pondělí 21. prosince 2015

GeoTrio má velké úspěchy!

Naše pomůcka GeoTrio se začala prodávat v srpnu, jsou tu Vánoce, je tu prosinec, a my jsme prodali již několik stovek kusů.

Na Facebooku jsme vyhlásili vánoční soutěž o 3x desku + sadu kartiček.

Následujícím vítězkám posíláme GeoTrio pod vánoční stromeček.

1. Fikrová Olga, získává souřadná slova s obrázky
2. Renáta Dřízhalová, získává slabiky a obrázky
3. Sylva Škrhakova, získává barvy, tvary, šipky

Zároveň přejeme všem dětem, kteří pod stromečkem GeoTrio najdou, ať se jim naše nová pomůcka líbí, ať zaujme je i jejich rodiče.

A už nyní můžeme prozradit, že začínáme připravovat další sady kartiček k desce. Pokud budete mít desku GeoTrio můžete dokupovat další a další kartičky.


pátek 18. prosince 2015

Terapie vývojové dysfázie 2. díl

Při terapii vývojové dysfázie je nesmírně nutné, aby se logoped i jiní odborníci nezaměřovali pouze na rozvoj řeči. Jak už bylo napsáno v prvním díle tohoto seriálu, vývojová dysfázie se zdaleka netýká pouze narušené komunikační schopnosti, ale postihuje různé složky celé osobnosti. Dnes se budeme zabývat terapií hrubé motoriky.
            Hrubá motorika nám zajišťuje pohyby celého těla a to především prostřednictvím pohybů velkých svalových skupin. Jedná se zejména o držení a ovládání těla a koordinaci horních a dolních končetin. Hrubá motorika je úzce propojena s jemnou motorikou a ta dále s grafomotorikou, senzomotorikou a motorikou mluvních orgánů. Proto je nezbytné ji zdokonalovat. Jak na to? Cvičení pro hrubou motoriku jsou jednoduchá a jedná se prakticky o činnosti, které děti dělají denně. Patří sem chůze, běh, poskoky, chůze ze schodů a do schodů se střídáním nohou, nebo bez držení se zábradlí, což může dětem s vývojovou dysfázií činit potíže. Nejlepší je cvičení propojit s hrou. Děti si můžou házet s míčem, kopat do něj, nejprve pravou nohou, potom levou. Skákat na jedné i druhé noze, přeskakovat švihadlo nebo pochodovat v rytmu na písničku, či básničku. Je dobré také podporovat vzájemnou spolupráci ve skupině, kdy děti mohou společně něco přenášet, ovládat různá náčiní, něco přeskakovat, posílat si míč apod.
Mezi známé hry pro rozvoj hrubé motoriky patří např. „Kuba řekl“, která je zároveň zaměřena na orientaci ve vlastním tělesném schématu a prostorovou orientaci. Jedno dítě, učitel, či rodič stojí před ostatními dětmi a povídá: „Kuba řekl, např. dřepnout, sednout, upažit“, a sám by měl pohyb vykonat. Všichni ostatní musí pohyb zopakovat, ale zároveň dávat pozor, zda Kuba udělá opravdu ten pohyb, který má. Kuba se však může rozhodnout, že ostatní děti zmate a záměrně udělá pohyb jiný, než vyřkl. V takovém případě musí ostatní nehybně stát a jeho pokyn nesplnit.
Další hrou může být hra na číšníka, která slouží pro rozvoj manipulačních dovedností. Úkolem je přenášet z místa na místo kelímek naplněný vodou, nebo pingpongový míček na tvrdé podložce tak, aby nespadl, nebo se voda nevylila. Oblíbená je také překážková dráha, která zdokonaluje obratnost a dá se u ní využít spousta pomůcek, které jsou běžně k dispozici, židle, provázek, lavička, míče, kruh apod.

Je zřejmé, že cvičení pro rozvoj hrubé motoriky jsou opravdu jednoduchá, je jen potřeba vést dítě k pohybu a radosti ze hry. V dalším díle se pak zaměříme na rozvoj jemné motoriky.

neděle 6. prosince 2015

Vánoční období - informace k vyřizování objednávek

Objednávky na skladové zboží přijímáme do 20.12.2015 (objednávejte pouze zboží, kde se zobrazuje SKLADEM ANO).

