středa 4. února 2015

Balíček "Já jdu do školy"

V tomto článku bychom Vám rádi představili náš nový produkt, který jsme nazvali "Já jdu do školy".

Jedná se o výhodný balíček, ve kterém je obsaženo celkem 15 sad kartiček zvlášť vhodných pro děti, které byli v lednu u zápisu a v září půjdou do školy.


Tento balíček, ve kterém najdete více než 1000 malých kartiček může dítě využít před nástupem do školy i po něm.



Nedílnou součástí přípravy do školy je zrakové vnímání, což je základním předpokladem pro zvládnutí čtení. Pro tuto oblast jsou v balíčku obsaženy dvě sady kartiček - Pokročilé řady a pokročilé dvojice. Tyto úkoly umožňují dětem naučit se rozlišovat obrázky, které se liší pouze malými detaily.




Součástí předmatematické přípravy je zvládnutí počtu do deseti. K tomu je v balíčku obsažena sada Čísla a kostky. Pokud se děti začnou seznamovat s číslicemi, poslouží jim dobře také sada Počet do 20, kde mohou procvičovat počítání předmětů s modrými kolíčky.




Důležitou součástí předmatematické přípravy je geometrie a poznávání základních geometrických tvarů. Proto jsme do balíčku dali také základní tvary - skládačka ze čtyř částí a Tvary kolem nás - poznávání tvarů na obrázků (trojúhelníkové pravítko, okno, míč aj.)



Před zvládnutím čtení je potřeba, aby se děti dobře zapamatovaly tvary písmen a také, aby poznaly první hlásku ve slovech. K procvičování písmenek a abecedy jsou v balíčku dvě sady - Tvary písmen a Obrázková abeceda.




Aby děti zvládli nácvik psaní a rozklad slov na písmena, budou se jim hodit nejen zábavná skládačka se slovy, ale také Neúplná slova a Skrytá písmena, u kterých mohou určovat písmena s červenými kolíčky.





Kromě rozkladu slov na písmena je třeba zvládnout rozklad slov na slabiky. Proto se bude hodit i sada Slabikování a sada Čtení s otevřenou slabikou.




V první třídě děti využijí sady Písmena a slabiky pro skládání slov a také Čísla 1-20.



(Běžná cena balíčku je 1495 Kč.)