úterý 31. března 2015

Klíč pro komunikaci s osobou s autismem

Za pár dní - dne 2.dubna se uskuteční Světový den porozumění autismu a tento článek sem dáváme proto, aby co nejvíce lidí mělo možnost osobám s poruchou autistického spektra porozumět.
Toto stručné vodítko si neklade žádné nároky na úplnost ani na univerzálnost. Bez ohledu na to, že
se vyplatí dodržovat určitá obecná pravidla, jsou lidé s autismem charakterově stejně pestří jako
kdokoli jiný a nikdy nebude existovat žádný soubor pravidel, uplatnitelný na všechny bez rozdílu.
Osoby s autismem a především s Aspergerovým syndromem lze do jisté míry rozlišovat podle
toho, jak reagují na situaci, kdy se stanou neobratní v pro ně nesrozumitelných společenských
situacích: zatímco aktivní subtyp se spíše začne projevovat a vyjadřovat emotivně a někdy
až provokativně, aby svou neobratnost skryl za toto jednání, pasivní subtyp spíše přeruší jakoukoli
komunikaci a projevy omezí spíše na pláč nebo odmítání dalšího kontaktu. Oba subtypy mají
tendenci se v takové situaci uchylovat ke stimulacím (kývání, hraní si s prsty, stereotypní pohyby);
tyto stimulace doporučujeme ignorovat – člověku s autismem pomáhají udržet si psychickou
rovnováhu.
Následující body se týkají situací, kdy se lidé s autismem ocitnou v potížích a podlehnou panice –
potom je obzvláště důležité pamatovat na zdánlivé drobnosti, které mohou rozhodnout mezi úspěšným
zvládnutím či totálním selháním na obou stranách ... Neberte tedy prosím tato pravidla jako
univerzální klíč, vězte však, že osvojíte-li si tato pravidla pro chvíli nouze, velmi vám pomohou
i v běžných životních situacích, kdy se dostáváte s lidmi s autismem do styku.

1) JEDNEJ PŘEDVÍDATELNĚ. Vyvarujte se situací, kdy se například – byť s těmi nejlepšími
úmysly – dotknete ramene člověka s autismem, aniž by předem viděl, že se tak chystáte učinit. Řada
z nich jsou velmi citliví na hmatové podněty, a když je takový člověk v úzkých, velmi ho to vyleká.

2) PLÁNUJ. Rozhodně se vyplatí, když předem popíšete, co se bude dít (například „Teď
si promluvíme o tom, co se vám přihodilo a potom si půjdete odpočinout.“). Člověku s autismem
to velmi pomůže v orientaci a snáze přečká i nepříjemný rozhovor.

3) NEKŘIČ. Nikdy na člověka s autismem nekřičte ani nezvyšujte hlas, to bude mít za následek jen
to, že se tím zablokuje další komunikace a dokonce ho to může uvrhnout do autistické krize
(dekompenzace a ztráta orientace) – během ní komunikace nemůže pokračovat. Může vadit i silnější
hlas, protože mnoho lidí s autismem má mnohem citlivější sluch, než si dokážete představit; někdy
proto také pomůže, když mluvíte úmyslně potichu.

4) PTEJ SE JASNĚ. Snažte se formulovat otázky tak, aby byly jednoznačné a spíše uzavřeného typu
(umožňující jen jednu ze dvou odpovědí, například ANO / NE). Otázka „Jak jste na tom?“
je nesrozumitelná, protože se může teoreticky týkat mnoha různých témat, zatímco otázka „Máte
nějaký problém?“ nebo „Bolí vás něco?“ je jasná a srozumitelná otázka uzavřeného typu. Nečekejte
ale jako odpověď vyprávění životního příběhu – čekejte jen „Ano“ nebo „Ne“. Pečlivě se vyvarujte
kladení několika otázek najednou, protože zatímco vy budete registrovat většinou jen svou poslední
otázku, člověk s autismem vám – byť jednoslovně – zodpoví všechny v pořadí, v jakém jste
je položili, vy však budete obtížně odpovědi k otázkám přiřazovat.