Objednávky na neskladové zboží přijímáme do 13.12.2015 (můžete objednávat i zboží, kde se zobrazuje SKLADEM NE)

Dopravci PPL a Uloženka Vám s garancí doručí zásilku i pár dní před Vánocemi.

Objednávejte na www.obrazkova-skola.cz

Pro školy a organizace: Pokud potřebujete objednat zboží tak, aby fakturace proběhla v roce 2015, neváhejte nás kontaktovat i po uvedených termínech.

Ve dnech 23.12.2015 - 3.1.2016 máme celofiremní dovolenou.

V týdnu 4.1. - 8.1.2016 probíhají inventury.

Objednávky znovu vyřizujeme od 11.1.2016.

pátek 4. prosince 2015

Mikuláš dorazil do Obrázkové školy!

Mikuláš dorazil do Obrázkové školy! A co donesl? Donesl skvělou slevu 20% na desku i všechny sady kartiček GeoTrio. A taky na kalendář a sady s ročním obdobím. Vše, co by se mohlo Ježíškovi hodit pod stromeček.


Tak pospíchejte na http://www.obrazkovaskola.cz/mikulas a nakupujte.
Sleva platí do půlnoci 6. 12. 2015

čtvrtek 3. prosince 2015

Sleva 10% na různé sady kartiček v naší provozovně na Lidické!

U nás v Brně můžete nyní v prosinci při osobní návštěvě zakoupit různé sady kartiček se slevou 10%.

Zatímco během roku je návštěva možná zejména jen po předchozí domluvě, nyní nás můžete navštívit kdykoliv během naší provozní doby (7:30 - 15:30). A to proto, že teď před Vánoci máme hodně objednávek, v provozovně stále někdo je a někdy pracujeme i přesčas.

Zakoupit si u nás můžete některé kartičky se slevou 10%, které najdete na fotkách, a nebo cokoliv dalšího z naší stále nabídky v katalogu. Pokud však budete chtít poradit s výběrem, domluvte si návštěvu předem a to na čísle 606 488 727 nebo na emailu firma@oskola.cz.

Kde a kdy nás najdete si můžete přečíst níže.

A kde nás vlastně najdete?

Najdete nás na ulici Lidická 40 - naproti zastávce Antonínská. Projdete průjezdem a po levé straně uvidíte dveře, na kterých je nakreslená tanečnice, ale také logo naší firmy. Zde zazvoňte na zvonek, pokud nejsou odemčené dveře.

Odkaz na mapu: http://mapy.cz/s/niDE

Kdy nás můžete navštívit?

4. 12. 2015 7:30 - 17:00
7. 12. 2015 7:30 - 17:00
8. 12. 2015  7:30 - 17:30 (15:30-17:30 předváděcí místo, poradíme vám s výběrem)
9. 12. 2015  7:30 - 15:30
10. 12. 2015  7:30 - 17:00
11. 12. 2015  7:30 - 17:00
14. 12. 2015  7:30 - 17:00
15. 12. 2015  7:30 - 17:00
16. 12. 2015 7:30 - 15:30
17. 12. 2015  7:30 - 17:00
18. 12. 2015 7:30 - 15:30
21. 12. 2015 7:30 - 15:30
22. 12. 2015 7:30 - 12:00
Od 23.12. máme dovolenou.

Domácí tržiště v Našem hřišti

Dne 28. listopadu jsme se zúčastnili další výstavy a tentokrát to byly trhy v dětské herně Naše hřiště v Brně na Zábrdovické ulici. Na místě byla spousta dalších zajímavých věcí a spousta sladkých dobrot.

V této herně si navíc děti mohou vyzkoušet dvě z našich skládaček (Skládačka se slovy 2 a Skládačka 21 obrázků) ve dvojnásobné velikosti opatřené magnetem na magnetické tabuli. Obě naše velké skládačky můžete vidět na fotkách a jsou v herně stále k dispozici.

Na této výstavě měl největší úspěch Obrázkový roční kalendář, který může být skvělým dárkem pro děti pod stromeček.


