pátek 18. prosince 2015

Terapie vývojové dysfázie 2. díl

Při terapii vývojové dysfázie je nesmírně nutné, aby se logoped i jiní odborníci nezaměřovali pouze na rozvoj řeči. Jak už bylo napsáno v prvním díle tohoto seriálu, vývojová dysfázie se zdaleka netýká pouze narušené komunikační schopnosti, ale postihuje různé složky celé osobnosti. Dnes se budeme zabývat terapií hrubé motoriky.
            Hrubá motorika nám zajišťuje pohyby celého těla a to především prostřednictvím pohybů velkých svalových skupin. Jedná se zejména o držení a ovládání těla a koordinaci horních a dolních končetin. Hrubá motorika je úzce propojena s jemnou motorikou a ta dále s grafomotorikou, senzomotorikou a motorikou mluvních orgánů. Proto je nezbytné ji zdokonalovat. Jak na to? Cvičení pro hrubou motoriku jsou jednoduchá a jedná se prakticky o činnosti, které děti dělají denně. Patří sem chůze, běh, poskoky, chůze ze schodů a do schodů se střídáním nohou, nebo bez držení se zábradlí, což může dětem s vývojovou dysfázií činit potíže. Nejlepší je cvičení propojit s hrou. Děti si můžou házet s míčem, kopat do něj, nejprve pravou nohou, potom levou. Skákat na jedné i druhé noze, přeskakovat švihadlo nebo pochodovat v rytmu na písničku, či básničku. Je dobré také podporovat vzájemnou spolupráci ve skupině, kdy děti mohou společně něco přenášet, ovládat různá náčiní, něco přeskakovat, posílat si míč apod.
Mezi známé hry pro rozvoj hrubé motoriky patří např. „Kuba řekl“, která je zároveň zaměřena na orientaci ve vlastním tělesném schématu a prostorovou orientaci. Jedno dítě, učitel, či rodič stojí před ostatními dětmi a povídá: „Kuba řekl, např. dřepnout, sednout, upažit“, a sám by měl pohyb vykonat. Všichni ostatní musí pohyb zopakovat, ale zároveň dávat pozor, zda Kuba udělá opravdu ten pohyb, který má. Kuba se však může rozhodnout, že ostatní děti zmate a záměrně udělá pohyb jiný, než vyřkl. V takovém případě musí ostatní nehybně stát a jeho pokyn nesplnit.
Další hrou může být hra na číšníka, která slouží pro rozvoj manipulačních dovedností. Úkolem je přenášet z místa na místo kelímek naplněný vodou, nebo pingpongový míček na tvrdé podložce tak, aby nespadl, nebo se voda nevylila. Oblíbená je také překážková dráha, která zdokonaluje obratnost a dá se u ní využít spousta pomůcek, které jsou běžně k dispozici, židle, provázek, lavička, míče, kruh apod.

Je zřejmé, že cvičení pro rozvoj hrubé motoriky jsou opravdu jednoduchá, je jen potřeba vést dítě k pohybu a radosti ze hry. V dalším díle se pak zaměříme na rozvoj jemné motoriky.