sobota 31. října 2015

Autismus: Aspergerův syndrom

 Uvědomujeme si, že už je to nějaká doba, kdy jsme se naposledy v našich článcích zmiňovali o autismu, nicméně jak jsme před časem slíbili, tak taky činíme a v tomto díle se budeme věnovat Aspergerovu syndromu.
            Co tedy Aspergerův syndrom znamená a jaká jsou jeho specifika? Aspergerův syndrom byl poprvé popsán v roce 1944 psychologem Hansem Aspergerem a patří mezi poruchy autistického spektra. Jsou zde tedy přítomny typické příznaky autismu, jako potíže v komunikaci, problémy v chápání sociálních situací nebo nedostatek představivosti. Zde jsou však příznaky většinou v rozporu s celkovým intelektem jedince, který bývá mnohdy nadprůměrný.
Velkým rozdílem jsou i řečové schopnosti, kdy vývoj řeči nebývá opožděn. Lidé s Aspergerovým syndromem mají velmi bohatou pasivní slovní zásobu, mluva je plynulá, avšak může působit stroze a formálně. Mají také potíže chápat humor, nadsázku, ironii a metafory. Občas se tedy stává, že tyto osoby mohou být zmatené prohlášeními jako „Hoď to za hlavu“ nebo „Podej mi ruku“. Typická je i důsledná pravdomluvnost nebo různé poznámky a připomínky, se kterými se děti obrátí klidně i na neznámou osobu. Na rozdíl od jedinců s jinou formou autismu, spousta osob s Aspergerovým syndromem nemá odpor ke styku s lidmi. Při komunikaci ale nereagují na gesta, postoj posluchače nebo výraz tváře. Často také nepřetržitě hovoří. Bez ohledu na zájem posluchačů. Jejich chování je natolik odlišné, že nemusí být ostatními příliš přijímáni, a tak patří spíše mezi samotáře.
U dětí s Aspergerovým syndromem se velmi často vyskytuje porucha pozornosti nebo porucha pozornosti s hyperaktivitou. Mají obtíže soustředit se na podstatné informace, přesměrovat svou pozornost na jiné jevy nebo vůbec udržet pozornost. Nicméně, pokud se jedná o předmět jejich zájmu, dovedou se dokonale soustředit i několik hodin.
Hans Asperger viděl v osobách s Aspergerovým syndromem jistý potenciál a to právě díky originalitě myšlení a vnímání, která pak může vést k jedinečným výkonům. U těchto jedinců se často vyvine až posedlost k nějakému koníčku, kterému jsou schopni věnovat velkou část svého dne. Díky tomu, že mají vynikající mechanickou paměť, tak se většinou jedná o učení se faktům, schématům, různým citacím z encyklopedií nebo jízdních řádů. Často se zájem týká sběratelství, studia vesmíru, rozboru sportovních výsledků, telefonních čísel, prakticky čehokoliv, co je zaujme. Vedle toho však mají obtíže s abstrakcí, která ve škole může způsobovat problémy např. při studiu literatury.

Pravdou ale zůstává, že jsou to právě tyto vlastnosti, díky nimž bylo a je mezi námi tolik slavných osobností právě s Aspergerovým syndromem. Kdybychom měli jmenovat, tak jsou to např. Bill Gates – zakladatel společnosti Microsoft a jeden z nejbohatších lidí na světě, Andy Warhol – americký malíř a grafik, Woody Allen – americký komik, spisovatel a režisér, Albert Einstein – jeden z největších fyziků všech dob, Isaac Newton – anglický matematik a fyzik, Vincent Van Gogh – holandský malíř a mnozí další.