čtvrtek 26. listopadu 2015

Rosteme pro život v Brně

Dne 28. listopadu jsme se zúčastnil letos v pořadí třetí výstavy Rosteme pro život, a tentokrát to bylo u nás v Brně. Výstava se konala na ZŠ Gajdošova, která je jedinou školou v jihomoravském kraji, která má všech devět ročníků tříd Montessori.

Na výstavě měli návštěvníci možnost vyzkoušet si naši novou pomůcku GeoTrio, která měla u dětí i jejich rodičů opět velký úspěch a stejně jako v Praze se nám podařilo všechny dostupné kusy.čtvrtek 19. listopadu 2015

Specifické poruchy učení

Tímto měsícem jsme si pro vás připravili novinku. Další seriál, tentokrát na téma: Specifické poruchy učení.
Není tomu tak dávno, kdy se děti ve škole učily zatvrzelými způsoby, které pokud byly vhodné pro většinu, byly automaticky vhodné pro všechny. A pokud dítko mělo s něčím potíže? Co naplat, bylo málo pilné, nebo za jeho neúspěchy mohli rodiče. Naštěstí dnes je nám již problematika specifických poruch učení dobře známá a diagnostika v ČR je na velmi dobré úrovni. A když se s dobrou úrovní diagnostiky spojí také pedagogové a rodiče, kteří vědí, jak s takto postiženým dítětem pracovat a plně respektují jeho individualitu, má to nevyčíslitelný vliv na jeho budoucí vzdělávací a profesní dráhu. Dnes už tedy žáci se specifickými poruchami učení tvoří neopomenutelnou skupinu žáků zohledňovaných při vzdělávání na základní škole.
Co však jsou specifické poruchy učení? Především je to rozmanitá skupina poruch, pro níž jsou typické obtíže při nabývání základních školních dovedností jako čtení, psaní, počítání nebo mluvení. Příčina vzniku není dosud plně objasněna, pravděpodobně zde hrají roli genetické faktory, ale příčiny těchto poruch jsou také často připisovány dysfunkci části mozku nebo jeho drobnému poškození. Určitý vliv je také přikládán nepříznivým podmínkám prostředí, ale to spíše SPU umocňuje, než aby je přímo způsobovalo.
Odborníci uvádí, že výskyt osob se specifickými poruchami odpovídá zhruba 2 - 4%, kdy se postižení projevuje napříč celým spektrem rozložení inteligenčního kvocientu. Postižením tedy trpí jak děti s nadprůměrnou inteligencí, tak také děti v nižším pásmu inteligence.
Vzhledem k velkému vlivu na vzdělávání jedinců jsou kladeny obrovské nároky na včasnou diagnostiku a zajištění reedukační péče a podpory. Ta spočívá zejména v odlišném přístupu ve vzdělávání, kde jsou praktikovány převážně rozdílné styly učení. Zatímco na prvním stupni základního vzdělávání je tato problematika již poměrně dobře ošetřena, do popředí se dnes dostává zejména vzdělávání na druhém stupni a středních školách.

Obecně se specifické poruchy učení objevují u různých osob různými příznaky. Tyto příznaky jsou pak zobecňovány a hovoří se o všem známé dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyskalkulii. V České republice pak k těmto poruchám přidáváme ještě pojmy jako dysmúzie, dyspinxie a dyspraxie. O specificích jednotlivých poruch se budeme zmiňovat v následujících dílech.

úterý 10. listopadu 2015

Rosteme pro život v Praze

V sobotu a v neděli (7. - 8. 11. 2015) jsme se zúčastnili výstavy Rosteme pro život na Fakultní Základní škole v Praze na Barrandově.

Na výstavě se nám moc líbilo, navštívilo ji více než 1000 velkých i malých návštěvníků a více než 50 vystavovatelů. U většiny stánků byly dílničky, kde si děti mohly něco vyzkoušet nebo i vyrobit.

Na našem stánku a v naší dílničce měla největší úspěch naše, v letošním školním roce nová, pomůcka GeoTrio.

