neděle 5. října 2014

Mezinárodní den učitelů

„Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní zodpovědnosti“
Jan Amos Komenský

Jak jinak začít psaní o dni učitelů, než právě tematickým citátem od největšího pedagoga našich dějin. A proč že píšu o tomto tématu v říjnu a ne v březnu, v době, kdy se tento svátek oficiálně slaví u nás? Nenechte se mýlit, i když v České Republice připadá den učitelů právě na 28. března, což je výročí narození Jana Amose Komenského, ve světě se tento svátek, vyhlášený k poctě učitelů slaví právě v tomto měsíci a to konkrétně 5. října. Nicméně zatímco v naší zemi se Den učitelů slaví již od roku 1955, ve světě se tomu stalo až o něco později, když organizace UNESCO vyhlásila tento svátek v roce 1994, jako uznání a respekt k učitelské práci a ocenění této bohužel často nedoceněné a náročné profese. V tomto roce začíná také anketa Zlatý Ámos (anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR). Nový ročník soutěže začíná vždy 5. Října a korunovace pak probíhá právě na český Den učitelů. V roce 2011 Ministerstvo školství oznámilo, že chce, aby se Den učitelů zařadil na seznam významných dnů České republiky, což se později také stalo
Ať u nás, nebo ve světě, se v tyto dny pořádají různé akce a ani my nechceme zůstat pozadu. Nároky na učitele se v rychle měnícím světě stále zvyšují. A protože učitelé i rodiče hrají nezastupitelnou roli při rozvíjení talentu i osobnosti nejmladší generace, připravili jsme si pro všechny, kteří pracují s dětmi odměny v podobě výhodných slev.
Všem školám nebo organizacím, které si ve dnech 5. - 8. 10. 2014 objednají cokoliv v našem e-shopu www.obrazkova-skola.cz a zvolí platbu na fakturu, dodatečně přičteme slevu 20% na celou objednávku.

Bohužel, učitelé jsou u nás obecně profesí nedoceněnou, připomínat si tedy Den učitelů je naprosté minimum, které pro zlepšení tohoto postu můžeme učinit. Proto vést děti k úctě k nim by mělo být samozřejmostí. Pokud se tedy v tento den děti rozhodnout své učitele čímkoliv potěšit, ať už tím, že se rozhodnout protentokrát nezlobit, nebo vyrobí nějakou pozornost, je to ten nejlepší ukazatel toho, že se ve škole cítí dobře a svých učitelů si váží.


Za naši firmu přejeme všem pedagogům mnoho trpělivost, úspěchů a také neutuchající nadšení a kreativitu v tomto nelehkém povolání.