pondělí 13. dubna 2015

Strukturované - aktivní učení - o co se jedná

Žlutá řada našich produktů nese název Struktura - aktivní učení. Protože se nejen v našem dotazníku vyskytovaly dotazy, co je struktura, co je strukturované učení, rozhodli jsme se sepsat tento článek, abychom pojem struktura trochu přiblížili.

Strukturované učení bylo původně určeno pro děti s poruchou autistického spektra, a to z důvodu odstranění deficitu, který se projevuje nižší schopností rozumět mluvenému slovu a verbálním pokynům. Podobné deficity mají i děti s vývojovouu dysfázií, s různými stupni mentální retardace a s dalšími diagnózami.

Strukturované úkoly neboli naše aktivní učení je stejně vhodné pro všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami i pro velmi malé děti, které ještě moc nemluví a těžko jim něco vysvětlujeme. Protože struktura dá vše jasně najevo, děti si mohou všechny kartičky aktivně osahat a pomocí suchého zipu správně umístit a přiřadit.

Základním principem strukturovaného učení je nastavení systému práce zleva doprava a shora dolů. Tento princip uplatňujeme všichni téměř u všech činností. Málokoho například napadne část knihu vzhůru nohama. Malé děti si někdy zpočátku knihu vzhůru nohama prohlížejí. Až když se zorientují v tomto principu, je jim otevřena cesta k dalšímu poznávání a vzdělávání. To je důvod, proč strukturované učení vychází z principu zleva doprava a shora dolů.

Jakmile děti princip pochopí, zvýší se jejich samostatnost, schopnost porozumění instrukcím a získají nové znalosti i schopnosti, ke kterým by se jinak takhle brzy nedostaly.

V naší nabídce různé typy strukturovaných úloh, u všech úloh je přiložen metodický manuál, jak s úkoly pracovat.

Strukturované proužky:
 • jednoduché úkoly s kartičkami, obrázky, tvary
 • vhodné pro nejmenší děti
 • mnoho druhů v nabídce
 • příznivá cena
Strukturované karty:
 • poskytují základní znalosti a dovednosti jednoduchou a přehlednou formou
 • několik velkých karet a k tomu kartičky na přiřazování
 • možnost třídit kartičky na velké karty
 • možnost regulovat počet skupin

Strukturované sešity:
 • každý sešit obsahuje vždy tři úlohy
 • tyto úlohy jsou variabilní vzhledem k množství kartiček
 • dítě může dostat pokaždé jiný úkol, s jiným zadáním
 • sešit plně ctí základní principy strukturovaného učení

Až do 20.dubna máte možnost všechny strukturované pomůcky zakoupit se slevou 20% v našem e-shopu Obrázková škola.

Pokud potřebujete s výběrem pomůcek poradit, přidejte se do naší nové skupinky na Facebooku: