úterý 29. března 2016

Světový den porozumění autismu 2.dubna 2016

Podle odhadů žije v České republice okolo dvaceti tisíc osob s poruchami autistického spektra. Toto číslo každým rokem roste, což je dáno nejenom kvalitnější diagnostikou a stále lepšími znalostmi těchto poruch, nýbrž také prostým faktem, že se toto postižení objevuje u stále většího počtu dětí. Právě také z tohoto důvodu byl pro osoby s poruchou autistického spektra určen den, který se označuje jako Světový den autismu nebo i Světový den porozumění autismu. Datum tohoto světového dne připadá na 2. dubna, bylo pravděpodobně vybráno náhodou, přesto existuje v povědomí mnohých lidí, protože se právě v tento den, již několikátý rok, konají různé besedy, přednášky, konference či průvody k tématu poruch autistického spektra. Za nutné považuji zmínit jednu z největších neziskových organizací, která se zabývá tématikou autismu, Asociaci pomáhající lidem s autismem (více lidí ji zná pod zkratkou APLA). Toto občanské sdružení pořádá i letos v několika městech České republiky (v Brně již 31. 3.) takzvaný Modrý průvod, což je vyvrcholení zajímavého komponovaného programu s tématem autismu. Další aktivity na podporu osob s diagnózou autismu pořádá kampaň Naděje pro autismus, která vytvořila událost Česko svítí modře 2016. I tato událost zve na zajímavé přednášky a besedy, letos s tématikou vzájemné komunikace – jak se přiblížit osobám s autismem, jak je kontaktovat, jak s nimi hovořit.                                      Diagnóza poruchy autistického spektra je nesmírně závažná, ale také nesmírně rozmanitá. Pokud sledujete a čtete naše články ze seriálu o autismu, víte, že osoba s PAS má obvykle problémy ve třech základních oblastech – v komunikaci, v sociální interakci a v imaginaci. To je ale tak to jediné, co osoby s autismem spojuje, protože i v rámci těchto tří oblastí jsou projevy u jednotlivých osob velmi rozmanité: Někteří autisté mluví hodně, rádi, ale beze smyslu, někteří autisté třeba jenom opakují vaše slova, někteří autisté se hlasově vůbec neprojeví, ale jsou také autisté, kteří žijí mezi námi a my ani jejich diagnózu neznáme, není při prvních kontaktech vůbec znatelná, a pak samozřejmě žijí autisté, kteří jsou svými komunikačními projevy někde „mezi“ mnou jmenovanými typy. A stejné je to i s oblastí sociálních vztahů a představivosti. Také právě pro tu rozmanitost, pro neustále nové informace o autismu a o osobách s autismem bychom se měli snažit své vědomosti o této diagnóze rozšířit. Poruchy autistického spektra jsou poslední dobou poměrně diskutovaným, avšak stále hodně neznámým postižením, jak jsem ale psala na začátku článku, osob s touto diagnózou stále přibývá a oni, stejně jako jejich rodiny, musí každý den žít tuto svou stále ještě ne zcela objasněnou realitu. Pojďme jim tedy dát najevo, že víme, že diagnóza autismu existuje, že se o ní (stejně jako o jejich nositelích) chceme něco dozvědět, a že jim chceme co nejvíce ulehčit jejich každodenní životy. Můžeme začít třeba tím, že si na sebe 2. dubna oblékneme modré tričko.

A my jsme si pro vás na sobotu 2.dubna připravili akci, která potrvá až do neděle 3.dubna. Jedná se o slevu 20% na celý nákup v našem e-shopu www.obrazkova-skola.cz. Slevu získáte po uplatnění slevového kódu. A jak získáte slevový kód? Stačí poskládat jednoduché puzzle. Puzzle můžete skládat už nyní a najdete je na této stránce.


pondělí 28. března 2016

Spokojenost s e-shopem a informovanost

Přinášíme našim čtenářům další část našeho letošního průzkumu mezi zákazníky a příznivci. V dnešním článku se zaměřujeme na to, jak jsou respondenti dotazníku informováni a spokojeni s e-shopem.

Nejvíce respondentů nás sleduje na Facebooku, méně potom na YouTube a na tomto blogu. Snad zvýšíme sledovanost novými zajímavými články a třeba časem přidáme i nová zajímavá videa.