Stejná výstava se bude konat v Brně na ZŠ Gajdošova v sobotu 21.listopadu. Už se moc těšíme.

sobota 31. října 2015

Autismus: Aspergerův syndrom

 Uvědomujeme si, že už je to nějaká doba, kdy jsme se naposledy v našich článcích zmiňovali o autismu, nicméně jak jsme před časem slíbili, tak taky činíme a v tomto díle se budeme věnovat Aspergerovu syndromu.
            Co tedy Aspergerův syndrom znamená a jaká jsou jeho specifika? Aspergerův syndrom byl poprvé popsán v roce 1944 psychologem Hansem Aspergerem a patří mezi poruchy autistického spektra. Jsou zde tedy přítomny typické příznaky autismu, jako potíže v komunikaci, problémy v chápání sociálních situací nebo nedostatek představivosti. Zde jsou však příznaky většinou v rozporu s celkovým intelektem jedince, který bývá mnohdy nadprůměrný.
Velkým rozdílem jsou i řečové schopnosti, kdy vývoj řeči nebývá opožděn. Lidé s Aspergerovým syndromem mají velmi bohatou pasivní slovní zásobu, mluva je plynulá, avšak může působit stroze a formálně. Mají také potíže chápat humor, nadsázku, ironii a metafory. Občas se tedy stává, že tyto osoby mohou být zmatené prohlášeními jako „Hoď to za hlavu“ nebo „Podej mi ruku“. Typická je i důsledná pravdomluvnost nebo různé poznámky a připomínky, se kterými se děti obrátí klidně i na neznámou osobu. Na rozdíl od jedinců s jinou formou autismu, spousta osob s Aspergerovým syndromem nemá odpor ke styku s lidmi. Při komunikaci ale nereagují na gesta, postoj posluchače nebo výraz tváře. Často také nepřetržitě hovoří. Bez ohledu na zájem posluchačů. Jejich chování je natolik odlišné, že nemusí být ostatními příliš přijímáni, a tak patří spíše mezi samotáře.
U dětí s Aspergerovým syndromem se velmi často vyskytuje porucha pozornosti nebo porucha pozornosti s hyperaktivitou. Mají obtíže soustředit se na podstatné informace, přesměrovat svou pozornost na jiné jevy nebo vůbec udržet pozornost. Nicméně, pokud se jedná o předmět jejich zájmu, dovedou se dokonale soustředit i několik hodin.
Hans Asperger viděl v osobách s Aspergerovým syndromem jistý potenciál a to právě díky originalitě myšlení a vnímání, která pak může vést k jedinečným výkonům. U těchto jedinců se často vyvine až posedlost k nějakému koníčku, kterému jsou schopni věnovat velkou část svého dne. Díky tomu, že mají vynikající mechanickou paměť, tak se většinou jedná o učení se faktům, schématům, různým citacím z encyklopedií nebo jízdních řádů. Často se zájem týká sběratelství, studia vesmíru, rozboru sportovních výsledků, telefonních čísel, prakticky čehokoliv, co je zaujme. Vedle toho však mají obtíže s abstrakcí, která ve škole může způsobovat problémy např. při studiu literatury.

Pravdou ale zůstává, že jsou to právě tyto vlastnosti, díky nimž bylo a je mezi námi tolik slavných osobností právě s Aspergerovým syndromem. Kdybychom měli jmenovat, tak jsou to např. Bill Gates – zakladatel společnosti Microsoft a jeden z nejbohatších lidí na světě, Andy Warhol – americký malíř a grafik, Woody Allen – americký komik, spisovatel a režisér, Albert Einstein – jeden z největších fyziků všech dob, Isaac Newton – anglický matematik a fyzik, Vincent Van Gogh – holandský malíř a mnozí další.

