úterý 24. května 2016

Autismus - Rettův syndrom

V dnešní den se budeme bavit o méně známém onemocnění, které se sice v mnohých případech vymyká typickým představám o autismu, ale přesto s ním nese spoustu společných znaků a proto se také řadí mezi pervazivní vývojové poruchy. Na mysli máme Rettův syndrom.
Toto onemocnění bylo poprvé popsáno až v roce 1965 jmenovcem Andrease Rettem, nicméně do obecného povědomí se dostal až mnohem později. Pro tento syndrom je typické, že postihuje převážně dívky, v případě chlapců se totiž jedná o smrtelnou formu onemocnění, která způsobuje potrat, narození mrtvého dítěte či úmrtí krátce po porodu. Ze škály pervazivních vývojových poruch se však Rettův syndrom poměrně vymyká. Oproti ostatním autistickým onemocněním má totiž jasnou příčinu, jejíž podstata byla odhalena až v roce 1999. Bylo zjištěno, že se vlastně jedná o genetické onemocnění, resp. mutaci genu, která se přenáší na chromozomu X. V České republice se na toto onemocnění testuje od roku 2001, což je příčinou toho, že je zde stále velké množství dívek a žen, které mohou být vedeny pod špatnou diagnózou, většinou mozkovou obrnou či dětským autismem.
A co je vlastně typické pro Rettův syndrom? Časný vývoj těchto dětí probíhá většinou normálně, avšak v období mezi 6. – 18. měsícem dochází ke stagnaci, kdy dítě ztrácí získané manuální i verbální dovednosti. Začínají se objevovat stereotypní pohyby horních končetin „mycí pohyby“ a současně se opožďuje vývoj řeči. Později se přidávají obtíže s pohybem dolních končetin a zpomaluje se růst hlavy. Mezi další přidružené potíže patří nepravidelné dýchání, nadměrné slinění, žvýkací a polykací obtíže, skřípání zubů, skolióza či epilepsie. Hlavním rysem Rettova syndromu však zůstává neschopnost ovládat své tělo a provádět motorické pohyby, včetně očních či artikulačních pohybů. S postupem času se přidává i autistické chování, kdy dívky přestávají komunikovat a zajímat se o své okolí, to se však může posléze změnit v pravý opak, dívky se snaží navazovat oční kontakt a jsou společenské. Tím, že dochází ke zpomalení růstu hlavy a mozku, provází téměř všechny případy těžké mentální postižení.
Rettův syndrom se projevuje v různém rozsahu, jeho hloubku i dopad lze jen obtížně předpovědět. Vzhledem k tomu, že je zde velmi široká škála příznaků, manifestují se u každého jedince různě. Přes všechny problémy se však dívky s tímto postižením mohou radovat ze života a to především díky rodinnému kruhu a přátelům.

pondělí 16. května 2016

Alternativní a augmentativní komunikace - Lormova abeceda 6

Nevíme, nakolik je pro vás, naše čtenáře a zákazníky známý pojem Lormova abeceda, ale vzhledem k tomu, že se v našich článcích zabýváme mimo jiné i alternativní a augmentativní komunikací, nesmíme tento komunikační systém opomenout. Nesmíme ho opomenout i přesto, že není typický a ani příliš využitelný pro většinu uživatelů našich kartiček, rozhodně ale usoudíte, že je velmi zajímavý, poměrně snadno naučitelný a protože se zabýváme a zmiňujeme se o všech postiženích, rozhodně ho nesmíme opomenout.
            Co je tedy Lormova abeceda a pro koho je určena? Je to jeden ze základních taktilních komunikačních systémů určený především pro osoby s hluchoslepotou a jejich sociální okolí. Hluchoslepota je pak souběžné postižení sluchu a zraku, různé hloubky a různé příčiny. V případě totální hluchoslepou pak nelze využít jiný dorozumívací prostředek, než právě hmat a na tomto faktu je založena právě Lormova abeceda, kdy se při komunikaci využívá dlaňová strana ruky s napjatými a mírně roztaženými prsty. Každý bod a tah na dlani pak představuje nějaké písmeno abecedy.
            Stejně jako každý komunikační systém, tak i Lormova abeceda má své výhody a nevýhody. Jednou z hlavních výhod je, že není náročná na naučení a zvládne si ji osvojit prakticky každý, kdo má vztah k českému jazyku. Osoba s hluchoslepotou se pak stává aktivním účastníkem komunikace a odbourává izolaci. Nevýhodou však zůstává, že užití tohoto systému předpokládá znalost významu slov a struktury jazyka, využívají ji tedy převážně hluchoslepí, kteří toto kombinované postižení získali až v průběhu života. Samotný proces výměny komunikace pak vypadá následovně: Oba komunikační partneři stojí či sedí vedle sebe a osoba sdělující vysílá doteky pravou rukou do levé ruky naslouchajícího, z toho vychází, že osoba, která něco sděluje, by měla být po levé straně od osoby, která jeho sdělení přijímá. Tento fakt vychází ze zastoupení praváku v populaci, není to ovšem žádné striktní pravidlo, většinou totiž záleží na schopnostech obou komunikačních partnerů.