5) MLUV JEDNODUŠE. Nepokoušejte se oslnit člověka s autismem svou slovní zásobou a znalostí
cizích slov; jednak je možné, že jich bude znát podstatně více než vy a jednak ve chvíli, kdy se ocitl
v tísni, může být pro něj velmi náročné se soustředit na to, co někdo jiný říká. Proto je lepší mluvit
spíše v kratších větách, než v květnatých souvětích a předat sdělení srozumitelně a bez odbíhání od
tématu. Vyvarujte se řečnických otázek („Co si myslíš, že děláš?“ a nedivte se, pokud na ně bude
odpovídat – nejde o provokaci, jen se snaží být přesný), příměrů („Koukáš jako sůva z nudlí“ a nedivte se, pokud začne popisovat odlišnosti – nejde o provokaci, jen se snaží být přesný) a nadsázky, ironie či sarkasmu („To se ti tedy povedlo“ a nedivte se, pokud reaguje vlastním prohlášením – nejde
o provokaci, jen se snaží být přesný).

6) BUĎ TRPĚLIVÝ. Pokud člověk s autismem neodpovídá na otázku nebo nereaguje na vyřčené,
nemusí to znamenat, že odpovědět nechce. Pokud se dlouze rozmýšlí, pak uvažujte o pravidlech 2)
a 3). Pokud nerozumí, nemusí být v tu chvíli schopen to sdělit, ale na uzavřenou otázku „Rozuměl/a
jste mi?“ odpoví. Jestliže člověku s autismem odpověď chvíli trvá (viz pravidlo 5), rozhodně
nepomůže ho pobízet a upomínat – to je naopak jeden z nejjistějších způsobů, jak komunikaci
zpomalit.

7) ROZUMĚT A VĚDĚT. Pokud rozumí a přesto se nevyjadřuje, pak je velmi pravděpodobné, že si
prostě v panice nedokáže rozmyslet odpověď. Zvenčí to není vidět, ale v panice či v autistické krizi
často na jeho mysl útočí stovky obrazů, myšlenek, slov a vjemů každou vteřinu a v tu chvíli je velmi
obtížné poslouchat druhé a soustředit se na vlastní myšlení. Nebojte se například zopakovat otázku,
přestože byla srozumitelná – člověku s autismem to pomůže se soustředit na její smysl i na vlastní
následné myšlenky. Určitě neuškodí pokusit se změnit formulaci – možná reakci zbrzdila jen nějaká
asociace pro tazatele nečekaná, ale pro člověka s autismem logická.

8) JAKÝ JE DEN? Člověk s autismem, procházející autistickou krizí, může přechodně ztratit přístup
ke krátkodobé a střednědobé paměti. Tento stav trvá nejvýše desítky minut a velmi pomáhá popsat,
co se vše stalo například za poslední hodiny nebo dny. Zároveň může mít tento člověk s autismem
výrazně zhoršenou orientaci v prostoru – pokud s ním potřebujete někam dojít a vidíte, že váhá a tápe, tak ho buď veďte, nebo mu popisujte cestu, přestože jí jinak dobře zná.

9) OMEZUJ POHLED DO OČÍ. Toto pravidlo sice radí přesný opak toho, co doporučují mnohé
knihy, ale pokud se chcete s lidmi s autismem domluvit, dodržujte ho. Každý pohled do očí a zejména navázání očního kontaktu může vyvolat v člověku s autismem nejistotu nebo i paniku, což může komunikaci na nějakou dobu zcela přerušit nebo zbrzdit.

10) DEJ NAJEVO POCHOPENÍ. Dokonce i tehdy, kdy vám nejsou motivy člověka s autismem
jasné, rozhodně neproděláte, když vyjádříte alespoň účast. Vyvarujte se však frází, protože když
řeknete „Já vám rozumím“ a onen člověk je si vědom toho, že tomu tak není, klidně to i popře, protože obecné vyjádření účasti je sociální funkce a té nemusí rozumět. Ale když řeknete například „Chci vám pomoci“, je to pravda a je to jasné. Pro vás to bude téměř totožné, pro onoho člověka nikoli.

Lidé s autismem jsou často citliví a osamělí, přes svá omezení dovedou některé věci lépe než ostatní,
proto vás vyzýváme: neberte jim důstojnost a věnujte jim pozornost, už tím pro ně vykonáte mnoho.

pondělí 30. března 2015

Obrázková škola rozumí rodinám dětí s autismem a nabízí slevu

2.duben je stanoven jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.
Firma Oskola rozumí rodinám dětí s autismem, a proto nabízí
v následujících dnech pomůcky pro tyto děti s výraznou slevou.