Co se týká spokojenosti s e-shopem, téměř třetina respondentů u nás ještě nikdy nenakupovala. Proto e-shop mohla hodnotit jen část respondentů. Největší nespokojenost jsme zaznamenali u obalů, zde plánujeme změny a bude o tom pojednávat některý z dalších článků.
neděle 20. března 2016

Světový den Downova syndromu

Dvacátý první den třetího měsíce v roce budeme i letos mít příležitost oslavit Světový den Downova syndromu. Datum 21. března nebylo pro toto postižení vybráno náhodou – Downův syndrom je vadou s genetickou podstatou, kdy v době tvorby DNA plodu dojde ke ztrojení 21. chromozomů, logicky tedy bylo vybráno datum 21. 3. Diagnóza Downův syndrom zní možná mnohým čtenářům tohoto článku jako neznámý termín, přesto si troufám tvrdit, že jsme se všichni za svůj život již setkali s někým, kdo Downův syndrom má. Downův syndrom totiž má zhruba jedno z pětiset narozených dětí a na rozdíl třeba od poruch autistického spektra s sebou nese typické vzhledové vlastnosti, podle kterých osoby s diagnózou Downova syndromu téměř okamžitě poznáme: nižší vzrůst, podsaditost, kulatá hlava, zešikmená kožní řasa, plochý kořen nosu, menší uši, rovné a jemné vlasy, širší krk, ploché temeno hlavy; to všechno jsou nejvíce zjevné fyziognomické zvláštnosti u osob s tímto postižením. Bohužel diagnóza Downova syndromu s sebou kromě vzhledových charakteristik nese také určitý stupeň mentálního postižení (nejčastěji středně těžké mentální postižení) a často i komplikace v podobě vrozených srdečních vad, krátkozrakosti, sluchových obtíží, špatné funkce štítné žlázy nebo vyšší pravděpodobnosti leukemie.
Již jsme si zvykli, že každý měsíc, téměř každý týden, jsou v kalendáři uvedeny nějaké významné dny, svátky, mezinárodní dny, a to někdy více či méně bizarní. Světový den Downova syndromu však patří mezi důležité dny, při kterých by si každý z nás měl uvědomit, že nežijeme na světě sami, a že pokud jsme se narodili s alespoň průměrným intelektem a disponujeme poměrně dobrým zdravotním stavem, patříme k těm šťastnějším na této planetě. Pokud i Vy, čtenáři našich článků, patříte k této skupině, můžete se za své štěstí „odvděčit“ nějakou aktivitou, můžete finančně nebo prací jako dobrovolník přispět na různé neziskové organizace, můžete se snažit více přiblížit někomu ve svém okolí, koho zatím neznáte, ale o kterém víte, že má nějaké postižení. Anebo si prosím prostudujte literaturu, prohlédněte webové stránky občanských sdružení a obecně prospěšných společností, zkuste načerpat nové informace třeba o Downově syndromu, a šiřte potom dál osvětu, ať zmizí nevědomost a stereotypní uvažování ohledně postižení. 21. března se pak můžete zúčastnit akcí, které pořádají neziskové organizace na podporu osob s diagnózou Downova syndromu, mezi těmito akcemi budou různé přednášky, besedy, projekce i zajímavá hudební a taneční vystoupení. Rodiny osob s Downovým syndromem i oni samotní Vám budou vděční, lidé s diagnózou Downův syndrom jsou totiž velmi milí a přátelští, mají radost ze společnosti druhých lidí, umí tuto svou radost dát najevo, a udělat tak hezčí den sobě i druhým.

pátek 18. března 2016

Nejžádanější nové produkty a ediční plán

Na přelomu února a března jste měli možnost hlasovat a vybírat mezi deseti novými produkty.

Jednalo se o tyto věci:

 • Hra na obchod
 • Obrázková vyjmenovaná slova
 • Obrázkové písničky a básničky
 • Obrázkové recepty
 • Pravidla - jak se chovat, co dělat/nedělat
 • Přírodověda - Lidské tělo
 • Přírodověda - listy, savci, ptáci, aj.
 • Rozfázované kreslení (jak co nakreslit)
 • Sociální situace
 • Zážitkový deník
Naši zákazníci o vše, co je již v seznamu, někdy projevili zájem. Vše je ovšem velmi náročné na vývoj a přípravu. Proto jsme se rozhodli, že necháme své zákazníky a příznivce vybrat, co by se jim nejvíce líbilo, co jim připadá nejvíce a potřebné a co by nejvíce ocenili. Jak to dopadlo můžete vidět v následujícím grafu:


Do edičního plánu na rok 2016 tedy zařazujeme Sociální situace, Lidské tělo a Pravidla - jak se chovat. Zároveň ale nevylučujeme, že dodatečně nezařadíme některý z ostatních deseti produktů.

A na co dalšího se můžete v nadcházejících měsíc těšit? Co vše pro Vás připravujeme?

