úterý 21. dubna 2015

Dotazník 2015 - Náměty na nové produkty

V dotazníku jsme se Vás ptali, jaké nové produkty byste uvítali. A zde uvádíme vše, co jste nám napsali.

Uvítal(a) bych: Časové rozdělení roku po měsících, kde by bylo zobrazen měsíc s informací, do kterého ročního období spadá. Rozšíření nabídky výrobků ze surovin např. sklo - vyrábí se z písku a dělají se z něho různá okna, skleničky atd. Zatím nemam Vaši nabídku až tolik projitou. Určitě by se mi líbila taková mega-sada: zvíře, matka, tatínek, dítě, co jí, co nám dává, kde bydli. Př. Slepice, kohout, kuře, zrní, vajíčka, kurník.
A my odpovídáme: Kalendář s měsíci a ročním obdobím plánujeme. Přesnou podobu zatím neznáme. Rozšíření strukturovaných karet suroviny zatím neplánuje. Co se týká zmíněných zvířat, můžeme v současné době nabídnout Mláďata se zvířátky, Zvířátka – kde bydlí, Zvířátka – co jí, Zvířátka – co nám dávají. O vaší velké sadě můžeme také zauvažovat.

Uvítal(a) bych:  V současné době řešíme přípravu "zážitkového deníku" - nejsem moc kreativní, takže cokoliv, co by pomohlo s přípravou tohoto nástroje by se mi líbilo. ale nevím, jestli je to možné.
A my odpovídáme: Zážitkový deník je již v plánu našich letních novinek. Na letní prázdniny určitě budete mít možnost zážitkový deník zakoupit. Bude obsahovat piktogramy, místo pro nalepení fotografií nebo obrázků a další.

Uvítal(a) bych:  Možná nějaký obrázek pro správné obouvání bot, aby se nohy nehádaly, obrázky na cvičení s nápisem s hůlkovým písmem, jako upažit, vzpažit, dřep aj.
A my odpovídáme: Děkujeme za zajímavé podněty, o těchto věcech budeme určitě uvažovat.

Uvítal(a) bych:  Logické řady, percepce , více na čtení s porozuměním, čtení, lehčí časově posloupnosti a hlavně teda kalendář s ročním obdobím, počasím atd.
A my odpovídáme: Logické řady a percepci – zrakové vnímání v nabídce máme, o dalších zatím neuvažujeme. Z oblastí čtení s porozuměním i časových posloupností je nabídka zatím velice široká a s různou obtížností. Kalendář s měsíci a ročním obdobím plánujeme.

Uvítal(a) bych:  kartičky zaměřené na sportovní aktivity - plavání, jízda na lyžích, boby, trampolína, kolo, brusle, fotbal, tenis apod.
A my odpovídáme: V nabídce máme sadu komunikačních karet Venku a sport, kde všechny Vámi zmíněné činnosti jsou. O dalších podobných zatím neuvažujeme.

Uvítal(a) bych:  Nevím, zda jsem pouze nenašla, ale byl by fajn balíček - pokud někdo začíná s používáním piktogramů (ty nejpoužívanější)
A my odpovídáme: Balíček byl v naší nabídce dříve, nyní máme nejpoužívanější sady označené a zároveň v brzké době plánujeme velkou změnu v oblasti kartiček náhradní komunikace. Změna bude taková, že si zákazník bude moci zvolit, jaké kartičky skutečně potřebuje. Děkujeme Vám za podnět a zaměříme se na to, aby byla možnost objednání „kartiček do začátku“ jak píšete.

Uvítal(a) bych:  zatím máme pořád z čeho vybírat, nabídka je opravdu bohatá a na všechno najednou by nám nestačili peníze
A my odpovídáme: Děkujeme a jsme rádi, že Vám nabídka našich pomůcek dostačuje.

Uvítal(a) bych:  kartičky nebo pomůcky ke sluchovému vnímání, a k trénování krátkodobé paměti
A my odpovídáme: V současné době je v naší nabídce jedna sada Sluchové vnímání, o další zatím neuvažujeme. Na krátkodobou paměť – pomůcka pro předškoláky se hodláme zaměřit, stejně tak na prostorovou orientaci.

Uvítal(a) bych:  kartičky s reálnými obrázky, pro syna je někdy těžké si dané věci asociovat
A my odpovídáme: Obrázky, které na kartičkách používáme, jsme zhotovili sami a jsou naším vlastnictvím. Reálné obrázky by vyžadovali zakoupení takovýchto obrázků, a to by bohužel pro nás byla příliš velká a neuskutečnitelná investice. Není však pro nás problém zhotovit kartičky na míru z Vašich fotografií.