Od 2. až do 20.dubna můžete čerpat slevu 20%
na všechny strukturované pomůcky.

To znamená:
 • strukturované sešity
 • strukturované proužky
 • třídící tabulky
 • strukturované karty
 • krabice na úkoly
 • komunikační knihy
 • komunikační kartičky
 • procesuální schémata
 • denní a týdenní režimy
 • a další...
Strukturované pomůcky dobře využijí nejen děti s poruchou autistického spektra, jsou vhodné i pro děti s běžným vývojem. Přiřazovací úkoly se suchým zipem - aktivní učení nebo denní a týdenní režimy se shodnují také ze základními prinicpy Montessori pedagogiky.
neděle 29. března 2015

Rozsviťte se modře - podpořte lidi s autismem

Již tradičně se 2. dubna koná Světový den porozumění autismu (World Autism Awareness Day). V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně „Light it up blue“, česky „Rozsviťme se modře“.

A proč modře? Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

Pojďme si proto spolu v modrém připomenout fakt, že se současně ve světě každé 110. dítě rodí s poruchou autistického spektra, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora.

Rozsvítit se modře můžete jakkoliv – modrou žárovkou ve svých domovech či kancelářích, můžete se do modré barvy obléknout nebo si na oblečení připnout modrou stužku a nebo tak, že o této iniciativě budete mluvit.

Děkujeme za Vaši podporu!

Naše firma, kromě toho, že se také rozsvítíme modře, poskytne rodinám dětí s autismem slevu na pomůcky a to od 2.dubna!pátek 27. března 2015

Dotazník 2015 - úvodní zhodnocení

Uplynuly dva dny od chvíle, kdy jsme uzavřeli sbírání odpovědí na náš letošní dotazník. Dotazník uskutečňujeme už každoročně, letos potřetí, a výsledky nám pravidelně poslouží k tomu, abychom věděli, kam máme naši firmu směřovat dál. Zajímá nás názor našich zákazníků i příznivců, důležitá je i kritika. Odpovědi z dotazníků nás inspirují ke změnám a také při vývoji nových produktů.

Letošního dotazníků se zúčastnilo bezmála 100 respondentů, přibližně stejně jako minulý rok. Největší procento respondentů letošního dotazníku tvořili rodiče dětí.Jedná se o rodiče a pedagogy, kteří pečují o děti různých věkových kategorií.Někteří jsou našimi stálými zákazníky a někteří se o nás teprve nedávno dozvěděli.

To jen pár statistik na úvod. Protože výsledků máme z letošního dotazníků hodně, rozhodli jsme se, rozdělit je na více článků.
Těšte na další články, jejich názvy máte zde:
 • Stávající produkty - co vás nejvíce zaujalo
 • Vaše ohlasy - vzkazy, které jste nám napsali
 • Vaše připomínky - kritika je také důležitá
 • Náměty na nové produkty - co by se vám líbilo, co v nabídce chybí
 • Doprava - shrnutí dostupných dopravců a zkušeností
 • Závěrečné shrnutí - informovanost respondentů a naše reakce na výsledky


Pokud jste se dotazníku nestačili zúčastnit, můžete nám všechny své postřehy, vzkazy i připomínky psát na info@oskola.cz. Budeme rádi, váš názor je pro nás důležitý.středa 25. března 2015

Pozvánka na výstavu v Opavě ještě jednou

Tentokrát přímo od SPC Srdce Opava, které nás poprosilo, ať jejich leták zveřejníme na svých stránkách...

Speciálně pedagogické centrum Srdce a Základní škola a Praktická škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, tel. 553 626 092
pořádá pro veřejnost

2. výstavu
kompenzačních
pomůcek
v Opavě

28. dubna 2015
od 10.00 do 16.00 hod.
v budově tělocvičny ZŠ a  PŠ Opava,
nám. Slezského odboje 5


Přehled vystavujících firem:

