pátek 29. ledna 2016

Zvýhodněná doprava i v roce 2016

Už od února loňského roku máte v našem e-shopu Obrázková škola k dispozici velmi zvýhodněnou dopravu. Společnost InTime Vám doručí zásilku až k Vám domů, do zaměstnání nebo do školy za cenu 35 Kč. Za stejnou cenu Vám může Intime doručit zásilku do poštomatu. A když objednáte zboží za 1000 Kč a více, máte tuto dopravu zcela zdarma.
                Jak je to možné, když ceny zásilek ostatních dopravců se pohybují většinou okolo stokoruny? Dopravce InTime nám jednak nabídl výhodné ceny a zároveň je část dopravy dotována. Jsme příjemcem příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Kartičky pro Vás vyrábí osoby se zdravotním postižením, podílí se na celém výrobním procesu. Příspěvek využíváme k tomu, abychom zaplatili část dopravného zásilek, v případě nákupu za 1000 Kč a více hradíme celou částku.

                Zvýhodněná a dotovaná doprava snad přispěje k tomu, aby se kartičky od lidí se zdravotním postižením dostaly k více zákazníkům.


úterý 26. ledna 2016

Specifické poruchy učení - dyslexie [+ doporučení produktů]

Termín dyslexie obecně označuje poruchu čtení a u nás patří tato specifická porucha učení mezi nejpropracovanější a zároveň nejfrekventovanější. Tento deficit obvykle přetrvává celý život a podle závažnosti se dělí od mírné, až po ty nejtěžší dyslektické projevy.
Co jsou ale přesně dyslektické projevy? Především se jedná o narušení správnosti čtení, problémy s porozuměním textu a je narušena také rychlost čtení. Tito jedinci často vynechávají slova, přidávají při čtení písmena, přesmykují některé hlásky, mají omezenou aktivní slovní zásobu a problémy s rozeznáváním některých hlásek. Nicméně oblastí, které dyslexie postihuje je v konečné fázi mnohem více. Současně s touto poruchou bývají často také přítomny problémy s pravopisem nebo se psaním a díky tomu, že čtení úzce souvisí i s řečí, projevuje se dyslexie také v této sféře. Může být narušeno také zrakové vnímání, kdy děti mají problém dané symboly napsat ve správném pořadí, dále pak sluchové vnímání, především sluchová analýza a syntéza a velké množství těchto dětí trpí také poruchami pozornosti. Všechny tyto poruchy se však nespojují s nízkým intelektem nebo mentální retardací. Právě naopak, tito jedinci jsou často v pásmu průměrné až nadprůměrné inteligence, porucha jim znemožňuje normální prospívání ve škole a fungování v každodenním životě.
Čím dříve je dyslexie odhalena a dochází k vhodné reedukační péči, tím také dochází k příznivějším výsledkům. Vhodnou péčí je rozuměn zejména vlídný přístup ze strany pedagogů a rodičů, kdy děti potřebují zažít pocit úspěchu. Dále bychom měli rozvíjet všechny složky, které dyslexie postihuje, tedy zrakové a sluchové vnímání, motoriku a komunikační dovednosti. Neměli bychom se vyhýbat ani nácviku čtení, nicméně i to se sebou nese určitá specifika. Měli bychom dbát na to, aby dítě bylo odpočato, můžeme využít také čtení v páru s rodičem, popřípadě se ve čtení střídat. Na závěr po přečtení povídky bychom si měli s dítětem popovídat o jejím obsahu. Všechna prováděná cvičení by měla být spíše krátkodobá a střídat se, než provádět jeden typ úlohy delší dobu. Vždy bychom měli dítě dostatečně pochválit a zbytečně neupozorňovat na chyby. Pokud chceme ze začátku dítě motivovat, můžeme zvolit jednodušší úlohy, u kterých jsme přesvědčeni, že je dítě zvládne.
Z našeho e-shopu pak pro reedukaci dyslexie můžeme doporučit kartičky ze sekce Český jazyk a to konkrétně:

Přeházená písmena,
Písmena – předlohy k plastelíně,
Skrytá písmena,
Neúplná slova,
Skrytá slova,
Čtení s porozuměním,
Čtení s otevřenou slabikou,
Skládání slov,
Slabikování,
Obrázkové slabiky,
Obrázková abeceda,
Tvary písmen nebo Písmena a slabiky pro skládání slov.
Díky tomu, že při dyslexii je nutné procvičovat i dílčí funkce, je vhodné využít také pomůcky pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání.

pátek 15. ledna 2016

Výstava Chytrá hračka v únoru ve Zlíně

Zveme všechny naše příznivce na výstavu "Chytrá hračka", která bude probíhat po celý únor ve Zlíně.

Na výstavě si můžete s dětmi vyzkoušet naši pomůcku GeoTrio i další naše kartičky. A kromě toho můžete vyzkoušet i smyslové hračky, Montessori hračky, dřevěné hračky,pocitový chodníček, puzzle, kinetický písek, elektronické hračky, logické hry, obří stavebnice a koutek pro nejmenší děti.

Akce se koná po celý únor od pondělí do neděle. Více informací najdete na stránkách Aktivně životem.