pondělí 8. prosince 2014

Autismus 3: Problémy s imaginací

Pokud jste četli předchozí díly našehoseriálu Autismus, víte, že dosud jsme psali článek pouze o jedné oblasti z autistické triády (a pokud jste je nečetli, uvádím, že autistická triáda je pojem pro tři velké oblasti, ve kterých mají osoby s poruchami autistického spektra potíže), a to o oblasti řeči a komunikace vůbec. Tento týden nadešel čas přiblížit problémy v oblasti další – v oblasti imaginace, tedy představivosti.
Také imaginace je ovlivňována rigiditou (tj. nepružností, nepřizpůsobivostí) v myšlení i chování, a projevuje se tak stereotypy, rituály a velkou nechutí ke změnám. Toto stereotypní chování se v průběhu vývoje dítěte mění a má svou funkci – poskytuje dotyčnému pocit jistoty. Pokud tedy osobě s poruchami autistického spektra nějakým způsobem změníte zavedený běh věcí, vyvolá to u něj úzkost, úzkost vyvolá stres a stres má za následek pro nás nepřirozené chování.Tímto neobvyklým chováním míníme časté kývání autistů, třepetání prsty před očima, tleskání, točení se dokola,… Funguje to vlastně následovně: Malý autista má pocit, že se mu něco podařilo a je zvyklý si při úspěchu zatleskat. Jeho učitelce však není zatleskání vhod a žáka okřikne. Dítě si pak přirozeně v první volné chvíli (o přestávce) musí svůj zvyk vynahradit, a tleská tak třeba deset minut v kuse. A to v lepším případě, v tom horším dostane v okamžiku zákazu učitelky záchvat.
Dalšími příklady těchto „problémů“ v chování je až abnormální zaměření na určité vzorce chování a na jejich neměnnost – dotyčný tak například snídá přesně v sedm hodin ráno jeden jediný jogurt vždy stejné značky a stejné příchuti, nikdy žádný jiný; nebo jezdí do školy vždy tramvají číslo šest, ať už je to z domu, z obchodu, od lékaře z druhé strany města,… Typické je pro osoby s PAS také zvláštní zacházení s věcmi, nebo v případě dětí s hračkami – všímají si na panence třeba jenom její ruky a neustále jí nandávají a sundávají rukavici, anebo si také můžou hrát jenom s obalem z této panenky.

Jak snad z tohoto článku vyplývá, je i druhá popisovaná oblast autistické triády oblastí velmi variabilní a nestejnou u všech jedinců. Jediná univerzální rada, kterou Vám můžeme znovu dát, zní: Vnímejte na osobách s autismem jejich rozdílnost jako přínos. Snažte se chápat jejich zvláštní projevy s pochopením a rozhodně se je nesnažte měnit.