čtvrtek 27. listopadu 2014

Diagnoza: Dyslálie

Dyslalie, též zvaná patlavost je pravděpodobně nejrozšířenější poruchou řeči nejen u dětí, ale také u dospělých. Jen si vzpomeňme, kolikrát jsme již potkali, nebo slyšeli člověka, který tzv. ráčkuje, nebo si lidově řečeno šlape na jazyk? Zajisté si uvědomíme, že takových lidí je kolem nás nespočet. Dokonce až 2/3 dětí přijatých do logopedické péče trpí dyslalií, naneštěstí v neprospěch chlapců, kterých je s touto vadou o něco více, než dívek.
Tento typ narušené komunikační schopnosti je způsoben špatnou výslovností jedné, nebo i více hlásek mateřského jazyka. Jedinec může problémovou hlásku vynechávat, nahrazovat jinou, či tvořit nesprávným způsobem. U nás se nejčastěji vyskytuje právě chybná výslovnost sykavek – c,s,z,č,š,ž a vibrant – r a ř. Nicméně ne vždy se hned musí jednat o patologickou výslovnost. Vývoj artikulace má totiž svou fyziologickou posloupnost, která je navíc doprovázena individuálními schopnostmi každého jedince. Tříleté dítě nám ještě nevysloví hlásku R a tak ji ve slově nahradí něčím jednodušším. Stejně tak je tomu i u jiných hlásek, tento problém se mnohdy vyřeší sám, kdy artikulační orgány dítěte dozrají natolik, že již bude hlásku schopno bez problému vyslovit. Pokud se tak ale nestane, je třeba začít dávat pozor a vyhledat logopeda, aby nedocházelo k chybné fixaci.
Dyslalie se vyskytuje v různém rozsahu, může se jednat o špatnou výslovnost jedné hlásky, nebo takového množství, kdy se řeč stává až nesrozumitelná. Hláska může být také vyslovována špatně pouze v některých hláskových spojeních, nebo vždy. Při diagnostice se zaměřujeme na několik oblastí. Provádíme orientační vyšetření sluchu, zaměříme se také na motoriku orofaciální oblasti – mimiku, pohyby rtů a jazyka, kvalitu chrupu a skusu, schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky českého jazyka, anatomii mluvidel -  můžou se vyskytovat drobné odchylky. Neméně důležitý je také vliv prostředí a správný mluvní vzor. Příčinami může být vše výše zmíněné, k tomu se přidává rizikové těhotenství, dědičnost, zejména artikulační neobratnosti, poškození centrální nervové soustavy, nebo dyslalie vzniká jako následek jiného postižení, například sluchu, zraku, nebo mentálního postižení.

Při terapii je důležitý pozitivní přístup a dobré citové vazby v rodině. Neopravujme stále dítě, ale spíše před ním hlásku či slovo zopakujme správně. Musíme si dát také pozor na náš vlastní mluvený projev a dávat dítěti co nejlepší příklad.

čtvrtek 20. listopadu 2014

Naše skladové zásoby před Vánoci klesají, ale řešíme to.

Vánoce jsou sice až za měsíc, ale zásoby na našich skladech klesají k nule. Jak se to stalo? Měli jsme snad málo výrobků na skladě? Ne, donedávna jsme měli zásoby u většiny výrobků na měsíc dopředu. Zájem o naše kartičky stoupá, za to jsme velice rádi, i když naše skladové zásoby klesají. A proto jsme se rozhodli, že situaci musíme radikálně řešit. Jak ji řešíme a co od toho naši zákazníci mohou očekávat? O tom bude tento článek.

Počítačový program, který využíváme na skladové hospodářství, přestal na správu chybějících výrobků stačit. I když jsme vyráběli každý den to co chybělo, nastávala pravidelně situace, že jsme nemohli vyřídit žádnou objednávku, protože nám stále chybělo něco dalšího, co se mělo vyrábět až další den.

Počet nevyřízených objednávek se pohyboval stále okolo 40-50 a to je opravdu hodně. Minulý týden k nám nastoupil nový pracovník, který se zabývá analýzu systémů a dat.


Díky novému pracovníkovi byl nasazen nový rezervační systém. Na vytvoření rezervačního systému byl použit kancelářský program Excel úspěšnost jsme shlédli už po týdnu, protože počet nevyřízených objednávek klesá na číslo okolo 20.

Co náš nový systém dělá?
  • eviduje objednávky, které nemůžeme vyrobit
  • rezervuje chybějící zboží
  • připravuje seznam k výrobě
  • určuje přesné datum naskladnění zboží a vyřízení objednávky
Co jsme ještě vylepšili?
  • dokážeme stanovit výrobní kapacitu na 1 den, a proto přesně víme, kdy zboží vyrobíme a dodáme
  • odesíláme automatické emaily s předpokládaným datem dodání a to v okamžiku, kdy je zboží kompletně rezervováno a zadáno do výroby
Co vlastně ovlivňuje datum odeslání objednávky?
  • počet produktů v objednávce
  • počet produktů, které jsou již ve výrobě
  • zda má dané výrobky objednané i někdo jiný
  • U velkoobchodních partnerů, což jsou obchody a jiní prodejci, kteří nabízí naše výrobky k dalšímu prodeji, to je navíc výše dosavadního rabatu a možnost brát zboží na komisní sklad
Nejdůležitější beze sporu je, že pokud si naši zákaznici objednají zboží, které není skladem, situaci okamžitě řešíme a plánujeme výrobu tak, abychom vyřídili co nejvíce objednávek v co nejkratším čase.
Všem našim zákazníkům a odběratelům děkujeme za přízeň a věříme, že se nám bude dařit vypořádat se s touto situací.

Na závěr přidáváme malou ukázku toho, jak náš rezervační systém funguje.