pátek 16. října 2015

Terapie vývojové dysfázie - 1.díl

Jak již na našem blogu bylo dříve zmíněno, firma si prošla jistou krizí, která mimo jiné omezila i pravidelné vydávání článků, týkajících se témat jako autismus nebo alternativní a augmentativní komunikace. Firma naštěstí krizi zvládla, ba co víc, domnívám se, že se jí opět velmi daří. Celý tým společně pracuje na tvorbě nových didaktických pomůcek, vyšel nový katalog a firma se účastní různých akcí. Proto je na místě, abychom znovu navázali tam, kde jsme před časem skončili a dále v těchto článcích pokračovali. A protože rozšiřujeme sortiment, rozhodli jsme se rozšířit i naše články o nová témata. Kromě dvou výše zmíněných si budete moci v příštích měsících přečíst také něco o specifických poruchách učení nebo již dnes o vývojové dysfázii.
Co tedy pojem vývojová dysfázie konkrétně znamená? Vývojovou dysfázii, také nazývanou specificky narušený vývoje řeči, řadíme k vývojovým poruchám. To znamená, že tato porucha postihuje vývoj řeči, resp. řečová centra v mozku. Postižení má různorodý charakter a velmi často ho nelze konkrétně lokalizovat. Dítě má problémy naučit se verbálně komunikovat a to i přes to, že podmínky pro rozvoj řeči nejsou nikterak omezující. Inteligence je přiměřená, sociální prostředí je stimulující, nevyskytují se ani závažné poruchy zraku a sluchu. I tak má ale centrální nervová soustava dítěte problém dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které přijímá z okolí.
A co je příčinou tohoto postižení? Určit etiologii nebývá často vůbec jednoduché a dosud není tento pojem zcela vyjasněn. Většinou sahá problém až do doby těhotenství matky, porodu, nebo krátce po něm. Může se jednat o toxické poškození plodu, předčasný porod, nízkou porodní hmotnost a roli mohou hrát také dědičné mechanismy.
Podle vážnosti a rozsahu postižení se pak dysfázie projevuje různě širokou škálou i hloubkou příznaků. Od drobných dysfatických symptomů až po úplnou nemluvnost. Dochází k nerovnoměrnému vývoji celé osobnosti, postižení postihuje také citovou, motivační a zájmovou sféru dítěte. V oblasti řečových schopností se vyskytuje opožděný vývoj řeči, špatná výslovnost hlásek až nesrozumitelnost projevu, výrazný rozdíl mezi verbálními a neverbálními schopnostmi dítěte, porucha v pořadí řazení hlásek, neuspořádanost slovosledu, nesprávné skloňování a časování, obtíže s vybavováním slov či neschopnost udržet dějovou linii. Problémy se vyskytují i v oblasti zrakového vnímání a to zejména v kresbě. Při sluchovém vnímání má zase dítě obtíže při rozlišování jednotlivých hlásek a to zejména zvukově podobných. Bývá narušena také jemná i hrubá motorika, včetně grafomotoriky (kresba), nebo oromotoriky (motorika orgánů podílejících se na mluvení). Děti mohou mít problémy s koordinací pohybů, orientací ve vlastním tělesném schématu, poruchy pozornosti a hyperaktivitu. Zkrátka, škála příznaku je velmi široká a mohou se různě kombinovat. O to náročnější je i terapie, která vyžaduje spolupráci mnoha odborníků a o které vám více povíme v dalších dílech.

čtvrtek 1. října 2015

Výstavy Rosteme pro život - přijďte se podívat

V průběhu letošního podzimu se zúčastníme celkem třech výstav 
ve třech různých městech - Pardubice - Praha - Brno.


Přijďte se podívat, prohlédnout si a vyzkoušet naše kartičky!
Na výstavách nabízíme zboží se slevou 10%.
Kupón na slevu 10% si můžete odnést i domů a objednávat až do ledna se slevou v e-shopu!

pondělí 31. srpna 2015

GeoTrio - nová webová stránka

Máme novou webovou prezentaci, najdete ji na adrese:GeoTrio je nová pomůcka, jedná se o dřevěnou desku s dřevěnými kolíčky, na kterou se natahují gumičky podle zadání. Zadání mají různé obtížnosti, procvičují různé znalosti, a jsou vhodná pro všechny ve věku 4-99 let. Více informací se dozvíte na tomto novém webu, kde jsme nashromáždili všechny důležité informace.

středa 19. srpna 2015

Vydali jsme nový katalog


Nový katalog Oskola pro nový školní rok 2015-2016 je na světě!Papírovou verzi máme v tiskárně,
ale objednávat můžete už nyní tady:

A online verzi si můžete prohlédnout tady:

čtvrtek 6. srpna 2015

GeoTrio - novinka roku 2015

Představujeme jednu z našich velkých novinek letošního roku.
Didaktická pomůcka GeoTrio slouží k procvičování předškolních dovedností i různých školních předmětů s logickým uvažováním. Kromě logického uvažování je k plnění úkolů potřeba prostorová představivost a zároveň s tím je procvičována jemná motorika. Deska GeoTrio tak rozvíjí a využívá více lidských smyslů (hmat a zrak) a lidských schopností (logické uvažování, prostorová představivost).


