sobota 21. února 2015

10 TOP produktů roku 2014

V tomto článku bychom vám rádi představili 10 našich nejprodávanějších produktů, které si naši zákazníci v roce 2014 nejvíce žádali.

1.místo Sčítání a odčítání s kolíčky
Sada obsahuje 20 kartiček a 20 barevných kolíčků. Děti mají za úkol vypočítat příklad v barevném rámečku a výsledek označit kolíčkem příslušné barvy. Po dokončení úkolu a otočení kartičky si mohou zkontrolovat správnost svých odpovědí.
Myslíme si, že je tato sada žádaná proto, že učení s kolíčky se pro děti stává novou a velmi zábavnou formou procvičování učiva.
Odkaz na produkt: Sčítání a odčítání s kolíčky 1



2.místo Skládačky se slovy
Děti mají za úkol poskládat obrázek, na spodní straně každého dílku skládačky je písmenko a po složení obrázku vznikne celé slovo. V sadě jsou navíc obsažena slova k přikládání.
Myslíme si, že je tato sada žádaná proto, že je to velice zábavná forma první průpravy ke čtení pro předškoláky a zároveň zábavná forma hry pro malé školáky.
Odkaz na produkt: Skládačky se čtením



3.místo Pohádkové posloupnosti
Sada obsahuje 6 pohádek, každá pohádka se skládá z osmi obrázků. Vyprávění pohádkových příběhů zábavnou formou podporuje rozvoj řeči.
Myslíme si, že je tato sada žádaná proto, že kartičky s dějovými obrázky patří mezi nejprodávanější produkty u nás vůbec a pohádkové příběhy prostě děti baví.
Odkaz na produkt: Pohádkové posloupnosti



4.místo Doplňování vět - slovesa
Děti mají za úkol na velkou kartičku doplnit do věty malou kartičku se správným slovem. Tato sada trénuje u školáků čtení s porozuměním.
Myslíme si, že je tato sada žádaná proto, že dyslexie je nejčastější specifickou poruchou učení a děti s touto diagnozou mají často problémy porozumět napsanému textu. Naše kartičky doplněné obrázky jim velice pomáhají v reedukaci poruch učení.
Odkaz na produkt: Doplňování vět - slovesa



5.místo Sluchové vnímání
Sada obsahuje 18 dvojic zvukově podobných slov a děti mají za úkol slova od sebe odlišit.
Myslíme si, že je tato sada žádaná proto, že odlišování zvukově podobných slov a zvukově podobných hlásek je prvním předpokladem pro zvládnutí nácviku správné výslovnosti a dětí s různými poruchami řeči v současné době přibývá.
Odkaz na produkt: Sluchové vnímání



6. místo Dějové posloupnosti
V sadě je šest jednoduchých příběhů. Děti skládají kartičky za sebe podle děje a snaží se vyprávět příběh.
Myslíme si, že je tato sada žádaná proto, že podobně jako pohádkové posloupnosti velmi vhodná k nácviku spontánní mluvy a udržení dějové linie. To je nezbytné při odstraňování všech poruch řeči.
Odkaz na produkt: Dějové posloupnosti



7.místo Obrázkový komunikační slovníček
Slovníček je určen zejména dětem s narušenou komunikační schopností. Pomáhá s výbavností slov a rozšiřuje slovní zásobu.
Myslíme si, že je slovníček žádaný proto, že nabízí velmi jednoduchou strukturovanou a přehlednou formu slovíček a tím je nápomocný všem dětem s poruchou autistického spektra, s různými formami vývojové dysfázie nebo jinými poruchami komunikačních schopností.
Odkaz na produkt: Obrázkový komunikační slovníček



8.místo Vyprávěj podle obrázku
Osmým nejprodávanějším výrobkem je sada Vyprávěj podle obrázku.
V nabídce 3 druhy vyprávěj podle obrázku, děj se může skládat ze 3-5 obrázků a v každé sadě je 8 příběhů.
O tom, že jsou dějové obrázky velmi žádané jsme se zmínili už u dějových a pohádkových posloupností.
Odkaz na produkt: Vyprávěj podle obrázku 1



9.místo Kolíčky a počty
Sada procvičuje znalost základních barev a počtu 1-6. Systém s barevnými dřevěnými kolíčky se stává pro děti zajímavý a kromě důležitých znalostí trénuje také jejich jemnou motoriku.
Myslíme si, že je tato sada žádaná proto, že zaujme svou barevností děti na první pohled a nabídne jim velmi zábavnou formu procvičování předškolních znalostí.
Odkaz na produkt: Kolíčky a počty



10.místo Porozumění řeči s piktogramy
Ptáme se dítěte na otázky a nabídneme mu 8, popřípadě méně, kartiček k odpovědi. Pokud dítě rozumí otázce a zná správnou odpověď, podá nám kartičku. Odpověď na jednoduché otázky jako je například "Co svítí ve dne na nebi?" nebo "Co se dělá u stolu?" dítě může znát i v případě, že nemluví a neumí odpovědět slovně.
Myslíme si, že je tato sada žádaná proto, že zjištění poruchy porozumění předchází stanovení diagnoz poruch komunikace, kterých v současné době přibývá.
Odkaz na produkt: Porozumění řeči s piktogramy