sobota 1. listopadu 2014

Autismus 2: Komunikace osob s PAS

Dříve existovala domněnka, že lidé s poruchami autistického spektra nemají o komunikaci zájem. Dnes se však již odborníci přiklání k tomu, že autisté o komunikaci s okolím zájem mají, mají však bohužel také omezené možnosti. Autisté obecně mají nedostatky v napodobování mluvy okolí, nedostatky ve spontánnosti i variacích používání jazyka. Pokud nějakého autistu poznáte blíže, zjistíte u něj rozdíly v receptivní a expresivní složce jazyka, což jednoduše znamená, že jeho pasivní slovní zásoba je obsáhlejší než ta aktivní, že dotyčný, ač používá řeč omezeně, rozumí všemu, co říkáte Vy. Častým a u veřejnosti známým znakem komunikace osob s autismem je také chybějící (nebo omezená) schopnost využívat a rozumět gestům, mimice, postojům,… Proto je také v přítomnosti autisty dobré vyvarovat se ironii, nejspíš ji totiž nepochopí, zbytečně byste pak mohli být oba se společným dialogem nespokojeni.

Konkrétní představu toho, jak osoby s poruchami autistického spektra mluví, Vám bohužel nastínit nemohu – je zde totiž, jako u většiny projevů týkajících se autismu, značná variabilita. V nejextrémnějším případě se můžeme setkat s totálním mutismem, tedy s tím, že se dotyčný nijak zvukově neprojevuje. Nejenom tedy, že nemluví, ale ani nemlaská, nezpívá si, nepobrukuje, jednoduše z něj nevyjde žádný zvuk, snad kromě škytání. Opačný extrém zase zahrnuje to, že dítě má obrovskou aktivní slovní zásobu, mluví téměř bez přerušení, jeho řeč však není smysluplná. Nejtypičtějšími projevy komunikace autistů je monotónní řeč bez intonace a také takzvaná echolálie, tedy automatické opakování slov a vět vyslovených druhou osobou. Pokud se tak například malého autisty zeptáte, zda chce raději mléko, nebo čaj, může odpovědět „čaj“, což však automaticky neznamená, že ten čaj skutečně chce. Neporozumění otázce se také projevuje tak, že se zeptáte „Chceš mléko nebo čaj?“ a malý autista odpoví „Chceš mléko nebo čaj.“

            Komunikace osob s poruchami autistického spektra tedy rozhodně není jednoduchá, známe dnes však již možnosti, jak se s nimi dorozumět, ať už řeč používají nebo ne: Těmito možnostmi míním mimo jiné VOKS, neboli výměnný obrázkový komunikační systém, který se právě při komunikaci s autisty osvědčil. Obrázkový komunikační systém firmy Oskola Vám bude více představen v jednom z dílů našeho seriálu Alternativní a augmentativní komunikace. A já Vám dnes pouze mohu nabídnout a doporučit výrobky e-shopu Obrázková škola – při komunikaci s dětmi s autismem jistě oceníte naše procesuální schémata, emoční schémata a další výrobky z oddělení Komunikace, režimy,schémata.