Červen 2016
Srpen 2016
 • nové strukturované sešity
 • hádanky a slovní úlohy s QR kódy
 • Lidské tělo (sešit + schéma)
 • Sociální situace (schéma + sada kartiček)
 • Pravidla (schéma + sada kartiček)
 • a mnoho dalšího
Říjen 2016
A nakonec se v říjnu můžete těšit na adventní kalendáře, které budou obsahovat 24 sáčků s různými úkoly. O Adventní kalendář projevila zájem většina respondentů našeho dotazníku. Děti si tak během čekání na Ježíška rozbalí a splní každý den jeden malý úkol.
Adventní kalendář bude k dostání ve třech verzích:
 • pro děti 2-4 roky
 • předškoláci 5-6 let
 • školáci 1.-2.třída


Tímto článek samozřejmě nic neslibujeme a naše plány se mohou ještě změnit...

čtvrtek 10. března 2016

Autismus: Atypický autismus

                Jak již bylo několikrát napsáno, poruchy autistického spektra sice doprovází jisté společné znaky, o kterých hovoříme jako o triádě příznaků, i přesto má každé dítě své individuální projevy, které jej odlišují od ostatních jedinců s touto poruchou.
            Čím je pak specifický právě atypický autismus? Něco málo lze vyčíst již z názvu, který nám vypovídá o tom, že tento typ poruchy autistického spektra se od těch zbylých v něčem liší. Většinou se jedná o nástup poruchy, kterou nesledujeme již od začátku vývoje dítěte, ale první symptomy se začínají objevovat až po třetím roce života. V souvislosti s autismem se hovoří také o triádě příznaků, pro připomenutí se jedná o obtíže v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti. V případě atypického autismu pak ve většině případů nedochází k naplnění celé triády a některé oblasti vývoje mohou být méně narušeny, než je tomu u dětí s klasickým autismem. V takovém případě mají tyto děti například lepší sociální či komunikační dovednosti, není u nich přítomna tak velká intenzita stereotypních činností a zájmů nebo nemají tak velké problémy s představivostí a metaforami. Z těchto důvodů se může stát, že rodiče mohou obdržet o svém dítěti mylnou diagnózu v podobě diagnostikované ADHD, vývojové dysfázie nebo se hovoří také o tzv. autistických rysech.
            I když příznaky atypického autismus mohou působit poměrně příznivě, tak z hlediska péče a potřebné intervence se nikterak neliší od klasického autismu. Vývoj dílčích funkcí je u těchto dětí výrazně nerovnoměrný, také zde najdeme celou řadu sociálních a emocionálních příznaků a stejně tak deficity v oblasti chování, imaginace či komunikace, které se s potížemi u osob s autismem shodují. Přítomno může být také výrazné mentální postižení, které diagnostiku a rozvoj komunikačních a sociálních dovedností výrazně ztěžuje.

            Co se týče terapie, tak s dětmi s atypickým autismem se pracuje prakticky stejně jako s dětmi s klasickým autismem, s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem. I tyto děti vyžadují pravidelný režim a potřebu orientace v okolním prostředí. Pro tyto účely lze využít pomůcky z našeho e-shopu a to například: Obrázkový roční kalendář, obrázkový rozvrh hodin nebo školní či denní režim. Z oblasti komunikace pak lze využít Komunikační knihy a procesuální schémata nebo aktivní schémata.úterý 8. března 2016

Dotazník 2016 ukončen - úvodní zhodnocení

Letošní dotazník byl včera uzavřen a my vám přinášíme první výsledky.

Dotazníku se zúčastnilo 156 respondentů. To je o polovinu více než minulý rok.
Všem respondentům děkujeme a všech názorů si velmi vážíme.

První otázka v dotazníku zněla: "Co se vám vybaví jako první, když se řekne Oskola?". V následující infografice vidíte slova, která se vybavila více lidem:


V následujících grafech vidíte, jaké složení respondenti dotazníku mají:Obsah dalších článků bude následující:
 • Nové žádané produkty a ediční plán
 • Spokojenost s e-shopem a informovanost
 • Ohlasy zákazníků
 • Balení produktů
 • Připomínky zákazníků a naše vyjádření


středa 2. března 2016

Výstava Chytrá hračka ze Zlína pokračuje do Valašského Meziříčí

Po celý únor jste mohli ve Zlíně navštívit výstavu Chytrá hračka - škola hrou, kterou pořádá Aktivně životem. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet nejrůznější stavebnice, hry a hlavolamy. Zkrátka takové věci, které mohou děti rozvíjet. K vidění a vyzkoušení byly i naše skládačky a pomůcka GeoTrio.

V březnu výstava putuje do Valašského Meziříčí.