Otto Bock ČR s.r.o.  – rehabilitační kočárky, autosedačky, chodítka, berle
  Ortoservis s.r.o. – invalidní vozíky, terapeutické židle
DZM s.r.o.  - didaktické pomůcky pro MŠ, speciální školy a 1.stupeň ZŠ
 CSO s.r.o – polohovací pomůcky a zdravotní pomůcky
 OSKOLA.cz  - logopedické, didaktické pomůcky, Apomůcky-pomůcky pro žáky s PAS
 ALBRA  - učebnice pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Kafira o.p.s. – kamerové lupy,  pomůcky pro nevidomé
VZP Opava – Den zdraví,

CZP Opava a  poskytovatelé sociálních služeb v Opavě

úterý 17. března 2015

Způsoby dopravy a platby v našem e-shopu

Dopravce INTIME, který nabízí velice příznivé ceny za dopravu, se nám v prvním měsíci osvědčil, zákazníci jsou s touto dopravou velice spokojeni. Proto jsme se rozhodli tento způsob dopravy ponechat vč. zvýhodněné a velice příznivé ceny.

Cena za zásilku je 35 Kč při nákupu od 200 Kč do 999 Kč a při nákupu od 1000 Kč je tato doprava zcela zdarma.Zároveň byla stanovena minimální hodnota objednávky - 200 Kč.

Přinášíme Vám přehled všech způsobů dopravy i platby v našem e-shopu.


Své zkušenosti s nákupem v e-shopu Obrázková škola
nám můžete i vy až do 25.března napsat do našeho Dotazníku 2015.

neděle 15. března 2015

Angličtina v březnu za super ceny

Až do 31.března nabízí náš e-shop Obrázková škola


V nabídce najdete:

 • English colours (anglické barvy)
 • English numbers (anglické číslovky)
 • English alphabet (anglická abeceda)
 • English Vocabulary (anglický obrázkový slovníček)
 • Jumbled letters (přeházená písmena)
 • Hidden letters (skrytá písmena)
 • Incomplete words (neúplná slova)
 • Puzzle with words (anglické skládačky se slovy)
 • English cards (kartičky se slovy)Kampaň "Česko svítí modře" 2015

Naděje pro Autismus u příležitosti 2. dubna – Světového dne zvýšení povědomí o autismu - zahájila registraci akcí organizací i jednotlivců. Kampaň startuje 2. dubna, v den, který byl OSN stanoven

Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu
WAAD a potrvá do konce měsíce dubna

Druhému ročníku celorepublikové kampaně poskytl záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a také Asociace krajů České republiky, hlásí se tak k cíli kampaně - vyjádřit podporu lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkým.

Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

Svoji podporu lidem s PAS můžete 2.dubna vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, nasvícením objektu na modro......

Informace o kampani, inspiraci k zapojení a registraci programu naleznete na portále platformy Naděje pro Autismus - www.nadejeproautismus.cz.

Kampaň má svou skupinu na Facebooku.

Do kampaně se zapojí i naše firma Oskola. Sledujte náš blog, budou další články o autismu a jako podporu poskytneme rodinám dětí s autismem slevu na naše pomůcky.


čtvrtek 12. března 2015

Dotazník 2015

Tak jako už každý rok si Oskola připravila dotazník pro své zákazníky i příznivce.

Dotazníkem chceme dospět k větší spokojenosti zákazníků a k lepšímu fungování firmy.

Výsledky nám budou nápomocné také při vývoji nových produktů.

Dotazník můžete vyplňovat na tomto odkazu: Dotazník Oskola 2015 a to až do 25. března.

Všem, kteří se dotazníků zúčastní předem moc děkujeme. Jako odměnu zašleme každému, kdo se zúčastní, slevový kupón na částku 100 Kč.

Vyhodnocení dotazníku bude na konci března zveřejněno zde na blogu.

