pátek 19. prosince 2014

Autismus 4: Změna režimu o Vánocích

Je to možná první věc, která Vás v souvislosti s autismem napadne, je to možná jediná věc, která Vás v souvislosti s autismem napadne. Je to jedna z prvních věcí, která se k autismu v odborné literatuře uvádí, jedna z věcí, kterou v našem seriálu Autismus píšeme znovu a znovu: Osoby s poruchami autistického spektra potřebují režim. Mají rádi stereotypy. Nechtějí měnit a jen stěží mění své návyky. To, že se takové režimy špatně udržují, a že stereotypy Vašeho malého autisty nejsou ve spěchu vždy vhod, snad ani nemusíme zmiňovat. Přesto je máte po letech společného soužití už „vryté“. Každý den vstáváte ve stejnou hodinu, chystáte stejnou snídani, jezdíte stejnou tramvají, kupujete stejnou pastu na zuby,… Nakonec režim a plány je prý dobré mít. Již za několik dní jsou tu ale vánoční prázdniny a na více než čtrnáct dní se vybudovaný systém zhroutí. Tedy alespoň u dětí intaktních (tj. dětí, které nemají autismus, poruchy chování nebo emocí, mentální, tělesné či smyslové postižení; podle laické veřejnosti dětí zdravých). Nicméně rodiny, kde žije malý autista, budou muset nejspíš budovat jiný, „transformovaný“ režim prázdnin. Samozřejmě záleží, zda má dotyčný nízko, středně, nebo vysoce funkční autismus (tedy zjednodušeně řečeno, do jaké míry může své projevy kompenzovat), zda je jeho symptomatika mírná, střední, nebo těžká, jakou z pervazivních vývojových poruch má diagnostikovanou (dětský autismus, Aspergerův syndrom,…), a záleží také na spoustě dalších věcí, přesto budou změnu režimu vždy provádět určité problémy. Dítě může být mrzuté, může mít i záchvaty vzteku, ale je také možné, že si po několika dnech na nový režim zvykne. Jenomže to už možná budou prázdniny u konce a dítě bude muset znovu začít chodit do školy… Bohužel, je to jedna z věcí, která zvláštní a jistým způsobem fascinující poruchy autistického spektra doprovází. Jistě to není to nejtěžší, s čím se jako rodiče musíte ucházet. Přesto to jisté potíže způsobuje, tak proč si změny režimu poněkud neulehčit – z režimu do režimu se jistě bude přecházet líp s tabulemi na denní a týdenní režim. Obrázková škola nabízí tyto pomůcky, můžete je najít v jejich nabídce pod záložkou Komunikace, režimy, schémata.

pátek 12. prosince 2014

Alternativní a augmentativní komunikace 2: Piktogramy

Pokud chceme čtenáře našeho blogu seznamovat postupně se všemi nejčastěji využívanými systémy náhradní a rozšiřující komunikace, musíme jednoznačně začít s piktogramy. Piktogramy totiž jsou jedním z nejzákladnějších systémů, jedním z hojně využívaných systémů a zároveň jsou i systémem, na kterých staví další metody alternativní a augmentativní komunikace.
Pokud čtete o piktogramech poprvé, měla bych Vám popsat, jak vlastně tenhle systém funguje: Piktogramy jsou jednoduše malé černobílé obrázky, které si vytvoříte doma na počítači, ofotíte z knih nebo zakoupíte v obchodě. Tyhle obrázky zobrazují nějakou realitu, přání či myšlenky dětí nebo také úkoly, které mají děti udělat. Piktogramy jsou vhodné na podporu orientace dětí v čase i v prostoru, obrázky totiž mohou být přichyceny (suchým zipem, magnetem,…) do denních režimů nebo procesuálních schémat. Mohou však být užívány i tak, že dítě si z dostupných kartiček vybere tu, na které je zobrazeno jeho aktuální přání – pokud dítě například přinese obrázek láhve, má pravděpodobně žízeň a chce, abyste mu donesli pití.
Abyste si s dítětem skutečně rozuměli a abyste jak Vy, tak dítě chápali obrázky stejně, je nutné mít zpočátku pod obrázkem napsaný i význam – například tedy mít na obrázku již zmíněnou láhev a pod tím napsáno „žízeň“. Časem, až si budete jisti, že dítě si pamatuje obrázek, začněte používat piktogramy čistě obrázkové a ještě později můžete přejít na obrázky barevné. Barevné obrázky se pak většinou mění ve složitější systém alternativní a augmentativní komunikace, a to ve VOKS, tedy výměnný obrázkový komunikační systém.
V odstavci výše se zmiňuji o využití piktogramů v denních režimech a v procesuálních schématech – díky tomu jste možná už přišli na to, kdo využívá piktogramy nejčastěji. Ano, jsou to osoby s poruchami autistického spektra, právě pro ně je totiž důležitá orientace v průběhu dne a v čase vůbec. Stejně tak mají často problémy s mluvenou řečí, o čemž se můžete více dočíst v druhém díle našeho seriálu Autismus.

