úterý 29. března 2016

Světový den porozumění autismu 2.dubna 2016

Podle odhadů žije v České republice okolo dvaceti tisíc osob s poruchami autistického spektra. Toto číslo každým rokem roste, což je dáno nejenom kvalitnější diagnostikou a stále lepšími znalostmi těchto poruch, nýbrž také prostým faktem, že se toto postižení objevuje u stále většího počtu dětí. Právě také z tohoto důvodu byl pro osoby s poruchou autistického spektra určen den, který se označuje jako Světový den autismu nebo i Světový den porozumění autismu. Datum tohoto světového dne připadá na 2. dubna, bylo pravděpodobně vybráno náhodou, přesto existuje v povědomí mnohých lidí, protože se právě v tento den, již několikátý rok, konají různé besedy, přednášky, konference či průvody k tématu poruch autistického spektra. Za nutné považuji zmínit jednu z největších neziskových organizací, která se zabývá tématikou autismu, Asociaci pomáhající lidem s autismem (více lidí ji zná pod zkratkou APLA). Toto občanské sdružení pořádá i letos v několika městech České republiky (v Brně již 31. 3.) takzvaný Modrý průvod, což je vyvrcholení zajímavého komponovaného programu s tématem autismu. Další aktivity na podporu osob s diagnózou autismu pořádá kampaň Naděje pro autismus, která vytvořila událost Česko svítí modře 2016. I tato událost zve na zajímavé přednášky a besedy, letos s tématikou vzájemné komunikace – jak se přiblížit osobám s autismem, jak je kontaktovat, jak s nimi hovořit.                                      Diagnóza poruchy autistického spektra je nesmírně závažná, ale také nesmírně rozmanitá. Pokud sledujete a čtete naše články ze seriálu o autismu, víte, že osoba s PAS má obvykle problémy ve třech základních oblastech – v komunikaci, v sociální interakci a v imaginaci. To je ale tak to jediné, co osoby s autismem spojuje, protože i v rámci těchto tří oblastí jsou projevy u jednotlivých osob velmi rozmanité: Někteří autisté mluví hodně, rádi, ale beze smyslu, někteří autisté třeba jenom opakují vaše slova, někteří autisté se hlasově vůbec neprojeví, ale jsou také autisté, kteří žijí mezi námi a my ani jejich diagnózu neznáme, není při prvních kontaktech vůbec znatelná, a pak samozřejmě žijí autisté, kteří jsou svými komunikačními projevy někde „mezi“ mnou jmenovanými typy. A stejné je to i s oblastí sociálních vztahů a představivosti. Také právě pro tu rozmanitost, pro neustále nové informace o autismu a o osobách s autismem bychom se měli snažit své vědomosti o této diagnóze rozšířit. Poruchy autistického spektra jsou poslední dobou poměrně diskutovaným, avšak stále hodně neznámým postižením, jak jsem ale psala na začátku článku, osob s touto diagnózou stále přibývá a oni, stejně jako jejich rodiny, musí každý den žít tuto svou stále ještě ne zcela objasněnou realitu. Pojďme jim tedy dát najevo, že víme, že diagnóza autismu existuje, že se o ní (stejně jako o jejich nositelích) chceme něco dozvědět, a že jim chceme co nejvíce ulehčit jejich každodenní životy. Můžeme začít třeba tím, že si na sebe 2. dubna oblékneme modré tričko.

A my jsme si pro vás na sobotu 2.dubna připravili akci, která potrvá až do neděle 3.dubna. Jedná se o slevu 20% na celý nákup v našem e-shopu www.obrazkova-skola.cz. Slevu získáte po uplatnění slevového kódu. A jak získáte slevový kód? Stačí poskládat jednoduché puzzle. Puzzle můžete skládat už nyní a najdete je na této stránce.