středa 11. března 2015

Autismus 5: Dětský autismus

Pravidelní čtenáři našeho seriálu Autismus už se v problematice těchto poruch poměrně dobře orientují. Znají obecnou charakteristiku a vědí, co znamená sousloví autistická triáda a dokážou si také představit, jak lidé s autismem komunikují (doplnění těchto informací si můžete zajistit přečtením posledního dílu seriálu Alternativní a augmentativní komunikace). Pokud by si tedy pisatel předcházejících dílů dal nějaké novoroční předsevzetí, mohlo by znít asi následovně: Seriál Autismus na blogu Obrázkové školy začnu psát do větší hloubky. Dnešní díl tedy již bude o něco konkrétnější, bude charakterizovat nejčastěji diagnostikovaný typ autistických poruch, tedy dětský autismus.
Dětský autismus je považován za nejzávažnější autistickou poruchu. Protože se jedná, jak je uvedeno výše, o typ nejčastěji diagnostikovaný, je také nejvíce prostudovaný. Byl objeven jako první mezi autistickými poruchami, a to americkým dětským psychiatrem Leo Kannerem. Díky němu můžete poruchu najít také pod názvem Kannerův autismus/syndrom, méně často i pod názvy klasický autismus, infantilní autismus nebo časný autismus. Tato porucha je v podstatě syndromem (skupinou příznaků typickou pro danou poruchu), který se diagnostikuje na základě projevů v chování. K diagnostice dochází nejčastěji v předškolním věku, tedy asi mezi čtvrtým a šestým rokem života, avšak odlišný vývoj daného dítěte je patrný již před třetím rokem alespoň v jedné ze tří následujících oblastí:
1) v receptivní či expresivní složce sociální komunikace (tedy v tom, jak řeč vnímá a jak si ji vysvětluje či v tom, jak ji sám používá)
2) ve vývoji výběrových sociálních vazeb nebo reciproční sociální interakce (dítě jakoby nerozlišuje neživé od živého a neuvědomuje si přítomnost či existenci ostatních lidí)
3) ve funkční či symbolické hře (dítě si nedovede hrát s běžnými hračkami nebo běžné dětské hry)

Pro diagnostiku dětského autismu je zároveň důležité, že zahrnuje všechny tři složky triády, protože u jiných autistických poruch tomu tak být nemusí.
Abychom měli charakteristiku dětského autismu za úplnou, je nutno dodat, že je tento syndrom velmi často (až ze dvou třetin) pojen s mentální retardací, a to více v pásmu těžkého a hlubokého mentálního postižení (IQ 34 a méně bodů). Vyšší než u běžné populace je také výskyt epilepsie. Samotný dětský autismus najdeme častěji u chlapců než u dívek, a to asi v poměru 5:1.

Výčet dalších poruch, které pod poruchy autistického spektra spadají, přineseme v dalším díle seriálu, stejně jako charakteristiku Aspergerova syndromu, který je u laické veřejnosti patrně nejznámější, a to především díky filmovému průmyslu.

úterý 10. března 2015

Zveme vás na výstavu v Opavě

Na úterý 28. dubna letošního roku připravuje SPC Srdce při ZŠ a PŠ Opava  
již 2. výstavu kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, zvláště pro děti v Opavě.

Jedním z vystavovatelů bude i naše firma Oskola. Budete mít možnost prohlédnout si některé naše kartičky naživo, na cokoliv se zeptat i na místě přímo nakoupit.

Výstava se koná 28. 4. 2015 od 10.00 hod do 16.00 hod v tělocvičně Základní školy a Praktické školy, náměstí Slezského odboje 5 v Opavě. Těšíme se na Vás!


pondělí 9. března 2015

Na začátku roku firma prošla krizí

Vychází v pořadí padesátý článek na blogu a zejména v prvních článcích jsme s radostí mohli psát o tom, jak se naší firmě daří a co vše se nám podařilo vybudovat.
Bohužel nejsou v podnikání ani v životě jen samé radostné zprávy. Nevidíme však důvod, proč mezi novinkami z firmy, ty špatné zprávy vynechat a vůbec se o nich nezmiňovat.
Naše firma Oskola se zabývá výrobou výukových materiálů, které slouží zejména dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše výukové kartičky se už pátý rok setkávají s kladným ohlasem rodičů, učitelů, logopedů a dalších pedagogických pracovníků. Zároveň firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením v chráněné pracovní dílně, které se podílí na celém výrobním procesu. Vzhledem k těmto skutečnostem firma není zaměřena na zisk, ale spíše na pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a osobám se zdravotním postižením, které by jinak těžko hledali uplatnění na trhu práce.
V průběhu loňského roku došlo ke zřízení chráněné pracovní dílny, k rozšíření sortimentu a také si firma pronajala nové větší prostory. O tom všem jsme vás - naše čtenáře informovali v minulých číslech zpravodaje. Při vytváření podnikatelského plánu pro tato rozšíření firmy se počítalo s finančním plněním - dotacemi a příspěvky od státu.
Na začátku nového roku nám byla část příspěvků od států zamítnuta z důvodu pozdního podání a složité administrativy. Tím se firma dostala do finanční tísně a její další fungování bylo ohroženo. Po dvou měsících - nyní na začátku března máme pozitivnější informace, podařilo se nám získat další příspěvek.
Nyní víme, že můžeme v naší činnosti pokračovat, i když další měsíce v letošním roce také nebudou jednoduché.

