neděle 20. března 2016

Světový den Downova syndromu

Dvacátý první den třetího měsíce v roce budeme i letos mít příležitost oslavit Světový den Downova syndromu. Datum 21. března nebylo pro toto postižení vybráno náhodou – Downův syndrom je vadou s genetickou podstatou, kdy v době tvorby DNA plodu dojde ke ztrojení 21. chromozomů, logicky tedy bylo vybráno datum 21. 3. Diagnóza Downův syndrom zní možná mnohým čtenářům tohoto článku jako neznámý termín, přesto si troufám tvrdit, že jsme se všichni za svůj život již setkali s někým, kdo Downův syndrom má. Downův syndrom totiž má zhruba jedno z pětiset narozených dětí a na rozdíl třeba od poruch autistického spektra s sebou nese typické vzhledové vlastnosti, podle kterých osoby s diagnózou Downova syndromu téměř okamžitě poznáme: nižší vzrůst, podsaditost, kulatá hlava, zešikmená kožní řasa, plochý kořen nosu, menší uši, rovné a jemné vlasy, širší krk, ploché temeno hlavy; to všechno jsou nejvíce zjevné fyziognomické zvláštnosti u osob s tímto postižením. Bohužel diagnóza Downova syndromu s sebou kromě vzhledových charakteristik nese také určitý stupeň mentálního postižení (nejčastěji středně těžké mentální postižení) a často i komplikace v podobě vrozených srdečních vad, krátkozrakosti, sluchových obtíží, špatné funkce štítné žlázy nebo vyšší pravděpodobnosti leukemie.
Již jsme si zvykli, že každý měsíc, téměř každý týden, jsou v kalendáři uvedeny nějaké významné dny, svátky, mezinárodní dny, a to někdy více či méně bizarní. Světový den Downova syndromu však patří mezi důležité dny, při kterých by si každý z nás měl uvědomit, že nežijeme na světě sami, a že pokud jsme se narodili s alespoň průměrným intelektem a disponujeme poměrně dobrým zdravotním stavem, patříme k těm šťastnějším na této planetě. Pokud i Vy, čtenáři našich článků, patříte k této skupině, můžete se za své štěstí „odvděčit“ nějakou aktivitou, můžete finančně nebo prací jako dobrovolník přispět na různé neziskové organizace, můžete se snažit více přiblížit někomu ve svém okolí, koho zatím neznáte, ale o kterém víte, že má nějaké postižení. Anebo si prosím prostudujte literaturu, prohlédněte webové stránky občanských sdružení a obecně prospěšných společností, zkuste načerpat nové informace třeba o Downově syndromu, a šiřte potom dál osvětu, ať zmizí nevědomost a stereotypní uvažování ohledně postižení. 21. března se pak můžete zúčastnit akcí, které pořádají neziskové organizace na podporu osob s diagnózou Downova syndromu, mezi těmito akcemi budou různé přednášky, besedy, projekce i zajímavá hudební a taneční vystoupení. Rodiny osob s Downovým syndromem i oni samotní Vám budou vděční, lidé s diagnózou Downův syndrom jsou totiž velmi milí a přátelští, mají radost ze společnosti druhých lidí, umí tuto svou radost dát najevo, a udělat tak hezčí den sobě i druhým.