Na závěr tohoto článku chci ještě informovat, že samotné piktogramy jsou pouze doplňkovou, tedy augmentativní formou komunikace, podporují verbální řeč osob s postižením a nejsou výjimkou případy, kdy nakonec byly černobílé obrázky odloženy, protože byla (právě i díky piktogramům!) mluvená řeč rozvinuta.

pondělí 8. prosince 2014

Autismus 3: Problémy s imaginací

Pokud jste četli předchozí díly našehoseriálu Autismus, víte, že dosud jsme psali článek pouze o jedné oblasti z autistické triády (a pokud jste je nečetli, uvádím, že autistická triáda je pojem pro tři velké oblasti, ve kterých mají osoby s poruchami autistického spektra potíže), a to o oblasti řeči a komunikace vůbec. Tento týden nadešel čas přiblížit problémy v oblasti další – v oblasti imaginace, tedy představivosti.
Také imaginace je ovlivňována rigiditou (tj. nepružností, nepřizpůsobivostí) v myšlení i chování, a projevuje se tak stereotypy, rituály a velkou nechutí ke změnám. Toto stereotypní chování se v průběhu vývoje dítěte mění a má svou funkci – poskytuje dotyčnému pocit jistoty. Pokud tedy osobě s poruchami autistického spektra nějakým způsobem změníte zavedený běh věcí, vyvolá to u něj úzkost, úzkost vyvolá stres a stres má za následek pro nás nepřirozené chování.Tímto neobvyklým chováním míníme časté kývání autistů, třepetání prsty před očima, tleskání, točení se dokola,… Funguje to vlastně následovně: Malý autista má pocit, že se mu něco podařilo a je zvyklý si při úspěchu zatleskat. Jeho učitelce však není zatleskání vhod a žáka okřikne. Dítě si pak přirozeně v první volné chvíli (o přestávce) musí svůj zvyk vynahradit, a tleská tak třeba deset minut v kuse. A to v lepším případě, v tom horším dostane v okamžiku zákazu učitelky záchvat.
Dalšími příklady těchto „problémů“ v chování je až abnormální zaměření na určité vzorce chování a na jejich neměnnost – dotyčný tak například snídá přesně v sedm hodin ráno jeden jediný jogurt vždy stejné značky a stejné příchuti, nikdy žádný jiný; nebo jezdí do školy vždy tramvají číslo šest, ať už je to z domu, z obchodu, od lékaře z druhé strany města,… Typické je pro osoby s PAS také zvláštní zacházení s věcmi, nebo v případě dětí s hračkami – všímají si na panence třeba jenom její ruky a neustále jí nandávají a sundávají rukavici, anebo si také můžou hrát jenom s obalem z této panenky.

Jak snad z tohoto článku vyplývá, je i druhá popisovaná oblast autistické triády oblastí velmi variabilní a nestejnou u všech jedinců. Jediná univerzální rada, kterou Vám můžeme znovu dát, zní: Vnímejte na osobách s autismem jejich rozdílnost jako přínos. Snažte se chápat jejich zvláštní projevy s pochopením a rozhodně se je nesnažte měnit.

pondělí 1. prosince 2014

Vzorový balíček produktů Oskola zdarma!

Dosud jste u nás nenakoupili, ale zajímá vás, jak naše kartičky vypadají nebo je prostě jenom chcete vyzkoušet?Máme tady jedinečnou nabídku - vzorový balíček zdarma.Vyplňte svoji poštovní a e-mailovou adresu, balíček vám zdarma zašleme. Ale určitě to neodkládejte, protože je nabídka omezena pro prvních 150 zájemců.Formulář k vyplnění najdete tady.

Fotky z výstavy "Rosteme pro život" v Brně

V sobotu se naše firma zúčastnila výstavy "Rosteme pro život" v Brně. Podobně jako před pár týdny v Praze se na výstavě sešla velká spousta výukových pomůcek a smysluplných hraček a velká spousta návštěvníků.
Stejně jako na předchozích výstavách si návštěvníci mohli prohlédnout naše výrobky, rozdávali jsme zdarma vzorové balíčky našich produktů, pohádkové skládačky a pohádková pexesa nebo bonbonky pro děti.

V letošním roce 2014 to byla naše poslední výstava. Zároveň ale plánujeme další výstavy pro nový kalendářní rok. Pokud víte o zajímavé akci, výstavě či veletrhu, kde by naše firma Oskola mohla vystavovat, určitě nám napište. Třeba na info@oskola.cz.