čtvrtek 5. března 2015

Nové skládačky: Abeceda a Vláček se zvířátky

Kromě velikonočních balíčků a třídících tabulek jsme si tento měsíc pro vás připravili dvě nové skládačky. S jednou mají děti možnost naučit se písmenka a s druhou mají možnost naučit se rozlišovat počet v oboru 1-10.

Skládačka Abeceda


Po poskládání všech kartiček za sebe vznikne dlouhá řada se všemi písmeny české abecedy. Obrázky navazují na sebe a k převážné většině písmenek je vždy jeden obrázek. Úkolem dítěte může být poskládat celou řadu, pojmenovat jednotlivé obrázky a jednotlivá písmenka.


Skládačka Vláček se zvířátky

Po poskládání všech kartiček za sebe vznikne dlouhý vlak se zvířátky. Za lokomotivou je vagón s jedním zvířátkem (slon). V posledním vagónu je zvířátek 10 (mravenci). Úkolem dětí je poskládat vláček ve správném pořadí podle počtu zvířátek ve vagonech.

středa 4. března 2015

Třídící tabulky - novinka březen 2015

Na březen jsme si kromě zcela nových tématických velikonočních balíčků připravili 8 dalších nových produktů. Nyní představíme třídící tabulky.

V každém balení se nachází 2 tabulky a každé tabulce přísluší 16 kartiček. Kartičky rozdělíme a tabulky jednotlivě předkládáme dítěti. Úkolem je třídit kartičky podle dvou různých kritérií. Jedno kritérium se nachází na řádcích a druhé ve sloupcích.

Třídící tabulky vychází ze základního principu strukturovaného učení, kterým je práce zleva doprava a seshora dolů. Vše je barevně a obrázkově znázorněno, proto děti pochopí úkol i bez slovních pokynů.

Domečky - třídící tabulky

V sadě domečky se třídí domečky podle barev a také podle velikosti.

Sadu Domečky můžete zakoupit zde.

Motýlci a kytičky - třídící tabulky

V sadě motýlci a kytičky se třídí motýlci podle barev a také podle kombinaci s různými kytičkami.


Sadu Motýlci a berušky můžete zakoupit zde.

Počet - třídící tabulky

V sadě počet se třídí kartičky s různým počtem obrázku podle počtu. Nejdříve na základě počtu puntíků a potom na základě číslic.

Sadu Počet můžete zakoupit zde.

Předložky - třídící tabulky

V sadě předložky se třídí obrázky podle umístění předmětů nebo podle umístění postaviček.

Sadu Předložky můžete zakoupit zde.

Směry - třídící tabulky

V sadě směry se třídí šipky podle natočení a podle barev.

Sadu Směry můžete zakoupit zde.

Tvary a barvy - třídící tabulky

V sadě tvary a barvy se třídí kartičky podle kombinace tvarů a barev.

Sadu Tvary a barvy můžete zakoupit zde.


Cena jednotlivých sad je 125 Kč.


Novinka - Velikonoční balíčky 2015

Letos jsme pro naše zákazníky připravili speciální velikonoční nabídku. Jedná se konkrétně o tři balíčky zaměřené pro různé věkové kategorie dětí. Všechny úkoly obsažené v balíčcích mají velikonoční a jarní tématiku.

Velikonoční balíček 1 - určený pro menší děti (2-4 roky) obsahuje: 1. Sešit, který obsahuje 8 stíratelných stránek
 2. 4 velké karty a 16 kartiček s vajíčky ke třídění podle barev
 3. 2 velká vajíčka a k nim 6 tvarů se suchým zipem
 4. 6 kartiček s kraslicemi určenými k řazení podle velikosti
 5. 6 karet s košíky určenými k řazení podle počtu
 6. 12 kartiček a 6 kolíčků určených ke zrakovému vnímání - odlišování obrázků lišících se malými detaily

Balíček č.1 můžete zakoupit zde (cena 399 Kč).