čtvrtek 13. listopadu 2014

Fotky z výstavy Rosteme pro život - Praha

Tuto výstavu, která se v Praze konala již čtvrtý rok, ale my jsme se zúčastnili poprvé, považujeme za naši nejúspěšnější vůbec, a to hlavně, co se počtu účastníků týká.

Přišlo se na náš stánek a na stánek dalších téměř padesáti firem nabízejících smysluplné hračky, pomůcky, knížky a jiné, podívat více než tisíc účastníků z řad dospělých i dětí.

Přinášíme Vám pár fotek a už se pomalu začneme připravovat na výstavu Rosteme pro život v Brně, která se koná v sobotu 29. 11. 2014.


pondělí 3. listopadu 2014

3.díl seriálu Kartičky s kolíčky: Kolíčky pro výuku českého jazyka

Sady kartiček s kolíčky, které výrazně zpestří výuku Českého jazyka na běžných, alternativních či praktických i speciálních školách, lze rozdělit na čtyři základní série. V každé sérii nabízíme zpravidla  3 - 4 sady kartiček s různou obtížností.


První sérií jsou Neúplná slova. Na kartičce je vždy obrázek a neúplné slovo. Děti mají za úkol vybrat správnou odpověď k doplnění slova, které je na obrázku. Tuto odpověď označí kolíčkem. Po otočení kartičky si mohou svou odpověď zkontrolovat.

Druhou sérií je Pravopis. Na kartičce jsou vždy dvě slova k doplnění. Například jedno s měkkým „i“ a druhé s tvrdým „y“. Děti mají za úkol doplnit správně chybějící hlásky a z druhé strany kartičky si mohou odpověď zkontrolovat.

Třetí sérií jsou Skrytá písmena. Tady je úkolem rozložit slovo na jednotlivé hlásky a umístit kolíček na takovou pozici, aby odpovídala poloze zobrazeného písmenka. Například ve slově MED při zvýrazněném písmenku D musí dítě umístit kolíček na třetí pozici.

Čtvrtou sérií, která je u nás úplnou novinkou v tomto školním roce jsou Přeházená písmena. Na kartičce je vždy několik písmenek podle obtížnosti a pět obrázků. Úkolem je poskládat písmenka tak, aby vzniklo jedno ze slov na obrázcích. Vždy lze složit jen jedno z pěti slov, toto slovo se označí kolíčkem a z druhé strany je možné si slovo zkontrolovat.

Za zmínku určitě stojí i sada Co do řady nepatří pro školáky. V této sadě je na řádku napsaných vždy pět slov a dítě má za úkol určit, které do řady nepatří. Po otočení kartičky je možné odpověď zkontrolovat.


sobota 1. listopadu 2014

Autismus 2: Komunikace osob s PAS

Dříve existovala domněnka, že lidé s poruchami autistického spektra nemají o komunikaci zájem. Dnes se však již odborníci přiklání k tomu, že autisté o komunikaci s okolím zájem mají, mají však bohužel také omezené možnosti. Autisté obecně mají nedostatky v napodobování mluvy okolí, nedostatky ve spontánnosti i variacích používání jazyka. Pokud nějakého autistu poznáte blíže, zjistíte u něj rozdíly v receptivní a expresivní složce jazyka, což jednoduše znamená, že jeho pasivní slovní zásoba je obsáhlejší než ta aktivní, že dotyčný, ač používá řeč omezeně, rozumí všemu, co říkáte Vy. Častým a u veřejnosti známým znakem komunikace osob s autismem je také chybějící (nebo omezená) schopnost využívat a rozumět gestům, mimice, postojům,… Proto je také v přítomnosti autisty dobré vyvarovat se ironii, nejspíš ji totiž nepochopí, zbytečně byste pak mohli být oba se společným dialogem nespokojeni.

Konkrétní představu toho, jak osoby s poruchami autistického spektra mluví, Vám bohužel nastínit nemohu – je zde totiž, jako u většiny projevů týkajících se autismu, značná variabilita. V nejextrémnějším případě se můžeme setkat s totálním mutismem, tedy s tím, že se dotyčný nijak zvukově neprojevuje. Nejenom tedy, že nemluví, ale ani nemlaská, nezpívá si, nepobrukuje, jednoduše z něj nevyjde žádný zvuk, snad kromě škytání. Opačný extrém zase zahrnuje to, že dítě má obrovskou aktivní slovní zásobu, mluví téměř bez přerušení, jeho řeč však není smysluplná. Nejtypičtějšími projevy komunikace autistů je monotónní řeč bez intonace a také takzvaná echolálie, tedy automatické opakování slov a vět vyslovených druhou osobou. Pokud se tak například malého autisty zeptáte, zda chce raději mléko, nebo čaj, může odpovědět „čaj“, což však automaticky neznamená, že ten čaj skutečně chce. Neporozumění otázce se také projevuje tak, že se zeptáte „Chceš mléko nebo čaj?“ a malý autista odpoví „Chceš mléko nebo čaj.“

            Komunikace osob s poruchami autistického spektra tedy rozhodně není jednoduchá, známe dnes však již možnosti, jak se s nimi dorozumět, ať už řeč používají nebo ne: Těmito možnostmi míním mimo jiné VOKS, neboli výměnný obrázkový komunikační systém, který se právě při komunikaci s autisty osvědčil. Obrázkový komunikační systém firmy Oskola Vám bude více představen v jednom z dílů našeho seriálu Alternativní a augmentativní komunikace. A já Vám dnes pouze mohu nabídnout a doporučit výrobky e-shopu Obrázková škola – při komunikaci s dětmi s autismem jistě oceníte naše procesuální schémata, emoční schémata a další výrobky z oddělení Komunikace, režimy,schémata.