pondělí 9. března 2015

Na začátku roku firma prošla krizí

Vychází v pořadí padesátý článek na blogu a zejména v prvních článcích jsme s radostí mohli psát o tom, jak se naší firmě daří a co vše se nám podařilo vybudovat.
Bohužel nejsou v podnikání ani v životě jen samé radostné zprávy. Nevidíme však důvod, proč mezi novinkami z firmy, ty špatné zprávy vynechat a vůbec se o nich nezmiňovat.
Naše firma Oskola se zabývá výrobou výukových materiálů, které slouží zejména dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše výukové kartičky se už pátý rok setkávají s kladným ohlasem rodičů, učitelů, logopedů a dalších pedagogických pracovníků. Zároveň firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením v chráněné pracovní dílně, které se podílí na celém výrobním procesu. Vzhledem k těmto skutečnostem firma není zaměřena na zisk, ale spíše na pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a osobám se zdravotním postižením, které by jinak těžko hledali uplatnění na trhu práce.
V průběhu loňského roku došlo ke zřízení chráněné pracovní dílny, k rozšíření sortimentu a také si firma pronajala nové větší prostory. O tom všem jsme vás - naše čtenáře informovali v minulých číslech zpravodaje. Při vytváření podnikatelského plánu pro tato rozšíření firmy se počítalo s finančním plněním - dotacemi a příspěvky od státu.
Na začátku nového roku nám byla část příspěvků od států zamítnuta z důvodu pozdního podání a složité administrativy. Tím se firma dostala do finanční tísně a její další fungování bylo ohroženo. Po dvou měsících - nyní na začátku března máme pozitivnější informace, podařilo se nám získat další příspěvek.
Nyní víme, že můžeme v naší činnosti pokračovat, i když další měsíce v letošním roce také nebudou jednoduché.