neděle 1. března 2015

Alternativní a augmentativní komunikace 4: Obrázkový komunikační systém

Pokud jste pravidelnými čtenáři našeho blogu nebo alespoň našeho seriálu Alternativní a augmentativní komunikace, nevynechali jste článek o piktogramech, černobílých obrázcích zobrazujících skutečnost a doplňujících mluvenou řeč. Právě v tomto článku jsme se zmínili o jiné formě AAK, která na piktogramech staví, a to o výměnném obrázkovém komunikačním systému. Obrázkový komunikační systém staví na principu programu individualizace, strukturalizace a vizualizace výuky (tedy principu jednotlivého přístupu, vytváření struktury celku a názornosti výuky) a jak pracuje, zjistíme vlastně už ze samotného názvu této náhradní formy komunikace: při užívání tohoto systému dochází k výměně obrázku za obrázek, případně obrázku za odměnu mezi komunikujícími, typicky mezi dítětem a rodičem nebo dítětem a učitelem. Obrázek bývá často zpočátku černobílý, později se přechází k barevné variantě a dojít se může i k náhradě za fotografie. Pokud mluvíme o odměně za přinesenou kartičku, mluvíme většinou o drobném jídle, jako jsou oblíbené cukrovinky daného dítěte, ovoce apod. Výměnný obrázkový komunikační systém dále přináší řadu dalších detailů, jako je například užívání komunikačního deníku, kam komunikující může zanášet celé věty pomocí obrázků, může tam mít od dospělého připravený denní režim a třeba také hodnocení splnění úkolů. Zajímavou zvláštností systému je takzvaná tranzitní karta, kterou dítě dostane po splnění nějakého úkolu nebo dokončení nějaké činnosti. Tato karta je jedné barvy a značí dítěti, že se má jít podívat k dennímu režimu (do komunikačního deníku, nebo ve školách často na stěnu zdi), kde dítě u své fotky sundá obrázek právě dokončené činnosti, hodí ji do připraveného košíku či krabičky, nalepí místo něj tranzitní kartu a vidí, jaká další činnost po tranzitní kartě následuje a na co se má připravit.
Obrázkový komunikační systém je výhodný pro svou srozumitelnost a pro aktivitu, kterou děti u této komunikace musí zvyšovat. Je také rychle osvojitelný a využitelný v domácím i školním prostředí. Nevýhodou naopak je, že má omezenou slovní zásobu a nenutí děti rozvíjet mluvenou řeč, nebývá tedy využíván jako systém doplňující komunikace. I přes tyto nevýhody pracuje s Obrázkovým komunikačním systémem řada základních škol speciálních a škol a tříd pro děti s poruchami autistického spektra, protože právě děti s autismem a děti s těžšími stupni mentálního postižení jsou ve většině těmi, kteří tento systém náhradní komunikace užívají.
V e-shopu Obrázkové školy si můžete prohlédnout nebo objednat komunikační knihy, režimy, procesuální schémata, komunikační kartičky a další výrobky.

Najdete je v kategorii: STRUKTURA - REŽIMY, KOMUNIKACE, SCHÉMATA