pátek 15. července 2016

Terapie vývojové dysfázie 5

Zrak se u člověka považuje za dominantní smysl a zrakem také údajně přijímáme až 90% informací z vnějšího světa. Můžeme jej tedy právem považovat za jeden z nejdůležitějších smyslů, který nám plnohodnotně umožňuje vnímat krásu kolem nás. Různých obtíží se zrakem je velká spousta a mnohdy sahají za hranici zrakového orgánu. To, že máme v pořádku obě oči, totiž ještě neznamená, že máme v pořádku zrak, zrakové vnímání a všechny jeho složky. Mezi tyto složky pak řadíme zrakovou diferenciaci, tedy schopnost vidět např. rozdíly, dále zrakovou figuru a pozadí, což je schopnost rozlišit obraz ve shluku ostatních zrakových vjemů, zrakovou analýzu a syntézu nebo zrakovou paměť. Všechny tyto složky zrakového vnímání jsou mimo jiné nesmírně důležité pro nabývání školních dovedností, zejména v oblasti čtení a psaní a také pro rozvoj řeči. Je to tedy i jeden z faktorů, na který se zaměřuje terapie u dětí s vývojovou dysfázií.

Jak ale můžeme procvičovat zrakové vnímání? Cvičení tohoto smyslu není nic obtížného a je součástí téměř všech dětských her. Jedná se například o známé Kimovy hry, kdy před dítě poskládáme několik předmětů, společně pojmenujeme, poté dítěti zakryjeme oči a nějaký předmět odděláme. Dítě má pak za úkol poznat rozdíl. Na podobném principu pak funguje i hra Výměna míst, kdy děti sedí v kroužku a poté jde jeden za dveře. Mezi tím se dvě děti prohodí, popř. se jedno dítě schová a ten za dveřmi musí zjistit, kdo se vyměnil nebo kdo zmizel. Na zrakové vnímání, resp. zrakovou paměť je pak přímo určeno i pexeso nebo hra loto. Můžeme také využít poznávání barev a jejich odstínů, určování a řazení podle velikosti nebo rozeznávání tvarů. Pro zrakové vnímání pak slouží i hry s různě barevnými kostkami a stavebnicemi, skládání puzzle, vyhledávání rozdílů na obrázku nebo hra s nesmyslnými obrázky, kdy má dítě za úkol určit, co je na obrázku špatně. Jednou z dalších možností, jak zrak rozvíjet je práce s pracovními sešity a listy, které jsou přímo určeny pro rozvoj zrakového vnímání. Takové a mnohé další samozřejmě najdete i v našem eshopu a patří mezi ně například stíratelné sešity: Hrátky s fixou – bludiště a kreslíme tvary nebo Dokreslovačky – co chybí a půlka obrázku. Využít lze i naši didaktickou pomůcku GeoTrio. Tato hra velmi efektivně rozvíjí zrakové vnímání, senzomotoriku i jemnou motoriku a také se výrazným způsobem podílí na rozvoji kognitivních schopností dítěte. Dále lze využít zejména kartáčky s názvem Skládačky, které máme v různých provedeních, Domina, Pexesa a také hru Loto.