Možná, že to může vypadat složitě, ale princip je velice jednoduchý. Na každé kartě je vždy přesně 12 objektů a úkolem je vytvořit z nich 4 trojice.
Logickou úvahou musíme přijít na to, jaké 3 objekty k sobě patří. Když najdeme trojici, spojíme tři objekty barevnou gumičkou na desce GeoTrio a vytvoříme tak tvar trojúhelníku.
V okamžiku použití čtyř gumiček a vytvoření čtyř trojúhelníků je úkol splněný. Využít při tom musíme všech 12 kolíků na desce a trojúhelníky se mohou překrývat.
Po splnění úkolu můžeme kartičku otočit. Na zadní straně se totiž nachází správné postavení čtyř trojúhelníků a to slouží jako zpětná kontrola splněného úkolu.24011 (A) - Obrázky, stíny a obrysy 
24012 (B) - Souřadná slova s obrázky 
24013 (C) - Stavění z kostek 
24014 (D) - Vybarvování obrázků a tvarů 
24015 (E) - Barvy, tvary, šipky 
24016 (F)  - Hodiny 
24017 (G) - Zlomky a procenta 
24018 (H) - Malé násobení a dělení 
24019 (I) - Velké násobení a dělení 
24020 (J) - Sčítání a odčítání 
24021 (K) - Souhrnné příklady 
24022 (L) - Počáteční písmena 
24023 (M) - Souřadná slova 
24024 (N) - Slabiky a obrázky 
24025 (O) - Vytvoř slova 
24026 (P) - Česko-anglická slova a obrázky

Prohlédněte si celou nabídku sad GeoTrio v e-shopu Obrázková škola.
  

Omluva - červenec

Vážení čtenáři,
v měsíci červenci nevyšel skoro žádný článek, a za to vám velice omlouváme.

Bylo to způsobeno hlavně tím, že se veškeré pracovní síly v naší firmě soustředily na dokončení, korekturu a následnou výrobu nových produktů.

A díky tomu vás můžeme teď na začátku srpna potěšit nabídkou rozšířenou o  nových produktů.

Všechny nové produkty si můžete prohlédnout v albu na Google+ a nebo přímo v e-shopu.

Bližší informace o produktech určitě přinesou další články na tomto blogu.

čtvrtek 16. července 2015

Dnes o půlnoci začne velká slevová akce

Právě teď u nás odstartoval letní výprodej, kde najdete produkty, které mají různé tiskové chyby, nebo produkty, které se již neprodávají a to vše se slevou 50%. Neváhejte, některé produkty budou určitě rychle pryč.

A až do 3.8.2015 můžete nakupovat výhodně vybrané produkty, u kterých se nám podařilo snížit cenu, se slevou 20%.


Sledujte nás na Facebooku nebo na Google+ a taky na YouTube,
aby vám neuniklo, jaké připravujeme novinky na srpen.

úterý 2. června 2015

1 rok chráněné pracovní dílny + vzkazy od zaměstnanců

Dnes 2.června 2015 uplynul přesně jeden rok od doby, co naše firma provozuje chráněnou dílnu, kde většinu zaměstnanců tvoří neslyšící.


A co o své práci řeknou přímo naši zaměstnanci? Dali jsme jim možnost, aby vám to napsali.

pondělí 1. června 2015

Sleva 20% ke Dni dětí pokračuje až do 14.6. na všechny Hry a skládačky

Máme pro vás skvělou zprávu!
Slevy 20% ke dni dětí jsme prodloužili do 14.6.
a to na všechny produkty řady Hry a skládačky.Se slevou můžete koupit například Skládačky se slovy a se slabikami:


nebo různé obrázkové skládačky (ovoce, postavičky, dopravní prostředky, roční období a další):


a nebo různá obrázková domina (počítání, příklady, abeceda, slabiky, slova, zlomky a další)