čtvrtek 6. srpna 2015

GeoTrio - novinka roku 2015

Představujeme jednu z našich velkých novinek letošního roku.
Didaktická pomůcka GeoTrio slouží k procvičování předškolních dovedností i různých školních předmětů s logickým uvažováním. Kromě logického uvažování je k plnění úkolů potřeba prostorová představivost a zároveň s tím je procvičována jemná motorika. Deska GeoTrio tak rozvíjí a využívá více lidských smyslů (hmat a zrak) a lidských schopností (logické uvažování, prostorová představivost).


Možná, že to může vypadat složitě, ale princip je velice jednoduchý. Na každé kartě je vždy přesně 12 objektů a úkolem je vytvořit z nich 4 trojice.
Logickou úvahou musíme přijít na to, jaké 3 objekty k sobě patří. Když najdeme trojici, spojíme tři objekty barevnou gumičkou na desce GeoTrio a vytvoříme tak tvar trojúhelníku.
V okamžiku použití čtyř gumiček a vytvoření čtyř trojúhelníků je úkol splněný. Využít při tom musíme všech 12 kolíků na desce a trojúhelníky se mohou překrývat.
Po splnění úkolu můžeme kartičku otočit. Na zadní straně se totiž nachází správné postavení čtyř trojúhelníků a to slouží jako zpětná kontrola splněného úkolu.24011 (A) - Obrázky, stíny a obrysy 
24012 (B) - Souřadná slova s obrázky 
24013 (C) - Stavění z kostek 
24014 (D) - Vybarvování obrázků a tvarů 
24015 (E) - Barvy, tvary, šipky 
24016 (F)  - Hodiny 
24017 (G) - Zlomky a procenta 
24018 (H) - Malé násobení a dělení 
24019 (I) - Velké násobení a dělení 
24020 (J) - Sčítání a odčítání 
24021 (K) - Souhrnné příklady 
24022 (L) - Počáteční písmena 
24023 (M) - Souřadná slova 
24024 (N) - Slabiky a obrázky 
24025 (O) - Vytvoř slova 
24026 (P) - Česko-anglická slova a obrázky

Prohlédněte si celou nabídku sad GeoTrio v e-shopu Obrázková škola.