Uvítal(a) bych: Snad jen, aby se komunikační kartičky co nejvíce přiblížili skutečnosti :)
A my odpovídáme: Na komunikačních kartičkách se používají piktogramy, což jsou obrázky, které mají znázornit malý a srozumitelný nákres věci, činnosti apod. Chápeme, že pro některé děti mohou být tyto nákresy nesrozumitelné, a proto nabízíme možnost vytvoření kartiček na míru, většinou z fotografií dodaných zákazníkem.

Uvítal(a) bych: Líbila by se mi možnost zvolit si kartičky i v cizím jazyce (angličtina)
A my odpovídáme: V současné době máte možnost zakoupení anglických naučných kartiček a zároveň připravujeme možnost objednání komunikačních kartiček s vlastním popisem – to znamená, že doplnění angličtiny nebude problém.

Uvítal(a) bych: Nějaké výrobky na trénování prostorové 3D orientace, jemnou motoriku...
A my odpovídáme: Na prostorovou orientaci se hodláme zaměřit a nyní je v plánu velká novinka, která bude u dětí trénovat nejen jemnou motoriku. Více zatím neprozradíme, sledujte naše stránky.

Uvítal(a) bych: Možná něco z přírody, např. dělení zvířat - savci, ptáci apod.
A my odpovídáme: Takovéto kartičky by vyžadovali použití fotografií a reálných obrázků, což by pro naši firmu znamenalo velké a neuskutečnitelné investice.

Uvítal(a) bych: nenapadá mě..pořád inovujete,nestačím ani sledovat :o)))
A my odpovídáme: Děkujeme, že jste s nabídkou spokojeni.

Uvítal(a) bych: je málo pomůcek a cvičení i pro starší děti
A my odpovídáme: Velká spousta pomůcek pro starší – školní děti se již připravuje. Zaměřujeme se na Český jazyk, Matematiku, Angličtinu i další oblasti. Chceme nabídnout vzdělávání a procvičování zábavnou formou žákům všech tříd prvního stupně ZŠ.

Uvítal(a) bych: ještě nějaké produkty v oblasti logopedie
A my odpovídáme: Logopedické pomůcky patří mezi jedny z nejprodávanějších produktů, avšak v naší nabídce je nyní několik desítek sad pokrývající většinu logopedických cvičení. O rozšíření v dohledné době neuvažujeme.

Uvítal(a) bych: strukturované úkoly pro děti s autismem
A my odpovídáme: Strukturovaných úkolů je v naší nabídce několik desítek: strukturované sešity, strukturované karty, strukturované proužky a nyní nové třídící tabulky. O rozšíření této nabídky v dohledné době neuvažujeme.

Uvítal(a) bych: Více materiálů na fonematický sluch
A my odpovídáme: V současné době je v nabídce jedna sada Sluchové vnímání. O dalších sadách zatím v dohledné době neuvažujeme.

Uvítal(a) bych: procvičování vyjmenovaných slov
A my odpovídáme: V současné době máme v nabídce vláček s vyjmenovanými slovy a Pravopis s kolíčky – vyjmenovaná slova. V brzké době naši nabídku obohatí další cvičení s kolíčky na vyjmenovaná slova a plánujeme i sadu s obrázkovými vyjmenovanými slovy.

Uvítal(a) bych: kartičky na porozumění řeči
A my odpovídáme: V současné době máme v nabídce dvě sady na trénování či testování porozumění řeči a o další sadě v dohledné době neuvažujeme.

Uvítal(a) bych: produkty pro starší děti
A my odpovídáme: Velká spousta pomůcek pro starší – školní děti se již připravuje. Zaměřujeme se na Český jazyk, Matematiku, Angličtinu i další oblasti. Chceme nabídnout vzdělávání a procvičování zábavnou formou žákům všech tříd prvního stupně ZŠ.

Uvítal(a) bych: více obrázkových pohádek
A my odpovídáme: Sada Pohádkové posloupnosti obsahuje 6 pohádek, každá se skládá z osmi karet a o rozšíření zatím v dohledné době neuvažujeme.

Uvítal(a) bych: rozšíření motivace
A my odpovídáme: Více procesuálních schémat sloužících k motivaci jsme v nabídce měli dříve, a však byl o ně naprosto minimální zájem, a z tohoto důvodu byly z nabídky vyřazeny.

Uvítal(a) bych: Ráda bych více úkolů pro děti s PAS a knížek s piktogramy.

A my odpovídáme: Řady výrobků Struktura - aktivní učení a Struktura - režimy, komunikace, schémata jsou v současné době neobsáhlejší, co se počtu produktů týká. Letos jsme již přidali jednu novinku - Třídící tabulky, což je 6 nových úkolů a další zatím v dohledné době neplánujeme.