Velikonoční balíček 2 - určený pro předškoláky (5-6 let) obsahuje:


 1. Sešit, který obsahuje 8 stíratelných stránek
 2. 2 třídící tabulky a k nim přísluší celkem 32 kartiček se suchým zipem
 3. 12 kartiček a kolíčky určené k odlišování počtu
 4. 12 kartiček a kolíčky určené ke zrakovému vnímání - odlišování obrázků lišících se malými detaily
 5. skládačku s velikonočním motivem a číslicemi

Balíček č.2 můžete zakoupit zde (cena 399 Kč).

Velikonoční balíček 3 - určený pro školáky (1.-2. třída) obsahuje:


 1. Sešit, který obsahuje 8 stíratelných stránek
 2. 32 kartiček určených ke čtení s porozuměním
 3. 24 třísložkových kartiček (přiřazování slov k obrázkům)
 4. 12 kartiček a kolíčky určené ke skládání slov z přeházených písmenek
 5. skládačku s velikonočním motivem a písmenky
Balíček č.3 můžete zakoupit zde (cena 339 Kč).

neděle 1. března 2015

Alternativní a augmentativní komunikace 4: Obrázkový komunikační systém

Pokud jste pravidelnými čtenáři našeho blogu nebo alespoň našeho seriálu Alternativní a augmentativní komunikace, nevynechali jste článek o piktogramech, černobílých obrázcích zobrazujících skutečnost a doplňujících mluvenou řeč. Právě v tomto článku jsme se zmínili o jiné formě AAK, která na piktogramech staví, a to o výměnném obrázkovém komunikačním systému. Obrázkový komunikační systém staví na principu programu individualizace, strukturalizace a vizualizace výuky (tedy principu jednotlivého přístupu, vytváření struktury celku a názornosti výuky) a jak pracuje, zjistíme vlastně už ze samotného názvu této náhradní formy komunikace: při užívání tohoto systému dochází k výměně obrázku za obrázek, případně obrázku za odměnu mezi komunikujícími, typicky mezi dítětem a rodičem nebo dítětem a učitelem. Obrázek bývá často zpočátku černobílý, později se přechází k barevné variantě a dojít se může i k náhradě za fotografie. Pokud mluvíme o odměně za přinesenou kartičku, mluvíme většinou o drobném jídle, jako jsou oblíbené cukrovinky daného dítěte, ovoce apod. Výměnný obrázkový komunikační systém dále přináší řadu dalších detailů, jako je například užívání komunikačního deníku, kam komunikující může zanášet celé věty pomocí obrázků, může tam mít od dospělého připravený denní režim a třeba také hodnocení splnění úkolů. Zajímavou zvláštností systému je takzvaná tranzitní karta, kterou dítě dostane po splnění nějakého úkolu nebo dokončení nějaké činnosti. Tato karta je jedné barvy a značí dítěti, že se má jít podívat k dennímu režimu (do komunikačního deníku, nebo ve školách často na stěnu zdi), kde dítě u své fotky sundá obrázek právě dokončené činnosti, hodí ji do připraveného košíku či krabičky, nalepí místo něj tranzitní kartu a vidí, jaká další činnost po tranzitní kartě následuje a na co se má připravit.
Obrázkový komunikační systém je výhodný pro svou srozumitelnost a pro aktivitu, kterou děti u této komunikace musí zvyšovat. Je také rychle osvojitelný a využitelný v domácím i školním prostředí. Nevýhodou naopak je, že má omezenou slovní zásobu a nenutí děti rozvíjet mluvenou řeč, nebývá tedy využíván jako systém doplňující komunikace. I přes tyto nevýhody pracuje s Obrázkovým komunikačním systémem řada základních škol speciálních a škol a tříd pro děti s poruchami autistického spektra, protože právě děti s autismem a děti s těžšími stupni mentálního postižení jsou ve většině těmi, kteří tento systém náhradní komunikace užívají.
V e-shopu Obrázkové školy si můžete prohlédnout nebo objednat komunikační knihy, režimy, procesuální schémata, komunikační kartičky a další výrobky.

Najdete je v kategorii: STRUKTURA - REŽIMY, KOMUNIKACE, SCHÉMATA