neděle 17. dubna 2016

Předškoláci, těšíme se do školy!

Není to tak dlouho, co nám skončily zápisy do prvních tříd a nezbývá ani příliš času, než nám skončí školní rok a předškolákům začnou poslední letní prázdniny coby návštěvníkům mateřských škol. Na roli školáka je dítě připravováno vlastně po celou docházku do mateřské školy, a o tom posledním roce ani nemluvě. Na děti je prakticky vyvíjen tlak, aby zvládly všechno, co zvládnout mají, uměly všechno, co umět mají, a o škole se mluví téměř permanentně. Co by ne, zahájení povinné školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte i celé jeho rodiny.
Kromě zodpovědnosti, zvídavosti, schopnosti komunikovat, spolupracovat a pracovat s ostatními musí mít dítě rozvinuty další složky, aby školní nápor zvládlo. V souvislosti s tímto článkem budeme hovořit převážně o rozvoji dílčích složek, tedy složek nezbytných mimo jiné pro nácvik čtení a psaní. Pro tuto příležitost naše firma vytvořila balíček, obsahující kartičky využitelné jednak pro předškoláky, ale současně pro čerstvé prvňáčky.
Ani se to nezdá, ale pro nácvik čtení a psaní je zapotřebí rozvoj mnoha funkcí. Kdybychom mluvili obecněji, tak hovoříme především o zrakovém a sluchovém vnímání, motorice, senzomotorice a lateralitě. No a právě na tyto oblasti se zaměřuje celkem 1000kartiček, které v sobě skýtá náš balíček s příznačným názvem „Já jdu do školy“. V první řadě jsou zde kartičky pro rozvoj zrakové diferenciace, která je nezbytná pro rozlišování tvaru jednotlivých písmen. Na tyto úkoly pak navazují kartičky, které se již zaměřují přímo na nácvik jednotlivých písmen, což podporuje jejich zapamatování si a výbavnost. Pro nácvik čtení je pak nesmírně důležitá hlásková a slabiková analýza a syntéza, tedy nejen schopnost rozložit a složit slovo na jednotlivé hlásky, ale současně by děti měly podle sluchu umět určit, jaké písmenko se vyskytuje na začátku slova, jaké uprostřed, na konci nebo z kolika slabik se slovo skládá. Současně jsou zde cvičení na rozvoj sluchové diferenciace, která je pro změnu důležitá pro to, aby dítě umělo určit, zda je ve slově tvrdá, měkká, krátká nebo dlouhá hláska. Nezapomněli jsme ani na matematiku a mezi těmito kartičkami jsou i takové, které budují předčíselné i číselné představy či prostorovou orientaci.
Toto je samozřejmě jen kratší výčet toho, co tento balíček obsahuje. Při výběru kartiček jsme se v první řadě snažili, aby se zaměřovaly skutečně na rozvoj všech potřebných funkcí, které jsou nezbytné pro zvládání prvotních školních dovedností a aby cvičení byla co nejvíce interaktivní, zajímavá a děti se tak učily hravou formou a hlavně při práci s těmito pomůckami vydržely. My jen doufáme, že se nám naše představa podařila naplnit a budete s naším balíčkem spokojeni. Budoucím prvňáčkům i vám, jejich rodinám pak přejeme spoustu trpělivosti, úspěchů a nadšení!