neděle 28. února 2016

29.únor - Den vzácných onemocnění

            A je to tady, svátek slaví Horymír a narozeniny by také oslavil Augustin Bartoš, český pedagog věnující se dětem se zdravotním postižením a také druhý ředitel Jedličkova ústavu. Čím je ale skutečně významný tento den s datem 29. února? Krom toho, že se nám opakuje pouze 1x za čtyři roky a lidé narozeni v tento den tak stárnou 4x pomaleji než ostatní, tak na tento den připadá také Den vzácných onemocnění, kterému se v dnešním článku budeme věnovat.
            Na světě je obrovské množství známých nemocí a pochopitelně čím známější a rozsáhlejší tato onemocnění jsou, tím je obvykle také jednoduší diagnostika, prevence, osvěta a mnohdy i terapie. Jak je to ale se vzácnými onemocněními, vzácnými tak, že z celého světa jimi trpí jen hrstka pacientů? Co se týče diagnostiky a následné terapie, tak těmto jedincům je mnohdy poskytována nesprávná péče. Ne díky neznalosti lékařů, ale především proto, že se s těmito diagnózami nikdy reálně nesetkali nebo je nenapadlo, že by se tak vzácné onemocnění mohlo vyskytnout právě u daného klienta. To je také jeden z důvodů, proč je tento den věnován osobám, které trpí vzácným onemocněním.
            O vzácném onemocnění hovoříme v případě, že postihuje méně než 5 osob na 10 000 obyvatel. Takováto onemocnění jsou v řádu tisíců a tak celkový počet pacientů se vzácnou chorobou netvoří vůbec malé číslo. Tato onemocnění jsou často vrozená či autoimunitní a mají výrazný dopad na kvalitu života jedince. Kromě již zmíněných obtíží se včasnou diagnostikou, provází tato onemocnění další peripetie v podobě nedostatku léků a odborné zdravotní péče. Tito pacienti a jejich opatrovníci se také mohou setkat s problémy při čerpání sociální dávek a výhod, protože sociální systém zkrátka na tato mimořádná onemocnění nemyslí nebo často unikají znalostem lékařů a sociálních pracovníků. V neposlední řadě pak tito lidé mají omezenou možnost sdílet své zkušenosti, příhody, nápady a problémy. Toto jsou další z mnoha důvodů, proč o vzácných onemocněních hovoříme a proč vznikla Česká asociace pro vzácná onemocnění (www.vzacna-onemocneni.cz), která poskytuje péči a podporu těmto jedincům a jejich pečovatelům.

            Na závěr vás jistě napadá otázka, jaká že to jsou ta vzácná onemocnění? O některých jste již možná slyšeli a o některých uslyšíte prvně, ale pokud bychom měli zmínit ta známější, jedná se např. o: cystickou fibrózu, Duchennovu svalovou dystrofii, Fenylketonurii, Nemoc motýlích křídel, Gaucherova nemoc, Myoklinická dystonie, Williamsův syndrom, Praderův-Williho syndrom, Algemanův syndrom a mnohé další.

