačním záměru, nebo opakujícím se negativním zážitkům při snaze o verbální projev. Tyto faktory mohou vést až k logofobii – chorobný strach z vlastního mluveného projevu. A jak tedy alespoň částečně pomoci osobám s tímto postižením? Neskačme jim do řeči, nedokončujme za ně věty, buďme trpěliví, informujme se a berme se takoví, jací jsme. Vždyť mezi námi bylo už tolik slavných a vlivných osob s koktavostí. Mezi nimi například Winston Churchill, Marylin Monroe, Samuel L. Jackson, Charles Darwin, Tiger Woods, Isaak Newton a mnozí další. Ti všichni měli něco společného. Nedovolili, aby je jejich vada řeči zastavila.E-shop Obrázková škola si pro vás při příležitosti mezinárodního dne balbutiků připravil speciální slevu 20% na všechny logopedické pomůcky. Sleva platí ve dnech 20. - 22. 10. 2014
Všechny zlevněné produkty naleznete tady.