            Pro lepší představu uvedeme pár příkladů. Písmeno A znázorníme dotekem na špičce palce, písmeno B naznačíme čárou po ukazováčku od špičky prstu až k dlani atd. V případě, že by komunikačním partnerům hluchoslepé osoby dělala Lormova abeceda obtíže, jsou zde i další využitelné komunikační systémy určené osobám s tímto postižením nebo se používá speciální rukavice, která má na sobě tuto abecedu přímo znázorněnou.

středa 4. května 2016

5.květen - Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením

Jistě už jste si všimli, že v dnešní době připadá na téměř každý den nějaká méně či více významná událost, slaví se prakticky každý den, ať už jen u nás či dokonce mezinárodně. Včera například slavili fanoušci kultovních snímků Star Wars, protože od roku 2011 je 4. 5. zkrátka den Hvězdných válek. Zítra je zase Mezinárodní den proti dietám, který už se oslavuje podstatně déle a dnes? Dnes slavíme rovnou několikrát a troufám si říct, že i významněji. Na 5. 5. totiž připadá Mezinárodní den porodních asistentek, o kterém se hovoří už od roku 1972, v roce 2005 pak Světová zdravotnická organizace zavedla Mezinárodní den hygieny rukou. Co nás osobně ale nejvíce zajímá je fakt, že dnes je také Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením.
Ano, málo kdo ví, že už od roku 1992 si v tento den připomínáme rovnoprávnost osob se zdravotním postižením a protože se o tomto dni v této souvislosti téměř nemluví, rozhodli jsme se ho trošku připomenout a napsat k němu pár slov.
Definovat co je to zdravotní postižení není úplně snadné, můžeme se tak totiž snažit z pohledu medicínského, ale také z pohledu sociálního, což se nám jeví pravděpodobně jako významnější. Tato definice totiž nesleduje postižení jako zdravotní hendikep (který je samozřejmě také přítomen), ale zaměřuje se převážně na bariéry vzniklé mezi osobou s postižením a okolím. Tyto bariéry pak mohou být různé, jednak se může jednat o bariéry fyzické, což je převážně oblast úpravy veřejných prostor, ale také psychické, což je samotný pohled společnosti na dané postižení. Sociální model přístupu k osobám se zdravotním postižením nám připadá důležitější z jednoho prostého důvodu. Protože ač se tyto osoby většinou smíří se svým zdravotním hendikepem, naučí se s ním žít, kompenzovat jej a jsou plnohodnotná součást společnosti, sociální prostředí jim mnohdy klade mnohem větší překážky, než je jejich skutečné postižení.
A právě proto vznikají tyto dny, abychom si připomněli, že mnohdy největší bariéra jsme my, my se svým přístupem. Všechny osoby se zdravotním postižením, včetně jejich rodičů a pečovatelů jsou obdivuhodní lidé s velkou sílou a pílí. Jsou to lidé, kteří jsou pro nás přínosem a inspirací, ale v neposlední řadě jsou to lidé jako my, kteří by měli mít stejná práva, stejné možnosti, ale i povinnosti. Troufáme si však říci, že naše společnost v této oblasti nestojí pevně na místě, ale dělá kroky dopředu a ve srovnání s minulostí to nejsou vůbec malé krůčky. A my doufáme, že to tak půjde dál a i když možná pomalu, tak alespoň jistě.

pondělí 2. května 2016

Najdete nás na Instagramu a máme pro vás novou soutěž!

Před nedávnem jsme založili Instagramový profil.
Na této sociální síti nás najdete jako @OSKOLA.CZ

A nyní jsme si pro Vás připravili soutěž. Pokud na Instagram nahrajete fotku, na které budou naše kartičky a přidáte hashtag #obrazkovaskola, obdržíte od nás slevu 10% na nákup v e-shopu.

Fotky můžete přidávat až do 31.7.2016. A potom vybereme tu nejlepší fotku, která od nás získá poukaz na nákup v hodnotě 1000 Kč.


Ještě nemáte svůj Instagram? Nevadí! Stačí, když si stáhněte aplikaci Instagram na svůj chytrý telefon, vyfotíte své děti s našimi kartičkami a sleva 10% je Vaše!

Odkazy na aplikaci: Google Play (Android), iTunes (Apple iOS), Microsoft Store (Windows)