pondělí 22. února 2016

Terapie vývojové dysfázie 3.díl

V minulém díle jsme se zabývali především rozvojem hrubé motoriky, na který přirozeně navazuje motorika jemná. Rozvoj jemné motoriky by měl být nezbytnou součástí veškeré logopedické terapie. My si dnes řekneme, proč tomu tak je.
Jemná motorika je řízena aktivitou malých svalových skupin, podílí se tedy zejména na manipulačních činnostech. O jemné motorice se hovoří především v souvislosti s motorikou ruky, resp. prstů, což přímo ovlivňuje grafomotoriku, rozvoj schopnosti psát nebo sebeobslužné činnosti. Další oblastí spadající do kompetence jemné motoriky je motorika mluvidel, která přímo ovlivňuje artikulaci. Velmi častou příčinou špatné výslovnosti hlásek u malých dětí i dětí s vývojovou dysfázií je právě nedostatečná úroveň motoriky mluvních orgánů, kdy je pro tyto děti velmi náročná koordinace jazyka, rtů a dolní čelisti. Děti mají obtíže s napolohováním mluvidel do příslušné pozice či s vytvořením dostatečného závěru apod. Jemná motorika dále ovlivňuje naši mimiku nebo senzomotoriku, tedy koordinaci smyslových a hybných orgánů (oko-ruka).
Je zřejmé, že problematika jemné motoriky má velmi dalekosáhlý a hlubší rozsah. Náš nástin je pouze okrajový a již z něho je patrné, že rozvoj jemné motoriky je pro děti s vývojovou dysfázií nezbytný. Jak lze tedy u dětí tuto oblast podpořit?
Nemusí se jednat o nic složitého. Na rozvoji jemné motoriky se totiž přímo podílí velká část běžných činností. V oblasti samoobsluhy je to například zapínání knoflíků, zipů, pásků či oblékání. Lze také využít různé rukodělné činnosti jako navlékání korálků, stříhání, lepení, modelování z plastelíny či moduritu, malování prstovými barvami, skládání z papírů, kreslení, hmatová cvičení nebo využívání různých stavebnic, kostek či mozaiek. Dále lze také využít přímo prstová cvičení, kdy se palcem dotýkáme ostatních prstů téže ruky, popř. i ruky opačné, louskáme prsty či využíváme napodobování různých činností, jako solení pokrmu, cinkání zvonečkem, strouhání mrkve, padající déšť a mnohé další.
V oblasti logopedie je pak nejdůležitější již zmíněná oromotorika. Ta se procvičuje nejlépe před zrcadlem, kdy před dítětem znázorňujeme pohyby rtů, jazyka, mimiku a dítě se nás snaží napodobit. Pro usnadnění práce lze také využít kartičky z našeho e-shopu, které jsou přímo určeny pro tuto oblast. Jedná se o kartičky ze sekce logopedie a to konkrétně: Jak se vyslovuje hláska, Oromotorická cvičení nebo Oromotorická cvičení 2.
Dále z našeho e-shopu můžete využít pomůcky ze sekce modelování z plastelíny, která mimo jiné rozvíjí také senzomotorickou koordinaci, hmatové vnímání a myšlení.

pátek 12. února 2016

Spustili jsme dotazník 2016!

Co letošní dotazník přinese:
- můžete ohodnotit náš eshop a produkty
- můžete hlasovat o nových produktech
- můžete napsat námět na nové produkty
- můžete nám napsat, co se vám líbí, i co se vám nelíbí
- každý, kdo dotazník vyplní, získá slevu 20% na nákup!

Odkaz na dotazník: Dotazník 2016

Na výsledky loňského dotazníku se můžete podívat pod štítkem Dotazník zde na blogu.


středa 3. února 2016

Způsoby dopravy a platby v roce 2016

Jak jsme informovali v předchozím článku, i v letošním roce můžete při nákupu přes e-shop využívat zvýhodněnou dopravu InTime. Úplnou novinkou je možnost platby přes internetový platební systém PayPal prostřednictvím platební karty. Všechny způsoby platby a dopravy vč. cen jsou přehledně znázorněny v tomto obrázku:


pondělí 1. února 2016

Na co se můžete těšit v roce 2016?

V roce 2015 se naší firmě povedlo i nepovedlo spoustu věcí. Ale rok 2015 je za námi. Jsme v roce 2016. Co na letošní rok plánujeme a na co se můžete těšit? O tom je tento článek.
                Během února spustíme dotazník, kde se budeme ptát svých zákazníků a příznivců na spokojenost s našimi produkty, s e-shopem a s dopravou. Tento dotazník se stal již tradicí a děláme jej každý rok. Je to také dobrá příležitost k tomu, abychom se zeptali zákazníků, jaké nové produkty postrádají v naší nabídce. Každému, kdo dotazník vyplní, potom náleží sleva na nákup v e-shopu. Pokud máte o dotazník zájem, sledujte náš blog či stránky na Facebooku.
                Sledovat stránky na Facebooku se opravdu vyplatí, protože zde brzy najdete různé zajímavé soutěže. Přes stránky na Facebooku se můžete dostat i do naší uzavřené skupiny, kde také sbíráme nápady na nové produkty. Některé novinky zde najdete dříve než v e-shopu. Nové produkty budete moci zakoupit se zvýhodněnou cenou, anebo je pro nás otestovat.
                Na nových produktech se nyní, na začátku února, začíná intenzivně pracovat. Do stálé nabídky však budou zařazeny až v průběhu letních prázdnin - pro nový školní rok. Velké úspěchy má nová pomůcka GeoTrio, proto se dočkáte nových sad. Mezi nejprodávanější produkty patří už několik let Skládačky se slovy a se slabikami. I tady se dočkáte nových sad kartiček. S dalšími produkty se nechte překvapit. A pokud máte pro nás nějaký nápad či námět, určitě nám napište.

                V současné době také pracujeme na brzkém spuštění německého e-shopu. Poté bude v průběhu letošního roku následovat i slovenský e-shop. A kromě toho se v průběhu roku dočkáte webu OKSO, kde budete moci objednávat sady komunikačních kartiček na míru.