neděle 15. března 2015

Kampaň "Česko svítí modře" 2015

Naděje pro Autismus u příležitosti 2. dubna – Světového dne zvýšení povědomí o autismu - zahájila registraci akcí organizací i jednotlivců. Kampaň startuje 2. dubna, v den, který byl OSN stanoven

Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu
WAAD a potrvá do konce měsíce dubna

Druhému ročníku celorepublikové kampaně poskytl záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a také Asociace krajů České republiky, hlásí se tak k cíli kampaně - vyjádřit podporu lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkým.

Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

Svoji podporu lidem s PAS můžete 2.dubna vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, nasvícením objektu na modro......

Informace o kampani, inspiraci k zapojení a registraci programu naleznete na portále platformy Naděje pro Autismus - www.nadejeproautismus.cz.

Kampaň má svou skupinu na Facebooku.

Do kampaně se zapojí i naše firma Oskola. Sledujte náš blog, budou další články o autismu a jako podporu poskytneme rodinám dětí s autismem slevu na naše pomůcky.